Export PDF/A-3 v Revitu

Od pondělí, tedy 1. července 2024 je platná Vyhláška č. 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy. Tato vyhláška zavádí několik důležitých změn, mimo jiné stanovuje:

„Požadovaným formátem pro elektronický výkres vkládaný do evidence elektronických dokumentací je PDF/A-3 (Portable Document Formát for the Long-term Archiving ISO 19005).“

PDF/A-3 je definován jako archivační formát PDF, který zaručuje dlouhodobou čitelnost dokumentů a umožňuje vložení různých typů souborů (např. CAD výkresů, tabulek, XML atd.), což by mělo usnadňovat komplexní správu stavební dokumentace, a mělo by zajišťovat integritu a bezpečnost dat, protože dokumenty by neměly být tak snadno nechtěně modifikovány a zachovávány v původní podobě.

Nejlepší cestou, jak mít kontrolu nad výstupem PDF a jeho formátem z Revitu, je použít nějaký z doplňků třetí strany pro práci s tiskem, například:

  • PDF24
  • PDFCreator
  • a další…

Doplňky jsou zdarma ke stažení. Jakmile si je stáhnete a nainstalujete, můžete následně nastavit formát, ve kterém se požadovaná data z Revitu vytisknou:

  1. CTRL + P (Tisk)
  2. V tiskovém formuláři vyberete zvolený doplněk
  3. Uložit jako…
  4. Nastavení formátu => PDF standart => PDF/A-3