Novinky Revit 2015 – 1. část

Po souhrnném přehledu novinek přichází podrobnější popis a toto je první z nich. V tomto příspěvku si postupně přiblížíme:

  • revizní obláčky a revize
  • skryté čáry
  • import a připojení souboru ve formátu IFC

Revizní obláčky a revize:

Bylo vylepšeno kreslení revizních obláčků. Pro nakreslení tvaru revizního obláčku použijte z karty Poznámky a panelu Detail standardní kreslicí nástroje, jako např. čára nebo obdélník. Pomocí mezerníku můžete obrátit směr oblouků tvaru obláčku. V dialogovém panelu Vydání/revize výkresu můžete určit minimální délku oblouku obláčku. Revize nyní můžete odstranit. Odstraněním revize se z modelu odebere revize i všechny asociované revizní obláčky a popisky.

Kreslení obláčků
Kreslení obláčků
Různé velikosti oblouků obláčků
Různé velikosti oblouků obláčků
Nastavení rozměru oblouku
Nastavení rozměru oblouku

 

Skryté čáry:

Vylepšení doznalo zobrazování skrytých čar ve 3D pohledech. Všechny skryté hrany lze nyní ve 3D pohledech zobrazit automaticky. K řízení zobrazení skrytých hran v aktuálním pohledu použijte ve vlastnostech pohledu nový parametr Zobrazit skryté čáry. Tento parametr také můžete definovat pro šablony pohledu.

Aby bylo možné nový parametr Zobrazit skryté čáry podporovat, byla podkategorie Skryté čáry přidána do následujících kategorií: konstrukční spoje, konstrukční výztuž a konstrukční zesílení.

V předchozích verzích ovládal zobrazení skrytých čar v pohledu parametr pohledu Disciplína. Ve verzi 2015 mohou parametry pohledu Disciplína a Zobrazit skryté čáry fungovat nezávisle na sobě.

Nastavení skrytých čar v šabloně pohledu
Nastavení skrytých čar v šabloně pohledu

Stavební příklad

Zobrazit skryté čáry = Podle disciplíny Zobrazit skryté čáry = Vše
Zobrazení skrytých čar - Podle disciplíny  Zobrazení skrytých čar - Všechny

Konstrukční příklad

Skryté čáry můžete také zobrazit i v konstrukčním pohledu, tím se zobrazí konstrukce betonových komponent, které by byly v pohledu skryté. Můžete také zobrazit skryté čáry stěn, podlah, rámových konstrukcí, sloupů, základů a dalších prvků.

Skryté hrany u želbet. konstrukcí
Skryté hrany u želbet. konstrukcí

Systémový příklad s potrubím

Chcete-li určit další nastavení skrytých hran pro trubky a potrubí, použijte dialog Mechanická nastavení.

Skryté čáry u potrubních systémů
Skryté čáry u potrubních systémů

 

Importy IFC:

Dalším formátem, se kterým lze referenčně manipulovat v prostředí projektu je formát IFC. Chcete-li k aktuálnímu projektu připojit soubor IFC, použijte na kartě Vložit nový nástroj Připojit IFC. Pokud později změníte soubor IFC a projekt znovu načtete, projekt se aktualizuje, aby odrážel provedené změny.

Připojení formátu IFC
Připojení formátu IFC

Při otevírání souboru IFC (ikona „R“ -> menu Otevřít -> IFC) můžete určit, zda se budou prvky spojovat automaticky (stěny se stěnami nebo stěny se sloupy). V dialogu Otevřít soubor IFC je možnost Automaticky spojit prvky ve výchozím nastavení zapnutá. Vypnutí této možnosti poskytuje větší kontrolu nad výsledky a může zlepšit výkon během procesu importu.

Možnosti otevíraného IFC souboru

 

V dialogu Možnosti importu IFC byla pro lepší přehlednost revidována záhlaví sloupců.

Výsledkem vylepšení pro zvýšení kvality dat připojeného souboru IFC je lepší vizuální věrnost a vyšší výkon během procesu importu.