Nový Revit 2014 je tady!

Výčet novinek a vylepšení Autodesk Revit 2014

V tomto příspěvku je formou výčtu uveden přehled základních vylepšení a novinek verze 2014.  Popis zahrnuje platformu Revitu obecně, Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure. 

Platforma a Revit Architecture

Energetická analýza na stavebních objektech

 • plně automatická generace efektivní energetické analýzy
 • pracuje s objekty Revitu místnost/prostor (nebo i bez nich)
 • využití modelových dat Revitu k energetické analýze různých úrovní

 Displaced Elements (přestavění objektů ve 3D)

 • konfigurovatelné pohledy rozpadlých modelů
 • MEP stoupačky, modulové rozvaděče, podrobnosti místností
 • speciální pohledy se zachováním původních modelových dat

 Vylepšení a nové kotvení oken do okrajů oken panelů

 • kombinace oken do jednoho společného se záložkami
 • integrace dialogových oken se stávajícím Microsoft rozhraním
 • API pro vývojáře

 Úpravy pomocí dvojkliku

 • po dvojkliku na objektu se spustí určitý režim úprav
 • režim sestavy, otevření pohledu s tabulkou, úpravy profilu, obrysu, náčrtu a další
 • nastavení akcí v panelu Možnosti

 Rozšíření vzájemné spolupráce (lepší importy DWF/DWG/DXF)

 • vylepšení exportu IFC, DWFTM, DWGTM/DXFTM a aktualizace standardů hladin
 • vylepšení importu pro IFC a DWG/DXF
 • import a rozklad 3D těles na 3D objekty Revitu

 Vylepšení rozhraní správy materiálů

 • nový vzhled Editoru se záložkami
 • prohlížeč materiálů
 • úpravy materiálů

 Vylepšení produktivity

 • nástroje násobného výběru (přenést do popředí/pozadí)
 • správa zarovnání dělených povrchů
 • popisování materiálů v uzamčených 3D pohledech

 Nepravoúhlé ořezání ořezové oblasti

 • reference a ořezání ořezové oblasti obecného tvaru
 • efektivnější vzhled dokumentace
 • snazší prezentace částí modelu

 Variabilnost parametru ve skupině

 • měnící se hodnoty parametrů připojených do skupin
 • zahrnutí dat do provozu a údržby

 Bod výpočtu místnosti pro další kategorie

 • přidání funkcionality do všech rodin souvisejících s objektem místnosti
 • zajištění započítávání rodiny při výpočtech u místnosti/prostoru

 Vylepšení funkčnosti a rozhraní tabulek

 • vylepšení vlastností textu a formátování tabulky
 • vylepšený přístup k datům, zobrazení a vztahům
 • možnost zobrazení obrázku v záhlaví tabulky

 Vylepšení metod vybírání

 • filtr připojených objektů (souborů)
 • výběr podložených objektů
 • výběr objektů plochou
 • filtr připnutých objektů
 • vlečení objektů při výběru

 Rozdělování pohledů (analogie s dělením řezů)

 • konfigurace pohledové čáry pro lepší správu svislých pohledů
 • vyjmutí nechtěných nebo překryvných objektů v pohledech

 Dočasné pohledové šablony

 • výběr pohledové šablony jako dočasné přiřazení
 • vlastnost asociovaná s pohledovou šablonou může být změněna, ale nebude uložená
 • snížení nutnosti ukládání a udržování pracovních pohledů

 Výkon při navigaci v pohledu

 • vypnutí graficky náročných efektů během příkazů: pan / orbit / zoom
 • podpora ve všech pohledech a ve všech disciplínách
 • přepínač v panelu Možnosti

 Vylepšení schodišť a zábradlí

 • vylepšení čáry zarovnání a šířky ramene
 • dočasné kóty hlavních rozměrů
 • reprezentace schodiště a napojování ramen
 • rozšíření charakteristických úchopových značek
 • přímá manipulace s podestou
 • vylepšena kvalita zábradlí

 Vylepšení práce s mračny bodů

 • integrace nového jádra pro zpracování mračen bodů
 • uchopování bodů a rovin
 • nové vizualizační možnosti a správa

 Alternativní kóty

 • zobrazení primárních a alternativních jednotek na stejné kótě
 • podpora pro všechny typy kót

 Vylepšené API

 • vylepšení pro vizualizace, pohledy, sdílení, terén, jednotky, import/export
 • ukotvitelné dialogové panely
 • vylepšení pro volné tvary
 • načítání doplňků bez nutnosti restartu sezení Revitu

 

Revit MEP

Vzduchotechnické výustky na ploše potrubí

 • umísťování výustek přímo na potrubí
 • nové rodiny vzduchotechnických výustek
 • použití průtoku pro návrhy dimenzí

 Vymezení úhlů tras

 • vymezení přípustných úhlů při návrhu nebo úpravách tras potrubí, trub, vedení a kabelových lávek
 • omezení zadaným úhlem nebo přírůstkem pro potrubí, vedení nebo kabelové lávky
 • omezení zadaným úhlem pro trasy trubek

 Čela do otevřených konců tras

 • jednodušší přidání čel
 • jednodušší uzavření a otevření potrubních nebo trubních segmentů
 • přidání čel všem otevřeným segmentům systému potrubí nebo trub
 • čelo lze nastavit v trasovacím předpisu

 Odstranění vazby CSV souborů

 • vložení dat z CSV souboru přímo do rodiny
 • eliminace nutnosti držení externího souboru CSV
 • import, export nebo odstranění tabulek z rodin

 Výpočty pro potrubí a trubky v API

 • přesun výpočtů dimenzí potrubí a trubek do API
 • zlepšení výpočtů potrubí a trubek
 • poskytnutí nástroje pro ověření výpočtů

 Nová šablona pro zdravotechniku

 • podpora pro kanalizaci, odpadní vody, odvětrávání a další
 • pohledy pro návrhy sanitárního systému

 Rozdělení rozsáhlých systémů

 • rozdělení rozsáhlých systémů na menší, lépe obsluhovatelné systémy
 • nové menu, systémový prohlížeč a nástroje v pásu karet

 

Revit Structure

Vylepšený analytický model

 • vylepšené zarovnávání analytických stěn
 • filtry založené na stavu připojenosti uzlů
 • popisky uzlů a analytických připojení
 • analytické a fyzické prvky v jednoduché tabulce

 Vylepšení výztuže (zaoblení prutů, svařované sítě, nové tvary prutů)

 • definice tvaru výztuže podle evropských standardů
 • zaoblování výztuže
 • vylepšení modelování a zobrazování svařovaných sítí
 • výpočty délek výztuže a tabulky pro UK tvary

 Uživatelské umísťování výztuže

 • nové typy vazeb výztuže
 • nové možnosti úprav vazeb
 • vyšší kontrola nad umísťováním výztuže

 Vylepšené popisování výztuže

 • nové násobné popisky výztuže
 • sada popisů výztuže jediným popiskem

 Vylepšené umísťování nosníků a výztuh

 • charakteristické body pro řezy v obou směrech
 • vylepšená geometrie nosníků a výztuh s odsazením
 • zarovnání a odsazení závislých konců prvků
 • poloha čáry viditelnosti

 Uspořádání spojované geometrie

 • nový přepínač volby pořadí napojení
 • změny geometrie připojovaných prvků v závislosti na pořadí

 Konstrukční analýzy a nástroje kontroly kódů

 • přístup do Strukturální analýzy pro Autodesk Revit
 • spolupráce s Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014

 

 

Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.