Autodesk Revit – Ořezový kvádr v perspektivním pohledu

Tuhle se mne jeden uživatel Revitu dotazoval na perspektivní řez. Po chvilce bádání v paměti, kudy na to, jsem si uvědomil, že jsem tuto možnost zatím u uživatelů moc neviděl. Takže jsem to pojal jako dobrý „tip na výlet“ a tady je řešení.

V půdorysném pohledu si vytvořte kameru.

Vytvoření kamery v půdorysu
Vytvoření kamery v půdorysu

Příkazem WT si zobrazte oba pohledy vedle sebe.

Pohledy půdorysu a perspektivy
Pohledy půdorysu a perspektivy

Přejděte do 3D pohledu s kamerou. Zrušte případný nechtěný výběr čehokoliv (například příkazem MD) a v panelu Vlastnosti pohledu zatrhněte v sekci Rozsah volbu Ořezový kvádr.

Zapnutí ořez.kvádru
Zapnutí ořezového kvádru

V okně pohledu se objeví pravděpodobně hodně zdeformovaný ořezový kvádr.

Ořezový kvádr v perspektivě

Pokud není nic vidět, zkuste pomocí kolečka pohled oddálit, až se něco objeví. Příkaz Zoom vše (ZA) zde nemá smysl, protože ten ořezový kvádr ignoruje. Pokud není stále ořezový kvádr vidět, může být v tomto pohledu jeho zobrazování potlačeno. Spusťte si příkaz pro přepsání viditelnost/zobrazení 3D pohledu (VG) a zkontrolujte si na kartě Kategorie poznámek jednak zatržítko Zobrazit kategorie poznámek v tomto pohledu a jednak zatržítko u kategorie Ořezové kvádry.

Zapnutí ořezového kvádru
Zapnutí ořezového kvádru

Pokud se kvádr stále někde schovává, učiňte další krok k jeho odhalení a to pomocí ikony žárovky pro zobrazení skrytých objektů v dolní liště okna pohledu.

Ikona skrytých objektů
Skryté objekty a okno pro jejich zobrazení

Po zapnutí ikony se fialovou barvou zobrazí všechny dříve „skryté“ objekty. Pokud zde bude i váš kvádr, vyberte ho a pomocí nástroje z pásů karet Zobrazit prvek ho vraťte zpět do života. Potom žárovku zase vypněte.

Protože se bude s kvádrem v perspektivním pohledu pravděpodobně nedobře manipulovat, po jeho výběru přejděte do jiného pohledu, zatím například půdorysného a pomocí modrých trojúhelníkových uzlů upravte velikost a natočení ořezového kvádru.

Vybraný obrys ořezového kvádru
Vybraný obrys ořezového kvádru

Potom už lze s uzly poměrně snadno manipulovat přímo i v kamerovém pohledu.

Efekt úpravy ořezového kvádru
Efekt úpravy ořezového kvádru