Inženýrské sítě v Revitu z AutoCAD DWG

Neuplynuly ani 2 měsíce a máme pro vás aktualizaci našeho bonusu pro zjednodušení práce při vytváření inženýrských sítí dle normy ČSN 01 3411. V této aktualizaci jsme hodně zapracovali na vytváření situací a převod sítí z již existujících DWG podkladů. Díky novým Dynamo kódům již lze tento převod krásně zautomatizovat.

Koupit balíček pro inženýrské sítě

 

Co v aktualizovaném balíčku najdete?

Revit site z DWG

Automatický převod sítí z DWG pomocí nástroje Dynamo

Tento dynamo pomocník vznikl pro zjednodušení kreslení sítí, protože v případě použití sítí se značkami není možné hrany z podkladu jednoduše vybírat a nahrazovat je požadovaným druhem sítě.

Sítě, vytvořené na základě DWG mohou být dvojího typu:

  • Komponenty detailu (se značkami)
  • Detailové čáry (přerušované čáry bez značek).

Celý proces převodu pomocí našeho doplňku spočívá v několik následujících krocích:

  • Kontrola DWG podkladu se sítěmi a „učesání“ výkresu z pohledu potřebných hladin a entit.
  • Vytvoření mapovacího souboru obsahujícího seznam hladin z DWG a odpovídajících názvů nahrazovaných sítí.
  • Načtení všech potřebných typů sítí a popisku do aktuálního projektu ze šablony sítí.
    Vlastní převod probíhá pomocí vizuálního programování v Dynamo kódu. Výsledkem je vykreslení nových sítí podle předlohu v podloženém DWG.

Autocad inzenyrske site DWGPrevodni tabulka pro site z DWGRevit prevedene site situace z DWG

Automatické legendy zakreslených sítí

Tuto část jsme pro vás již měli v předešlé verzi bonusu. Nicméně v této je doplněná o legendy čár sítí (bez značek). Kdy v předešlé verzi jsme pracovali jen s legendou sítí se značkami.

Máme-li v nějakém pohledu nakreslené sítě (ručně nebo automaticky), můžeme pomocí Dynamo kódu vykreslit legendu těchto použitých sítí. Na nějaký vhodný pohled se umístí text s nadpisem legendy, který se později před spuštěním skriptu vybere. Legenda nemusí ležet v pohledu s čárami. Po spuštění skriptu se pod text legendy vykreslí fragmenty jednotlivých čar sítí s popisem. Geometrie legendy je nastavitelná před spuštěním skriptu. V případě sítí typu Komponenty detailu se popis vyrábí pomocí popisku. V případě obyčejných čar se po pravé straně objeví standardní textový popis. V obou případech se pro označení využívá názvu typu sítě. Názvy všech sítí začínají číslem plus původním textem podle normy.

 Revit site z dwg - styly