Revit – Plot ve sklonu a bez hostitele

Tento příspěvek volně navazuje na dřívější téma se zábradlím, tentokrát ale v provedení pro ploty.

Plot ve svahu
Plot ve svahu

V ukázce je vidět svažitý terén v Revitu s metrovým převýšením, po které se vine drátěný plot. Mimochodem, svým vzhledem vám možná bude připomínat typ používající se pro oplocení dnešních stavenišť či parkovišť.

Plot je v Revitu objektem zábradlí s členitou trajektorií. Výškové vysunutí jednotlivých polí se řídí vlastnostmi jejich segmentů v trajektorii. Na další sérii obrázků je vidět konkrétní nastavení jednotlivých segmentů trajektorie.

Segmenty rovné (bez sklonu) navazující na sousední typy.
Segmenty (červené čáry) leží v rovině aktuální výškové úrovně.

 


Segmenty skloněné (nerovné) navazující na sousední segmenty.

Výška jejich konců se přizpůsobuje sousedním segmentům.

 

Segmenty rovné (bez sklonu) s vlastní výškou (ovlivňující sousední konce).
Tyto segmenty řídí výšku koncových bodů sousedních segmentů.

Výsledný průběh plotových segmentů v trajektorii s výškovými přesahy.

 

Poznámka:

V případě různých výšek konců segmentů trajektorie je potřeba u stylu použitého zábradlí/plotu pohlídat geometrii svislých komponent (např. sloupků) a to jejich způsob připojení dolních konců. Obvykle totiž u zábradlí bývá nastavena volba Hostitel, což by v tomto případě způsobilo prodloužení dolních konců sloupků nebo komponent k úrovni, ve které oficiálně trajektorie leží. Podrobnější popis s ukázkami můžete nalézt v tomto příspěvku.