Je vaše rodina BIM nebo jen 3D?

Mít model nestačí k tomu být BIM. CO je teda potřeba?

Jste uživatelé Revitu? Pochází vaše dokumentace z aplikace, pomocí níž můžete vytvářet digitální model? Máte vlastní rukopis projektu, založený na unikátních rodinách? Prorazili jste tímto na zahraniční trhy a tam jste se setkali s dotazy, jestli je „to celé BIM“? A není náhodou už tak trochu „přeBIMováno“? Odpověď zní „N-E-N-Í“! A bude toho čím dál víc.

Co je to BIM?

Jen pro pořádek – BIM znamená Building Information Modelling, tedy Informační model budovy a jedná se o proces, který umožňuje vytvářet inteligentní 3D model stavby, který je dále využíván pro vizualizaci, simulaci a koordinaci projektu. BIM data mohou, kromě projektantů a inženýrů, využít i vlastníci nemovitostí či poskytovatelé služeb pro správu budov. Další podrobnosti již ale vynechám, těch se na dalších stránkách můžete dozvědět dost a dost.

Předmětem tohoto článku je především základní odpověď na úvodní otázku, zdali je vaše rodina BIM anebo pouze, i když velmi hezký, leč suchý 3D objekt.

Tak jako je rodina v člověčím pojetí základem státu, tak i rodina v prostředí Revitu je jeho základním stavebním kamenem. A tímto se dostáváme k jádru věci, totiž, jaké všechny vlastnosti můžeme/musíme do rodiny vložit, aby byla tou pravou a nefalšovanou BIM rodinou. Faktem je, že bude-li na těchto rodinách založený celý informační model, bude mít při závěrečném hodnocení jen to nejlepší vysvědčení.

Co tedy stojí za BIM modelem?

Dobrý BIM objekt je kombinací několika věcí: Obsahuje detailní informace, určujících produkt a geometrii, představující fyzikální vlastnosti produktu. Je vizualizací dat, které dávají objektu rozpoznatelný vzhled a chování dat, např. dveře, umožňující umísťování a chování v objektu přesně stejným způsobem, jako skutečný produkt. Existují dva základní typy objektů: komponenty a vrstvy. Objekty komponent jsou stavební výrobky, které mají pevné nebo parametrické geometrické tvary, jako jsou okna, dveře, vybavení apod. Vrstvové objekty jsou zase stavební výrobky, které nemají pevný tvar nebo velikost, např. stěny podlahy, stropy, střechy a pod. Jejich rozměry mohou být známy při použití až např. statickým výpočtem nebo technologií výrobce. Z těchto informací tedy vyplývá fakt, že mít objekty jen ve 3D, bez důležitých negrafických informací, ještě neznamená, že se jedná o BIM objekty.

Jakým způsobem se tvoří BIM modely?

Protože se tvoří BIM objekty jednotným způsobem, mohou návrháři používat obsah s důvěrou, že objekty budou v BIM prostředí fungovat podle očekávání. Nedílnou součástí je zde maximální spolupráce s výrobci. Jedině tak se dá snadněji pochopit, jak jejich produkty v reálném světě mají fungovat, takže lze potom také zajistit, aby byly odpovídajícím způsobem zastoupené i ve virtuálním prostředí. Spoluprací tvůrců BIM objektů a výrobců při získávání relevantních údajů o produktech, jako např. rozměry a funkčnost reprezentující produkty jsou tím nejefektivnějším způsobem, jak pro návrháře zajistit jejich maximální využití i v rámci BIM projektu. Při vytváření BIM objektů se sledují geometrická hlediska výrobku a související data. Teprve potom lze stanovit odpovídající specifikace a IFC (Industry Foundation Classes) vlastnosti spojené s výrobkem. Výrobky stejného typu budou mít pro zajištění konzistence stejné soubory dat. Výhodou pro návrháře později je, že mohou porovnávat BIM objekty přesněji a efektivněji.

Dostupné normy k zajištění všech výše popsaných vlastností

Ve virtuálním světě tvorby BIM rodin již existuje celá řada významných hráčů. K těm nejznámějším zcela jistě patří například NBS (NBS National BIM Library). Jejich rozsáhlá sbírka generických objektů a konkrétních výrobců umožňuje používat BIM objekty v rozsahu celého projektu. BIM objekty jsou k zajištění konzistence a důvěryhodnosti standardu autorizovány odborníky NBS.

Revit definice BIM modelu

Požadavky na BIM rodinu

Všeobecné požadavky

Jsou zaměřené na kategorizaci objektů, typy IFC objektů a požadavky na předdefinované typy. Doplňkově se zde také definuje úroveň detailu uvnitř BIM modelu.

Požadavky na informace

Definice požadavků na informace obsažené v BIM modelu. Obsahuje obecné požadavky, jako jsou sady vlastností, vlastností a hodnot, stejně jako Cobie a IFC vlastnosti. Informace, zastoupené parametry rodiny, vycházejí z následujících standardů:

  • COBie (Construction Operation Building information exchange): Podskupina BS ISO 16739 IFC dokumentována jako definice pohledu na model BuildingSMART (MVD), který zahrnuje provozní informace. Definice Cobie je udržována BuildingSMART aliancí a BuildingSMART UKI.
  • Industry Foundation Class (IFC): Otevřený, na dodavatelích nezávislý neutrální souborový formát, který definuje rozšiřitelnou sadu konzistentních dat, představujících informace o budově pro výměnu a interoperabilitu mezi AEC softwarovými aplikacemi. Specifikace IFC je vyvíjena a udržována společností BuildingSMART International jako jeho datový standard. ISO registrace je pod označením ISO16739.
  • Parametry dle NBS: Parametry podle NBS standardů (např. Author, BIMObjectName, ProductInformation, ManufacturerURL a další…)

Požadavky na geometrii

Definice minimálních požadavků na geometrii BIM objektu popisujících fyzikální formu stavebního výrobku. Jak podrobně je geometrie závislá na faktorech, jako je typ objektu, a jak se předpokládá, že má být použita. Obecné požadavky, jako je úroveň geometrického detailu, rozměrové požadavky. Geometrickou informaci lze rozdělit na: základní geometrii dat, tvary,
symbolická data, prostorová data, data o povrchu nebo materiálu, konektory.

Požadavky na funkcionalitu

Popis požadavků na funkčnost, které mohou být do BIM objektu vloženy, charakteristická reprezentace chování, vazby a připojení.

Požadavky na metadata

Definice požadavků na metadata pro BIM objekty. Obsahují konvence pojmenovávání souborů, objektů, vlastností, materiálů, parametrů a obrázků. Drtivá většina všech doplňkových parametrů se po projektu prohání formou sdílených parametrů. Aby měl uživatel při tvorbě rodiny snadnější práci se zadáváním potřebných parametrů, může si mimo jiné ze stránek NBS tento soubor sdílených parametrů stáhnout.

Příklady rodin s BIM parametry

Následující obrázky obsahují jen vybrané části negrafických parametrů. Součástí je samozřejmě i sekce s parametry geometrie.

Rodina Střešní okno Velux

Revit Rodina stresni okno Velux

Parametry IFC sekce

Revit parametry IFC sekce

Parametry COBie sekce

Revit Parametry COBie sekce

Rodina Vstupní brána a parametry NBS sekce

Revit rodina vstupni brana  Revit Parametry NBS sekce

Článek pochází z magazínu Revit News, konkrétně vydání 06/2016.

Sepsal Jiří Drahotuský, Revit specialista ve společnosti ADEON

 

 

V Adeon CZ jsme tým profesionálů s více než 20 letou tradicí. Poskytujeme komplexní služby BIM implementací. Od prodeje CAD aplikací, přes školení, konzultace, nastavení standardů a komunikačního procesu, až po vytvoření BEP a BIM pilotní projekt.