Autodesk Revit – Když hostitel není doma… aneb zábradlí ve sklonu na rampě

Někdy by se také chtělo říci “Host do domu – čakan do ruky“.

… Ale proč dnes tak málo povzbudivý tón? Dnešní příspěvek se totiž týká zábradlí a jeho chování vůči okolí, zejména svým hostitelům. V podstatě by se to všechno dalo shrnout do podobných slov jako: (ne)hostování, (ne)vstřícnost, (ne)poddajnost, (ne)přizpůsobivost, (ne)pružnost apod.

Zábradlí v Revitu

Pokud používáte objekt zábradlí, pak pravděpodobně při jeho průběhu po vodorovné rovině větší problémy nebudou. Větší vzdor se ale může objevit v případě zábradlí ve sklonu. Zde má sice Revit jakousi pojistku v tom, že se zábradlí řekne: „Tady máš svého hostitele a toho se drž zuby, nehty“. Jenže ne vždy si to to zábradlí uvědomí a začne, mírně řečeno, střečkovat. A my se potom v tom našem jinak krásném digitálním modelu, po té šikmé rampě z toho přízemí do jiné výškové úrovně, o přizpůsobené zábradlí neopřeme. Totiž, ne každý hostitel je vítaný a ne ke všem objektům Revitu lze tuto vlastnost použít.

Když zábradlí poslouchá
Když zábradlí poslouchá

Celou problematiku si nyní ukážeme na objektu rampy, vytvořené třemi různými způsoby:

– rampa klasická (nástrojem Rampa)

– rampa z podlahy (nástrojem Podlaha)

– rampa z obecného modelu (nástrojem pro tvorbu těles)

Když se chce, tak to jde
Když se chce, tak to jde

1. Zábradlí na rampě klasické

Nástrojem Rampa si vytvoříme rampu.

Trajektorie rampy
Trajektorie rampy

Hotová rampa
Hotová rampa

Nástrojem Zábradlí (karta Architektura > panel Komunikace –> Umístit na hostiteli) vyberte rampu a vytvořte zábradlí.

Zábradlí na rampě
Zábradlí na rampě

A je to. No, není to krása?

 

2. Zábradlí na rampě z podlahy

Nástrojem Podlaha si vytvoříme zatím plochou podlahu.

Profil podlahy (budoucí rampy)
Profil podlahy (budoucí rampy)

Podlaha (zatím plochá rampa)
Podlaha (zatím plochá rampa)

Vybereme podlahu a zapneme Úpravy tvaru.

Režim úprav tvaru desky

Klikněte na zvedanou jednu hranu a zapište její budoucí výšku (4000 mm).

Výběr koncové hrany
Výběr koncové hrany

Přesun hrany do výšky 4m
Přesun hrany do výšky 4m

Deska se jedním koncem zvedne do požadované výšky.

Podlaha jako rampa
Podlaha jako rampa

 

Vytvoření zábradlí

Zde použijeme metodu načrtnutí geometrie (protože metoda „Umístit na hostiteli“ nezabírá).

Obrys nakreslíme ukázáním na vnější okraj stávající desky (nástroj Vybrat čáry).

Výběr nástroje
Získání trajektorie budoucího zábradlí
Získání trajektorie budoucího zábradlí

 

I když by nástroj Vybrat nového hostitele rád fungoval, přesto zůstává deska netečná a po dokončení režimu tvorby zábradlí to dopadne asi takto:

Zábradlí nectí svého hostitele
Zábradlí svého hostitele zatím nectí

Jak tedy přinutíme zábradlí, aby se vinulo po rampě?

Malým trikem s nepatrným dodatečným koncovým segmentem ve správné výšce, který „podrží“ jeden konec zábradlí dole, zatímco druhý se pěkně povine do podlaží nad námi. Jeho délka stačí co nejkratší tak, aby to ještě Revit strávil a segment neignoroval.

Nejdříve v dolním podlaží nakreslíme obloukový segment. Segment vyberte a v liště Možnosti změňte jeho parametry na SkloněnéVlastní a výšku 4000.

Oblouková trajektorie zábradlí
Oblouková trajektorie zábradlí

Potom dokreslíme na dolním konci oblouku krátký segment (asi délky 40 mm) a opět upravíme v liště Možnosti jeho vlastnosti na SkloněnéVlastní a výšku 0.

"Falešný" segment navíc
„Falešný“ segment navíc

Podle druhu aktuálního zábradlí se ale po dokončení ještě nemusí neobjevit zábradlí s ideálním průběhem a proto bude potřebná malá úprava stylu použitého zábradlí. Styl nejspíše totiž obsahuje pravidla tvorby geometrie podle hostitele, který zde v tomto příkladu ale není.

Ještě je potřebná úprava stylu zábradlí
Ještě je potřebná úprava stylu zábradlí

Ve stylu zábradlí v typových vlastnostech u Umístění sloupku změníme metodu tvorby geometrie sloupků zábradlí tak, aby nám jejich dolní konce sledovaly průběh horního madla a ne hostitele.

Úprava pravidla geometrie dolních konců sloupků
Již upravená pravidla geometrie dolních konců sloupků
A je to...
A je to…

 

Ještě jeden příklad úpravy stylu zábradlí se skleněným panelem:

Zábradlí se skleněnými panely (zatím nic moc)
Zábradlí se skleněnými panely (zatím nic moc)

Původní parametry zábradlí před úpravou:

... před úpravou ...
… před úpravou …

Parametry zábradlí po úpravě:

... po úpravě ...
… po úpravě …

A výsledný efekt zábradlí na rampě.

A je to...
A je to…

 

3. Zábradlí na rampě z obecného modelu

Třetím způsobem si pomocí Obecného modelu z karty Architektura pomocí nástroje KomponentaVytvořit na místě vytvoříme rampu. Na tvorbu tělesa použijeme metodou Přechod tažením (přechod dvou koncových profilů po trajektorii).

Trajektorie a dva profily rampy
Trajektorie a dva profily rampy
Hotové těleso rampy
Hotové těleso rampy

 

V dalších krocích je tvorba zábradlí již totožná s předchozím odstavcem 2. Zábradlí na rampě z podlahy.

Zábradlí na tělese rampy
Zábradlí na tělese rampy

Tak a to je zatím k tomuto tématu vše.

A protože je zrovna vyjímečný čas – čas vánoční – přeji všem hezké prožití Vánoc a hodně osobních i pracovních úspěchů v dalším roce 2014.

1 komentář