Kam se poděla moje židle?

Ne, to není příspěvek zabývající se analýzou zděšeného výkřiku zaměstnance, který po příchodu na pracoviště zjistí, že se s ním už jaksi nepočítá, ale seriozní rozbor věnovaný klasické, téměř až Revito-Hamletovské otázce uživatele „Kam se podělo to či ono!?“, jako třeba ta již v nadpisu zmiňovaná židle.

Kdy se Revit objekt ztratí?

Pro usnadnění nalezení tzv. „ztracených“ objektů se v další části příspěvku objeví seznam typických situací, které by mohly zmizení objektu zapříčiňovat. Tím je také dán rozsah úkonů, pomocí kterých byste mohli neposlušné objekty (vaši židli nebo jakýkoliv jiný objekt), odhalit.

Netvrdím, že tento seznam je konečný, a proto mi bude potěšení přivítat další, životem ověřené náměty.

Přepsání viditelnosti/zobrazení

 • kategorie nebo podkategorie objektu není v panelu Přepsání viditelnosti/zobrazení zatržená
 • objekt je importovaná kategorie, která není na kartě Importované kategorie zatržena pro zobrazování v tomto pohledu
 • objekt byl importován s volbou Pouze aktuální pohled a vy právě prohlížíte jiný pohled
 • viditelnost objektu na kartě Filtry je vypnuta
 • objekt je vložen do rodiny a viditelnost importovaných symbolů v rodině je vypnuta
 • objekt je v pracovní sadě, která je v pohledu skrytá
 • objekt je připojený soubor, který je v aktuálním pohledu skrytý
 • objekt je připojený soubor, který má jiné zobrazení nastavené Podle připojeného pohledu nebo Vlastní
 • objekt nebo jeho kategorie má čáry přepsané na bílou barvu

Rozsah pohledu a hloubka ořezání

 • objekt je mimo rozsah pohledu
 • objekt je v půdorysu nad řeznou rovinou
 • objekt není v zorném poli pohledu
 • objekt je částečně mimo oblast ořezání pohledu
 • objekt je omezen ořezovým kvádrem, který není v pohledu viditelný
 • objekt je poznámka, která neleží celá v oblasti vymezené funkcí Ořezání poznámky
 • objekt je osnova nebo řez a nejsou přesně rovnoběžné s aktuálním pohledem
 • objekt spadá do nezobrazené části ořezové oblasti nebo ořezové oblasti, která byla rozdělená

Rodiny, součásti a sestavy

 • objekt je rodina, s geometrií v pohledu nastavenou jako neviditelná
 • objekt je rodina s geometrií nastavenou jako neviditelnáPohledu detailu
 • objekt je rodina, která není viditelná vlivem vlastního nastavení parametru viditelnosti
 • objekt je ve skupině a byl z této skupiny vyjmut
 • objekt je součást, ale parametr pohledu Viditelnost součásti je v panelu Vlastnosti nastaven na Zobrazit originál
 • objekt je originál, ze kterého byly vytvořeny součásti, ale pohled je v panelu Vlastnosti nastaven na Zobrazit součásti
 • objekt je originál, ze kterého byly vytvořeny součásti (sirotci) a připojený soubor byl odstraněn
 • objekt je originál, ze kterého byly vytvořeny součásti (zombie) a připojený soubor byl uvolněn nebo odstraněn
 • objekt je součást vytvořená z podlahy nacházející se v úrovni pohledu půdorysu
 • objekt je součást, která byla odstraněna nástrojem Vyloučit součásti
 • objekt nebyl do Pohledu sestavy, ve kterém se nacházíte, výslovně zahrnutý

Skrytí objektů

 • objekt (nebo kategorie) byl dočasně Skryt/izolován
 • objekt (nebo kategorie) byl skryt pomocí pravého tlačítka funkcí > Skrýt v pohledu
 • objekt (nebo kategorie) byl skryt pomocí pravého tlačítka funkcí > Přepsat zobrazení v pohledu, zatržítko Viditelné
 • objekt je objem a volba Zobrazit objem a podlahy byla vypnuta
 • objekt (podobně jako řez) je nastaven na Skrýt při měřítku menším než…
 • objekt měl na své hrany použitý nástroj Čárová kresba s typem čáry <Neviditelné čáry>
 • průhlednost objektu byla nastavena na 100%
 • objekt je zakrytý jiným objektem (modelem, poznámkou a pod.)
 • objekt byl viditelný v podkladu, který byl vypnutý
 • objekt (nebo kategorie) byl přepsán barvou stejnou jako pozadí
 • barva objektu byla ve Stylu objektu nastavena shodně s barvou pozadí
 • objekt byl v pohledu upraven nástrojem Ořezat profil (karta Pohled)
 • objekt je velmi vzdálen od středu pohledu, při zoomu Přizpůsobit oknu vše zmizí

Pracovní sady, Fáze, Varianty návrhu, Disciplíny

 • objekt je v pracovní sadě, která není v projektu načtená
 • objekt je v pracovní sadě, která není v pohledu viditelná
 • fáze objektu (v projektu nebo externí referenci) není viditelná ve fázi nastavené pro pohled
 • objekt je část varianty návrhu, která není v pohledu viditelná
 • objekt není viditelný z důvodu nastavení disciplíny pohledu

 Externí reference

 • objekt je v pracovní sadě, která není v externí referenci načtená
 • objekt je v pracovní sadě, která v externí referenci není viditelná
 • objekt je v Projektu A, který je v rámci Projektu B připojen typem připojení Překrytí. A Projekt B je připojen do vašeho projektu

 Jiné

 • možná jste objekt skutečně zapomněli vytvořit … 🙂
 • k odstranění objektů může někdy také dojít nevhodným použití volby Vybrat všechny instance v celém projektu (místo volby Viditelné v pohledu)