Jak na mračna bodů aneb Autodesk ReCap #1

Stále častěji se v dnešní době se potýkáme s problémem v podobě chybějící, neaktuální či nedostačující tištěné formy projektové dokumentace a právě tady přichází na řadu 3D laserové skenování. Ať už potřebujete sken z důvodu budoucí tvorby BIM modelu, získání aktuálního stavu pro projektovou dokumentaci či uchování 3D vzhledu, tak pro zpracování těchto dat použijeme samostatnou aplikaci Autodesk ReCap Pro, která slouží pro indexování hrubých dat mračna bodů v programu Autodest Revit i AutoCAD.

Další články na dané téma:

 1. Práce v aplikaci Autodesk ReCap #2
 2. Autodesk Revit a práce s mračny bodů #3

Recap scan mracno bodu

Autodest ReCap Pro „Reality Capture“ je součástí jak AEC Collection, tak i PDM Collection a lze si jej předplatit i jako samostatný program. Zde se ale pozastavme, protože po instalaci ReCap Pro a vypršení 30ti denní trial budete mít možnost přihlásit se k odběru ReCap Pro nebo možnost pokračovat v používání aplikace ReCap bez větších omezení, což není na první pohled nikde čitelné. Rozdíly mezi ReCap Pro a ReCap si můžete přečíst na stránkách Autodesk.

Autodesk Recap Pro

Autodesk ReCap slouží jako mezikrok pro převedení naskenovaných souborů do formátu Reality Capture Scan (.rcs) mezi 3D skenem a Autodesk aplikací Revit (popř. AutoCAD) pro zpracování a indexovaní hrubých dat. Jedná se o přenos přesného aktuálního stávajícího stavu budov, mostů, infrastruktury, atd. Počet. rcs souborů se liší podle počtu pozic umístění skenů, se kterými souvisí další data, která se do skenerů předem nastavují, například .rcc, .thumb a mnoho dalších…

Datové formáty, které mohou být indexovány Formáty zpracované Autodesk ReCap
 • ASC
 • CL3
 • CLR
 • E57
 • FLS
 • FWS
 • ISPROJ
 • LAS
 • PCG
 • PTG
 • PTS
 • PTX
 • RDS (jen 3D)
 • TXT
 • XYB
 • XYZ
 • ZFS
 • ZFPRJ
 • RCS – Jeden bodový soubor mraků, který je uložen ve výstupní složce po indexování. Bodové mraky uložené ve formátu RCS používají metr jako jednotku měření.
 • RCP – soubor projektu, který ukazuje na jednotlivé soubory RCS a obsahuje informace o nich.
 • PCG, PTS, E57 – Formáty, které lze exportovat.

Následně lze mračno bodů v Autodesk ReCap vyčistit pro lepší orientaci a zmenšení objemu dat.

Autodesk Recap orezani mracna bodu

Po ořezání, nastavení barevného zobrazení, u větších projektů rozdělení do více vrstev uložíme mračno jako projektový soubor (.rcp). Rozestupy (členitost) bodů je možné pomocí exportu přenastavit, tzn. pokud máme mračno bodů 5mm můžeme z něj udělat mračno bodů 15mm, které mi pro budoucí práci jako podklad s menším objemem dat bude stačit.

Při předávání i posílání dat je nutné vždy posílat všechna data pospolu (nestačí poslat .rcs ani .rcp soubor, jsou nutná všechna zdrojová data)!

Autodesk ReCap projektovy soubor 2

Po načtení vyčištěného projektového souboru .rcp do aplikace Autodesk Revit je potřeba správně umístit výšky podlaží a může se začít modelovat. Mračno bodů slouží podobně jako .dwg podklad, který lze přeměřovat, ke kterému přichytávat prvky a také možnost změny barevného zobrazení (Viditelnosti/zobrazení – VG).

Autodesk Revit import sken mracno bodu

V dalším článku se dozvíte přesný postup, jak s hrubými daty 3D skenování dál pracovat pomocí aplikace Autodesk ReCap.

 

 

Mým hlavním zaměřením je především implementace aplikace Revit do architektonických a projekčních kanceláří, BIM standardizace šablon, rodin, procesů a obecné BIM implementační konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.