Nové nástroje BIMTech Tools

V dnešním příspěvku bych vás rád seznámil s novými funkcemi oblíbených BIMTech Tools. Objevily se zde dvě nové funkce a to „Ukládání vlastních skladeb“ a „Druhy vzduchových vrstev“.

Ukládání vlastních skladeb

Vytváření vlastních skladeb je oblíbenou a používanou funkcionalitou BIMTech Tools. Nové vylepšení ale nyní umožňuje tuto skladbu si uložit i do vlastního účtu.

Výhodou je, že uložené vlastní skladby nejsou vázané prostředím vašeho počítače. Jsou v BIMTech Tools stále dostupné i když jste na jiném, nebo přeinstalovaném počítači. Tyto skladby budou dostupné i v nových verzích a dokonce i napříč používáním několika projekčních aplikací zároveň.

Další výhodou je i možnost si upravit a poté i uložit jako vlastní skladbu již předdefinované skladby.

Pro vlastní skladby samozřejmě fungují výpočty kondenzace dle EN ISO 13788 a ČSN 73 0540, a „U“ dle EN ISO 10456 a EN ISO 6946.

Druhy vzduchových vrstev

Tepelně technické vlastnosti vzduchových vrstev v Evropě dle EN ISO 6946.

Dle této normy rozlišuje tři druhy vzduchových vrstev:

  1. Nevětrané
  2. Slabě větrané
  3. Silně větrané

Druh a tloušťka vrstvy především výrazně ovlivňují tepelně technické vlastnosti celé skladby.

Nevětrané vrstvy

Za nevětranou vrstvu se považuje taková vrstva, která je uzavřená vůči exteriéru, případně obsahuje otvory o ploše Av maximálně:

  • 500 mm2 na každý metr délky (ve vodorovném směru) pro svislé vzduchové vrstvy;
  • 500 mm2 na každý m2 plochy povrchu pro vodorovné vzduchové vrstvy

Tepelný odpor zjistíme z tabulky:

Slabě větrané vrstvy

Slabě větraná vzduchová vrstva je taková, ve které je zajištěna pouze omezená výměna vzduchu s vnějším prostředím otvory o ploše Av v rozmezích:

  • od 500 mm2 do 1500 mm2 na každý metr délky (ve vodorovném směru) pro svislé vzduchové vrstvy;
  • od 500 mm2 do 1500 mm2 na každý m2 plochy povrchu pro vodorovné vzduchové vrstvy

Tepelný odpor zjišťujeme výpočtem na základě zadané plochy otvorů Av.

Silně větrané vrstvy

Silně větraná vzduchová vrstva je taková, u které otvory mezi vzduchovou vrstvou a vnějším prostředím jsou rovny nebo převyšují:

  • 1500 mm2 na každý metr délky (ve vodorovném směru) pro svislé vzduchové vrstvy;
  • 1500 mm2 na každý m2 plochy povrchu pro vodorovné vzduchové vrstvy

Vrstva je považována za vnější prostředí a vrstvy dále do exteriéru se nezapočítávají do U skladby.

Větrané vrstvy v BIMTech Tools

Doplněk řeší výpočtové hodnoty za vás. V sekci „Plyny“ naleznete příslušné materiály vzduchových vrstev.

Pokud je použijete v konfigurátoru skladby, automaticky nastaví své hodnoty pro potřeby tepelně technického výpočtu.

Funkce jsou dostupné přímo ve vašich  BIMTech Tools bez potřeby aktualizace doplňku.

BIMTech Tools stahujte zdarma na https://bimtech.cz/