Inženýrské sítě pro Revit – listopadová aktualizace

Pro produkt Inženýrské sítě pro Revit byla vydána listopadová aktualizace s novými řešeními a funkcemi.

Koupit balíček pro inženýrské sítě

Aktualizace :  20201109
Obsah         :  Aktualizace šablony
Bližší popis : Do šablon byla přidána ukázka řešení pro barevné podání sítí z pohledu sítí stávajících a nových. Celé řešení je založeno na Filtrech pohledu (mimo Revit LT). Šablona obsahuje ukázkové filtry pro měřítka 1:100 a 1:200. Pro přenos definic filtrů včetně jejich jednotlivých přepisů do jiného projektu lze využít nástroje Přenos projektových standardů. V této souvislosti byla v šablonách také vytvořena pomocná šablona pohledu „půdorys s filtry sítí“ právě pro podporu přenosu redefinic zobrazení u jednotlivých filtrů.

Pro rozlišení sítí stávajících a nových byl do filtrů použit vestavěný parametr instance „Komentáře“ s klíčovými slovy „STÁVAJÍCÍ“ a „NOVÉ“. Tento postup byl zvolen pro nejjednodušší použití bez nutnosti manipulace s parametry navíc. V opačném případě si může uživatel vytvořit vlastní parametr (Sdílený nebo stačí jen Projektu) a pro spřáhnutí použije kategorii „Položky detailu“.
Do složky „Video“ bylo přidáno ozvučené video s ukázkou přenosu definic filtrů mezi projekty se zaměřením na inženýrské sítě.

Aktualizace :  20201111
Obsah         :  Nový Dynamo doplněk pro obrácení směru sítí
Bližší popis :  Pokud z nějakého důvodu potřebuje uživatel obrátit směr inženýrských sítí, může použít nový Dynamo kód Obrácení směru sítí.
Do složky dyn byl přidán soubor „Obrácení směru sítí.dyn“
Do složky „Video“ bylo přidáno ozvučené video s ukázkou použití doplňku.