Novinky Revit 2014 – 3.část – Mračno bodů

Mračna bodů

Ačkoliv možnost zobrazení mračna bodů v rámci Revit není nová, nyní bylo do Revitu zavedeno zcela nové jádro. Hlavní výhody této změny jádra jsou podstatné zlepšení výkonu a vizuální věrnosti, plus další vylepšení.

Vložení Mračna bodů
Vložení Mračna bodů

Načtení dat souborů mračna bodů.

Výběr skenů mračen bodů

Ukázka sestavy mračna bodů

Indexace

Pro nové jádro je k načtení dat mračna bodů zapotřebí nově indexovaného formátu RCS (skenovaná data), RCP (projektová data). Pokud pro vložení do projektu Revitu zvolíte surová data, budete vyzváni k indexaci dat.

Před indexací surových dat

Pokud pro indexaci vyberete jen jediný soubor, výsledkem bude soubor RCS, který potom můžete připojit do projektu.

Pokud pro indexaci vyberete více zdrojových souborů najednou, výsledkem budou soubory RCS zastřešené souborem ve formát RCP, který potom můžete také připojit do projektu.

Kontrola viditelnosti mračna bodů

Mračna bodů se chovají jako každý jiný prvek modelu v Revitu. Jejich viditelnost je řízena stávajícími mechanismy Revitu:

  • ořezová oblast a nástroje ořezového kvádru umožní kontrolovat viditelnost
  • pohledy půdorysu, nástroje rozsahu pohledu mají přímý dopad na viditelnost, přičemž části mračna bodů nad rovinou řezu se nezobrazují
  • celková viditelnost skenovaných dat je také řízena na své kartě v panelu Přepsání viditelnosti/zobrazení, podobně jako jiné připojené soubory

Nastavení viditelnosti

Pro barevný režim projektu skenu je k dispozici 5 možností:

  • <No Override> (bez přepisu): zobrazení mračna bodů v barvách určených zdrojovým souborem, pokud nějaké barvy existují
  • Single Color (jedna barva): zobrazení všech bodů mračna bodů v jedné zadané barvě
  • Elevation (výška Z): zobrazení bodů mračna bodů pomocí gradientu dvou zadaných barev (Max Elevation a Min Elevation)
  • Intensity (intenzita): zobrazení bodů mračna bodů pomocí gradientu dvou zadaných barev (Max Intensity a Min Intensity)
  • Normals (normály): zobrazení bodů v barvách vzhledem ke směru normály bodu (směr odrazu bodů při jejich zachycení skenerem). Například, všechny body se směrem normály „nahoru“ budou mít shodnou barvu a tak dále.

Poznámka: Některý z výše uvedených barevných režimů lze vybrat pro nejvyšší úroveň souborů *.rcp nebo *.rcs. Pro jednotlivé skeny *.rcs, které jsou součástí nejvyšší úrovně *.rcp souboru, můžete barevný režim přepsat pouze pomocí Single Color.

Interakce s mračnem bodů

Na mračno bodů, zobrazené ve vašem pohledu, můžete podle potřeby aplikovat jednu z nových funkcí týkajících se výběru – umožnit/zakázat výběr připojení (Vybrat připojení).

Metoda výběru

Stejně, jako v předchozí verzi Revitu, můžete při běhu jakékoliv příkazu umožňujícího uchopování v rámci mračna bodů, uchopit rozpoznané roviny. Nová verze navíc umožňuje uchopování i jednotlivých bodů.