Autdesk Revit – Je libo obkládek?

Tak tuto otázku si můžeme vysvětlovat několika způsoby, zejména vzhledem i k blížícím se Velikonocím. Pokud bychom ale zůstali u tématického zaměření tohoto blogu a trošičku si k tomu přidali i zdravotnictví, tak to všechno můžeme docela dobře spojit dohromady a výsledkem bude pestrobarevný mokrý šátek ovázaný kolem naší hlavy a v projektu cosi „nedokonalého“, jen vzdálene připomínající obklady stěn.

Doufám, že vás nebolí hlava už jen z té předchozí dlouhatanánské věty :-).

Ukázka obkladu ve 3D
Ukázka obkladu ve 3D

Na závěr úvodu je dlužno říci, že dnešní téma se bude točit kolem problematiky tvorby obkladů stěn, pro které Revit bohužel zatím nemá žádný speciální nástroj a uživatel si musí většinou pomoct vlastními silami nějakým udělátkem sám. Příspěvek ale nebude ani tak o krokovém návodu, jak takovou rodinu udělat (to po mně fakt v neděli nechtějte), ukážu jen klíčové okamžiky obsahu a použití rodiny. Šablonu s ukázkami použití jsem zařadil do našich ADEON šablon.

Ukázka obkladu ve 2D
Ukázka obkladu ve 2D

Shrnutí některých požadavků na obklady:

Modelová podoba obkladu

  • informace o skutečné ploše se započítáním otvorů
  • rozmístění šraf pro přesný spárořez v pohledech
  • automatická reakce na otvory v hostitelské stěně
  • řešení styku v rohu (vnitřní, vnější)
  • zobrazování podle typu pohledu (půdorys, řez, pohled, 3D)
  • výpisy potřebné geometrie v tabulce

Čárová interpretace obkladu

  • samostatná konfigurovatelná čára s odskokem nezávislým na modelu
  • přesahy konců v rohu (vnitřní, vnější)
  • zobrazování podle typu pohledu (půdorys, ostatní)
  • popis dolní a horní úrovně

Vidíte, že se pár požadavků nakonec sešlo. A jak je také vidno, skloubit tyto požadavky v jediný nástroj z dostupných prostředků nebude tak jednoduché (úmyslně vynechávám API rozhraní). Pokud by ovšem v Revitu existoval nástroj Obklad, tak bych se teď věnoval raději jinému tématu, ale … obklady se kreslit musí a ještě pokud možno v ČSN podobě.

Předchozí výčet není určitě konečný, pokud se chcete zapojit do vývoje ještě lepšího obkladu, tak neváhejte využít komenářů na konci příspěvku.

Co tedy v Revitu použít?

Máme v podstatě dvě cesty, kudy se vydat. Obklad simulovat objektem stěna nebo vlastní rodinou na bázi obecného modelu.

V čem je tedy problém?

V tom, že bohužel ani jeden z navrhovaných typů objektů nevyhoví všem požadavkům najednou :-(.

Chcete důkaz?

Čtěte dále, kde je seznam plusů a mínusů podle typu…

Typ stěna:

+ lze snadno připojit k jiné stěně a tím automaticky vyřešit větší počet probíhajících otvorů

+ informace o ploše a objemu si počítá Revit sám

+ v pohledech lze pohybem šraf po ploše krásně vytvořit spárořez

– detailová čára (s jiným odsazením a ukončením, než model) simulující obklad v půdorysu  se musí v podstatě znovu zavazbeně nakreslit

– nutnost nějakým vybraným parametrem odlišovat stěny a stěny jako obklad (pro výpisy)

– řešení vzhledu styku v rozích pro model a půdorys

Typ uživatelská rodina:

+ možnost oddělit od sebe interpretaci modelové a detailové podoby

+ jiné přesahy konců pro model a jiné pro půdorys

– nemožný posun šraf na rodině v projektu (možné pouze uvnitř rodiny)

– ruční výpočet skutečné plochy bez případných otvorů (zajištěno v rodině složitou strukturou testování a použití sdílených parametrů, ufff … to fakt není pro každého)

– rodina je navržena pouze pro překrytí jednoho otvoru, v případě více otvorů je třeba obklady rozdělit na samostatné části.

Na obrázcích níže jsou ukázky použití obkladu jako uživatelské rodiny.

Ukázka použití obkladu v projektu

Půdorys připravený pro obklady
Půdorys připravený pro obklady
Vkládání obkladů
Vkládání obkladů

Vkládání obkladu na stěny (lze využít všech dostupný nástrojů včetně ukazování). V případě ukázání na chybnou stranu lze obklad točit jeho překlápěcím uzlem. Přesahy křížení v rozích lze vyřešit nástrojem Oříznout (TR) a doplňkově parametry samotné rodiny obkladu.

Upravený vzhled styků obkladů
Upravený vzhled styků obkladů

Po rychlé úpravě to může vypadat jako na obrázku výše. Řada parametrů se dopočítává sama, u čáry obkladu zadáváme jen vzdálenost odskoku čáry obkladu. Pro snazší orientaci mezi konci, který je který, je u obkladu možno zapnout pomocné značky. Pokud obklad překrývá nějaký otvor, upraví se zadáním příslušných parametrů.

3D pohled pro úpravy styků v rozích
3D pohled pro úpravy styků v rozích

Modelové rozměry lze nezávisle na čáře odskoku obkladu v půdoryse upravit dvěma parametry konců. Tím lze dosáhnout potřebných nezávislých přesahů.Takto to vypadá po osazení obkladů v půdorysu (s různou dolní a horní hranou obkladu).

Vložení popisků výšek hran
Vložení popisků výšek hran

V půdorysu lze standardním způsobem popsat horní a dolní hranu obkladu.

Prohlídka rohů pro úpravy styků
Prohlídka rohů pro úpravy styků

Po vložení obkladu ne všechny rohy splňují představy projektanta…

Upravené styky rohů
Upravené styky rohů

Stav po úpravách… s větší nadějí na úspěch, ty rohy se mi líbí mnohem více….

Hrubá struktura výkazové tabulky
Hrubá struktura výkazové tabulky

Nedílnou součástí vytvořených obkladů je tabulka s měnitelnými poli.

A závěr?

Těžko něco uzavírat, protože návodů je více. Uživatel – projektant si tedy zatím musí v souvislosti s převažujícími požadovanými vlastnosti zvolit nejvhodnější metodu.

Jinými slovy, aby se co nejméně nadřel, obklad se nevymykal filosofii Revitu o automatických aktualizacích a na stavbě ho nepomluvili, že jeho výkresům nerozumí ani stavbaři napříč všemi generacemi, zejména těmi s datem narození, kdy Mrtvé moře bylo ještě zdravé 🙂 🙂 :-).

Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.