Autodesk Revit – Klíčové poznámky – možný klíč k úspěchu?

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou nepochybně textové informace zpřesňující a doplňující informace grafické. Mimo běžných typů objektů jako jsou např. kóty, popisky, tabulky a podobně, má Revit v rukávě i jeden poměrně netradiční, ale o to silnější nástroj – „Klíčové poznámky“.

Použití klíčových poznámek
Použití klíčových poznámek

Obecné informace o klíčových poznámkách bychom mohli nalistovat v nápovědě, v tomto příspěvku se proto podíváme na jejich vlastní využití.

Nejdříve krátká úvaha nad některými otázkami a vysvětlivkami.

Otázky:

– je možné někde zaznamenat notoricky se opakující texty v dokumentaci?

– je možné tyto texty opakovaně používat, např. v souhrnných legendách?

Vysvětlení:

– v legendách jednotlivých výkresů se zpravidla vyskytují popisy jedné opakující se položky, například:

Rovinnost podlahy bude provedena dle platné ČSN, včetně laserového zaměření v průběhu betonáže

nebo

Zdivo z cihel plných na maltu vápenocementovou

nebo

Zdi z plných cihel na MVC…

Čím delší věta, tím reálnější možnosti zkomolení či přehození pořadí slov a odchýlení se od popisu, který by se, výkres od výkresu, měl v rámci jednotnosti dokumentace moc měnit neměl.

Odpovědi:

– „ANO“, texty lze „uschovat“ formou zápisu do strukturovaného souboru poznámek

– „ANO“, texty lze nástrojem Legenda seskupit do standardních tabulek Revitu

Otázky:

– můžeme si klíčové poznámky nějak předpřipravit?

– můžeme klíčové poznámky nějak dále organizovat?

Vysvětlení:

– texty klíčových poznámek se mohou z projektů shromažďovat postupně či náhodně anebo cíleně sesbíráním z minulých projektů

– soubor může být firemním standardem, podle typu projektu mohou existovat různé soubory klíčových poznámek

Odpovědi:

– „ANO“, texty klíčových poznámek si může každý uživatel vytvořit předem formou strukturovaného textového souboru

– „ANO“, odkazy na poznámky jsou neustále propojeny se zdrojovou tabulkou externího textového souboru klíčových poznámek. Dojde-li ke změně tabulky klíčových poznámek, změny v klíčových poznámkách projektu se projeví po zavření a opětovném otevření projektu. Jedním z vedlejších efektů použití klíčových poznámek může být přepínání cizojazyčných verzí projektu, kde pojítkem je číslo klíčové poznámky.

Použití klíčových poznámek.

Pro úspěšné použití klíčových poznámek musí být splněno několik podmínek:

– existence a připojení textového souboru se strukturou poznámek do projektu

– přiřazení klíčových poznámek objektům a rodinám

– rodina popisku klíčové poznámky

Typy klíčových poznámek.

Pro prvek:

Klíčovou poznámku lze použít na celý prvek, například stěnu, komponentu detailu nebo dveře.

Pro materiál:

Klíčovou poznámku lze přiřadit materiálu, který byl nanesen na povrch, a materiálům přiřazeným hladinám komponenty prvku. Klíčové poznámky materiálu nejsou podporovány pro nástroj kreslení izolace, čáry a vyplněné oblasti komponent detailů nebo pohledy drátového modelu.

Uživatelsky univerzální:

Pomocí této možnosti lze často používané poznámky či fráze využít k dokumentování. Dodatečné uživatelské poznámky musí být přidány do originálních textových souborů s klíčovými poznámkami dodávaných s Revitem, nebo zahrnuty do souboru, který vytvoříte.

Výchozí data klíčových poznámek dodávaná s aplikací Revit jsou založena na systému formátu CSI (Construction Specification Institute) z roku 1995, ve kterém jsou stavební postupy a materiály rozděleny do 16 skupin. Tento systém se hojně využívá ve Spojených státech. Novější verze tohoto systému je rozdělena do 50 skupin a byla představena v roce 2004. Aplikace Revit podporuje obě verze systému CSI.

 

Zdrojový soubor s klíčovými poznámkami.

Tento soubor obsahuje na každém řádku dva až tři parametry oddělené tabulátorem. Data lze alternativně zapisovat také v prostředí Excelu, ze kterého se nakonec uloží jako soubor typu Text (oddělený tabulátory).

Struktura ukázkového textového souboru s klíčovými poznámkami

Ukázkový textový soubor s klíčovými poznámkami
Ukázková textový soubor s klíčovými poznámkami

Struktura dat v prostředí Excelu:

Ukázkový soubor Excelu s klíčovými poznámkami
Ukázkový soubor Excelu s klíčovými poznámkami

Takto vypadá náhled klíčových poznámek v prostředí Revitu

Náhled klíčových poznámek v Revitu
Náhled klíčových poznámek v Revitu

Nastavení klíčových poznámek pro projekt

Nástroje pro klíčové poznámky
Nástroje pro klíčové poznámky
Nástroje klíčových poznámek
Nástroje pro klíčové poznámky
Výběr souboru s poznámkami
Výběr souboru s poznámkami

Přiřazení klíčových poznámek objektům a rodinám.

Systém klíčových poznámek je nejefektivnější, pokud jsou objektům používaným v projektu již přiřazeny příslušné hodnoty klíčových poznámek. U rodin materiálů, systémů a komponent a komponent detailů lze parametry klíčových poznámek zadat předem. Nejsou-li tyto hodnoty k dispozici, můžete hodnotu přiřadit při umístění popisku klíčové poznámky.

Příklady klíčových poznámka u objektů a rodin:

– u stěny

Klíčová poznámka u stěny
Klíčová poznámka u stěny

– u dveří

Klíčová poznámka u dveří
Klíčová poznámka u dveří

– u komponenty na místě (simulace obdélníku jako kategorie stěny)

Klíčová poznámka u komponenty na místě
Klíčová poznámka u komponenty na místě

Po výběru klíčové poznámky v projektu jí lze rychle změnit za jinou:

Výměna klíčové poznámky za jinou
Výměna klíčové poznámky za jinou

Legenda klíčových poznámek.

Nástroj Legenda klíčové poznámky je dostupný po kliknutí na kartu Pohled > panel Vytvořit > rozevírací seznam Legendy (Legenda klíčové poznámky) [View > Create > Legends > Keynote Legend]. V seznamu Vykazovaná pole jsou předdefinovány dva parametry: Klíčová hodnota a Text klíčové poznámky. Všechny zbývající karty (Filtr, Seřazení/Seskupování a Vzhled) jsou dostupné stejně jako pro jiné výkazy.

Legendu klíčových poznámek je možné oproti jiným pohledům umístit i na několik výkresů současně (bez nutnosti duplikace pohledu legendy).

Tvorba tabulky legendy
Tvorba tabulky legendy
Tvorba tabulky legendy
Tvorba tabulky legendy

Tabulka na papírovém výkrese:

Legenda jako tabulka na výkrese
Legenda jako tabulka na výkrese

Přehledové schéma použití klíčových poznámek:

Přehledové schéma použití a definice klíčových poznámek
Přehledové schéma použití a definice klíčových poznámek

Schéma klíčových poznámek podle přiřazení k objektu (prvek-materiál-uživatel), vzhledu rodiny (číslo-text) na objektu typu stěna.

Přehledové schéma druhů klíčových poznámek
Přehledové schéma druhů klíčových poznámek

 

 

Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v Ostravské kanceláři Adeonu.

Napsat komentář