Autodesk Revit – Klíčové poznámky – možný klíč k úspěchu?

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou nepochybně textové informace zpřesňující a doplňující informace grafické. Mimo běžných typů objektů jako jsou např. kóty, popisky, tabulky a podobně, má Revit v rukávě i jeden poměrně netradiční, ale o to silnější nástroj – „Klíčové poznámky“.

Použití klíčových poznámek
Použití klíčových poznámek

Obecné informace o klíčových poznámkách bychom mohli nalistovat v nápovědě, v tomto příspěvku se proto podíváme na jejich vlastní využití.

Nejdříve krátká úvaha nad některými otázkami a vysvětlivkami.

Otázky:

– je možné někde zaznamenat notoricky se opakující texty v dokumentaci?

– je možné tyto texty opakovaně používat, např. v souhrnných legendách?

Vysvětlení:

– v legendách jednotlivých výkresů se zpravidla vyskytují popisy jedné opakující se položky, například:

Rovinnost podlahy bude provedena dle platné ČSN, včetně laserového zaměření v průběhu betonáže

nebo

Zdivo z cihel plných na maltu vápenocementovou

nebo

Zdi z plných cihel na MVC…

Čím delší věta, tím reálnější možnosti zkomolení či přehození pořadí slov a odchýlení se od popisu, který by se, výkres od výkresu, měl v rámci jednotnosti dokumentace moc měnit neměl.

Odpovědi:

– „ANO“, texty lze „uschovat“ formou zápisu do strukturovaného souboru poznámek

– „ANO“, texty lze nástrojem Legenda seskupit do standardních tabulek Revitu

Otázky:

– můžeme si klíčové poznámky nějak předpřipravit?

– můžeme klíčové poznámky nějak dále organizovat?

Vysvětlení:

– texty klíčových poznámek se mohou z projektů shromažďovat postupně či náhodně anebo cíleně sesbíráním z minulých projektů

– soubor může být firemním standardem, podle typu projektu mohou existovat různé soubory klíčových poznámek

Odpovědi:

– „ANO“, texty klíčových poznámek si může každý uživatel vytvořit předem formou strukturovaného textového souboru

– „ANO“, odkazy na poznámky jsou neustále propojeny se zdrojovou tabulkou externího textového souboru klíčových poznámek. Dojde-li ke změně tabulky klíčových poznámek, změny v klíčových poznámkách projektu se projeví po zavření a opětovném otevření projektu. Jedním z vedlejších efektů použití klíčových poznámek může být přepínání cizojazyčných verzí projektu, kde pojítkem je číslo klíčové poznámky.

Použití klíčových poznámek.

Pro úspěšné použití klíčových poznámek musí být splněno několik podmínek:

– existence a připojení textového souboru se strukturou poznámek do projektu

– přiřazení klíčových poznámek objektům a rodinám

– rodina popisku klíčové poznámky

Typy klíčových poznámek.

Pro prvek:

Klíčovou poznámku lze použít na celý prvek, například stěnu, komponentu detailu nebo dveře.

Pro materiál:

Klíčovou poznámku lze přiřadit materiálu, který byl nanesen na povrch, a materiálům přiřazeným hladinám komponenty prvku. Klíčové poznámky materiálu nejsou podporovány pro nástroj kreslení izolace, čáry a vyplněné oblasti komponent detailů nebo pohledy drátového modelu.

Uživatelsky univerzální:

Pomocí této možnosti lze často používané poznámky či fráze využít k dokumentování. Dodatečné uživatelské poznámky musí být přidány do originálních textových souborů s klíčovými poznámkami dodávaných s Revitem, nebo zahrnuty do souboru, který vytvoříte.

Výchozí data klíčových poznámek dodávaná s aplikací Revit jsou založena na systému formátu CSI (Construction Specification Institute) z roku 1995, ve kterém jsou stavební postupy a materiály rozděleny do 16 skupin. Tento systém se hojně využívá ve Spojených státech. Novější verze tohoto systému je rozdělena do 50 skupin a byla představena v roce 2004. Aplikace Revit podporuje obě verze systému CSI.

 

Zdrojový soubor s klíčovými poznámkami.

Tento soubor obsahuje na každém řádku dva až tři parametry oddělené tabulátorem. Data lze alternativně zapisovat také v prostředí Excelu, ze kterého se nakonec uloží jako soubor typu Text (oddělený tabulátory).

Struktura ukázkového textového souboru s klíčovými poznámkami

Ukázkový textový soubor s klíčovými poznámkami
Ukázková textový soubor s klíčovými poznámkami

Struktura dat v prostředí Excelu:

Ukázkový soubor Excelu s klíčovými poznámkami
Ukázkový soubor Excelu s klíčovými poznámkami

Takto vypadá náhled klíčových poznámek v prostředí Revitu

Náhled klíčových poznámek v Revitu
Náhled klíčových poznámek v Revitu

Nastavení klíčových poznámek pro projekt

Nástroje pro klíčové poznámky
Nástroje pro klíčové poznámky
Nástroje klíčových poznámek
Nástroje pro klíčové poznámky
Výběr souboru s poznámkami
Výběr souboru s poznámkami

Přiřazení klíčových poznámek objektům a rodinám.

Systém klíčových poznámek je nejefektivnější, pokud jsou objektům používaným v projektu již přiřazeny příslušné hodnoty klíčových poznámek. U rodin materiálů, systémů a komponent a komponent detailů lze parametry klíčových poznámek zadat předem. Nejsou-li tyto hodnoty k dispozici, můžete hodnotu přiřadit při umístění popisku klíčové poznámky.

Příklady klíčových poznámka u objektů a rodin:

– u stěny

Klíčová poznámka u stěny
Klíčová poznámka u stěny

– u dveří

Klíčová poznámka u dveří
Klíčová poznámka u dveří

– u komponenty na místě (simulace obdélníku jako kategorie stěny)

Klíčová poznámka u komponenty na místě
Klíčová poznámka u komponenty na místě

Po výběru klíčové poznámky v projektu jí lze rychle změnit za jinou:

Výměna klíčové poznámky za jinou
Výměna klíčové poznámky za jinou

Legenda klíčových poznámek.

Nástroj Legenda klíčové poznámky je dostupný po kliknutí na kartu Pohled > panel Vytvořit > rozevírací seznam Legendy (Legenda klíčové poznámky) [View > Create > Legends > Keynote Legend]. V seznamu Vykazovaná pole jsou předdefinovány dva parametry: Klíčová hodnota a Text klíčové poznámky. Všechny zbývající karty (Filtr, Seřazení/Seskupování a Vzhled) jsou dostupné stejně jako pro jiné výkazy.

Legendu klíčových poznámek je možné oproti jiným pohledům umístit i na několik výkresů současně (bez nutnosti duplikace pohledu legendy).

Tvorba tabulky legendy
Tvorba tabulky legendy
Tvorba tabulky legendy
Tvorba tabulky legendy

Tabulka na papírovém výkrese:

Legenda jako tabulka na výkrese
Legenda jako tabulka na výkrese

Přehledové schéma použití klíčových poznámek:

Přehledové schéma použití a definice klíčových poznámek
Přehledové schéma použití a definice klíčových poznámek

Schéma klíčových poznámek podle přiřazení k objektu (prvek-materiál-uživatel), vzhledu rodiny (číslo-text) na objektu typu stěna.

Přehledové schéma druhů klíčových poznámek
Přehledové schéma druhů klíčových poznámek