Na tuhle otázku existuje  určitě řada názorů, jinak to vidí výrobci software a jinak to mohou vidět  uživatelé, kteří už implementovali nebo se chystají implementovat BIM.

Podívejme se,  co  na toto téma říkají  výsledky výzkumu organizace NBS, která v UK pravidelně vydává výroční zprávu s hodnocením dosažených výsledků a trendů v oblasti BIM. V National BIM Reportu 2019 jsou zveřejněny výsledky výzkumu u téměř 1000 firem, které se angažují v uplatnění BIM ve svých projektech. Tito uživatelé byli mj. dotazováni, který CAD software používají pro navrhování  BIM modelů.

Revit vládne BIM

Vcelku nepřekvapivě obsadil v popularitě 3D modelářů prvé místo  program Revit, který používá 46% respondentů, dalších 15% dotazovaných používá ArchiCAD. Mezi dalšími odpověďmi zaujalo 14% těch kteří používají pro tyto účely AutoCAD a dokonce 10% uživatelů AutoCADu LT. Nicméně celková statistika potvrzuje výrazný příklon k 3D modelovacím nástrojům, viz také následující grafický přehled nejčastěji používaného BIM software.

Autodesk Revit nejvyuzivanejsi BIM
Zdroj: The National BIM Report 2019, UNIFYLabs

Pro účely 3D navrhování a uplatnění BIM modelování nestačí pouze jeden produkt, ale vyžívá se jich celá škála pro profese, posuzování, optimalizaci, koordinaci, atp., když v nabídce Autodesku jsou to např. tzv. Collections, tj. kompletní balíčky software. Proto jedna z otázek průzkumu byla také zaměřena na to, který výrobce software je u uživatelů nejpopulárnější, pokud jde o komplexnost nástrojů pro BIM. Zde 70% respondentů uvádí na prvém místě Autodesk, dále s velkými odstupy Graphisoft (15%), Bentley (4%), Nemetschek (4%), viz následující graf.

Autodesk aplikace nejrozsirenejsi CAD
Zdroj: The National BIM Report 2019, UNIFYLabs

Co říci závěrem. Software pro 3D navrhování je důležitou součástí implementace BIM a  výraznou měrou se podílí na efektivitě prací na projektu. V tomto příspěvku jsme uvedli jeden z možných pohledů,  vycházející ze zkušeností uživatelů v UK, kteří před námi mají, alespoň pokud jde o BIM, nezanedbatelný náskok.

 

Nejvyužívanější BIM software v České republice?

Určitě stojí také za zmínku nedávný průzkum využití BIM aplikací v TZB s podporou ČKAIT. Z dotazníku je patrné, že opět dominují Autodesk aplikace a především tedy AutoCAD. Pokud už se však TZB projektant rozhodne přejít do BIM, pak volí v drtivé většině právě aplikaci Revit.

Tato dominance se prokazuje i na dalších průzkumech. Určitě zmíním náš nedávný článek – Adaptace BIM v Evropě.

Tato rozšířenost se ukazuje jasně i v naší implementační praxi. Větší a střední projekční společnosti s potřebou efektivní spolupráce (a to nejen se zahraničními partnery) jasně volí právě Revit. Stejně tak pokud potřebují vyřešit různé profese jak již bylo zmíněno.

 

Jednatel společnosti Adeon CZ s.r.o., Gold Partner společnosti Autodesk s více jak 20 letou tradicí. Společně se svými kolegy vám pomůžeme s implementací BIM metodiky u vás ve firmě. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.