Autodek Revit – Papírový model

Potřebujete svému zákazníkovi ukázat budoucí stavbu v podobě papírového modelu, kdy ještě nejsou důležité barvy ani materiály? Potom se podívejte na následující tip.

Tím tipem je použití nástroje pro fáze s určitým nastavením.

K vytvoření dojmu papírového vzhledu modelu využijeme založení nové fáze. Tento malý zásah nebude mít přitom žádný vliv na proces vlastního návrhu modelu.

Jak tedy na to?

V projektu si vytvoříme tzv. budoucí fázi s názvem Papírový model.

Z karty Správa na panelu Fázování si spusťte nástroj Fáze.

Za poslední fází projektu si vytvořte naši fázi Papírový model.

Založení budoucí fáze
Založení budoucí fáze

Dále si na kartě Přepsání zobrazení upravte u stavu fáze Existující materiál. Tento materiál si nastavte tak, aby po vyrendrování připomínal bílý papír.

Nastavení materiálu
Nastavení materiálu
Definice materiálu Papír
Definice materiálu Papír

Nyní si z výchozího 3D pohledu {3D} vytvořte duplikováním kopii a přejmenujte ji např. na název 3D Papírový model. V pohledu změňte v panelu Vlastnosti fázi na Papírový model a Filtr fáze na Zobrazit vše.

Přiřazení fáze 3D pohledu
Přiřazení fáze 3D pohledu

Pokud nyní na připraveném pohledu spustíte některý z nástrojů rendrovaného zobrazení (Realistické, Sledování paprsku nebo Render), můžete vidět na modelu přepis všech materiálů na papírový vzhled.

Následuje ukázka různých stylů:

Stínované zobrazení bez přepisu
Stínované zobrazení bez přepisu

Realistické zobrazení
Realistické zobrazení

Sledování paprsku
Sledování paprsku

Rendrování
Rendrování

Poznámka:

Aby bylo vidět přes výplně oken a dveří, v pohledu 3D Papírový model si ještě pomocí nástroje Viditelnost/zobrazení upravte u objektů okna a dveře zobrazování položky skla nebo výplň.

Vypnutí skel dveří
Vypnutí skel dveří

Vypnutí skel oken
Vypnutí skel oken

Aby bylo možné využít vypínače skla a výplně, musí být v rodině u příslušných těles (většinou jako sklo) nastavena správná podkategorie (sklo nebo výplň).

Podkategorie tělesa skla v rodině
Podkategorie tělesa skla v rodině

Pokud se v modelu vyskytují i obvodové pláště, můžeme hromadně vybrat všechny jejich výplně a rovnou je skrýt.

Po vypnutí výplní obvodového pláště
Po vypnutí výplní obvodového pláště