Autodesk Revit – Nekonzistentní jednotky

Kdo alespoň trochu pracoval s výpočty v parametrických rodinách, byl jistě alespoň jednou „mile potěšen” zprávou o nekonzistenci jednotek. Co následovalo potom, a hlavně jak dlouho, to ví jen sám nešťastný uživatel a vítr v komíně.

Nekonzistentní jednotky

Bezpochyby je jasné, že bez nápovědy publika nebo přítele na telefonu to asi nepůjde. V následujícím textu se pokusím naznačit, kudy na to.

Začněme obyčejnými počty. V rodině si připravíme vzorové parametry typu Délka.

číslo 1 = 10 mm
číslo 2 = 10 mm
číslo 3 = číslo 1 * číslo 2

Pouhým součinem dostaneme výsledek ve čtverečních jednotkách:

10 mm * 10 mm = 100 mm²

V rodině to bude vypadat nějak takto:

Chybové hlášení

Takže, pokud máme všechny parametry typu Délka (včetně parametru s výsledkem) a pokusíme se některé dva vynásobit, objeví se ono hlášení o nekonzistentních jednotkách.

Je to proto, že Revit to logicky bere takto: [délka * délka = čtverečná délka].

Abychom si tedy nějak pomohli, když přesto potřebujeme vynásobit dva délkové parametry, postupujeme takto:

Do vzorce přidáme „fiktivní jedničkový“ dělitel, takže jednotky zase vyjdou jako délkové

[10 mm * 10 mm / 1 mm = 100 mm]

Je to proto, že [10 mm / 1 mm = 10] (bez jednotek) a [10 mm * 10 (bez jednotek) = 100 mm].

Upravený vzorec

Podobně je to i s násobením tří parametrů typu délka.
10 mm * 10 mm * 10 mm = 1000 mm3 (tímto násobením jednotek vzniknou krychlové jednotky)

A úprava fiktivními děliteli:

[10 mm * (10 mm / 1 mm) * (10 mm / 1 mm) = 1000 mm]

Násobení tří délek

 

Jiná situace s nekonzistentními jednotkami může nastat v prostředí tabulek u výpočtu ceny plochy pomocí jednotkové ceny.

Neupravený vzorec vyvolávající chybovou zprávu:
[Plocha * cena jedn. => Nekonzistentní jednotky]

Úprava vzorce:
[Plocha / 1 m² * cena jedn.]

Úpravy násobení plochy a ceny