Který software pro 3D BIM navrhování je nejpoužívanější?

Na tuhle otázku existuje  určitě řada názorů, jinak to vidí výrobci software a jinak to mohou vidět  uživatelé, kteří už implementovali nebo se chystají implementovat BIM.

Podívejme se,  co  na toto téma říkají  výsledky výzkumu organizace NBS, která v UK pravidelně vydává výroční zprávu s hodnocením dosažených výsledků a trendů v oblasti BIM. V National BIM Reportu 2019 jsou zveřejněny výsledky výzkumu u téměř 1000 firem, které se angažují v uplatnění BIM ve svých projektech. Tito uživatelé byli mj. dotazováni, který CAD software používají pro navrhování  BIM modelů.

Revit vládne BIM

Vcelku nepřekvapivě obsadil v popularitě 3D modelářů prvé místo  program Revit, který používá 46% respondentů, dalších 15% dotazovaných používá ArchiCAD. Mezi dalšími odpověďmi zaujalo 14% těch kteří používají pro tyto účely AutoCAD a dokonce 10% uživatelů AutoCADu LT. Nicméně celková statistika potvrzuje výrazný příklon k 3D modelovacím nástrojům, viz také následující grafický přehled nejčastěji používaného BIM software.

Autodesk Revit nejvyuzivanejsi BIM
Zdroj: The National BIM Report 2019, UNIFYLabs

Pro účely 3D navrhování a uplatnění BIM modelování nestačí pouze jeden produkt, ale vyžívá se jich celá škála pro profese, posuzování, optimalizaci, koordinaci, atp., když v nabídce Autodesku jsou to např. tzv. Collections, tj. kompletní balíčky software. Proto jedna z otázek průzkumu byla také zaměřena na to, který výrobce software je u uživatelů nejpopulárnější, pokud jde o komplexnost nástrojů pro BIM. Zde 70% respondentů uvádí na prvém místě Autodesk, dále s velkými odstupy Graphisoft (15%), Bentley (4%), Nemetschek (4%), viz následující graf.

Autodesk aplikace nejrozsirenejsi CAD
Zdroj: The National BIM Report 2019, UNIFYLabs

Co říci závěrem. Software pro 3D navrhování je důležitou součástí implementace BIM a  výraznou měrou se podílí na efektivitě prací na projektu. V tomto příspěvku jsme uvedli jeden z možných pohledů,  vycházející ze zkušeností uživatelů v UK, kteří před námi mají, alespoň pokud jde o BIM, nezanedbatelný náskok.

 

Nejvyužívanější BIM software v České republice?

Určitě stojí také za zmínku nedávný průzkum využití BIM aplikací v TZB s podporou ČKAIT. Z dotazníku je patrné, že opět dominují Autodesk aplikace a především tedy AutoCAD. Pokud už se však TZB projektant rozhodne přejít do BIM, pak volí v drtivé většině právě aplikaci Revit.

Tato dominance se prokazuje i na dalších průzkumech. Určitě zmíním náš nedávný článek – Adaptace BIM v Evropě.

Tato rozšířenost se ukazuje jasně i v naší implementační praxi. Větší a střední projekční společnosti s potřebou efektivní spolupráce (a to nejen se zahraničními partnery) jasně volí právě Revit. Stejně tak pokud potřebují vyřešit různé profese jak již bylo zmíněno.

 

Napsat komentář