Autodesk Revit – Počty formátů A4 v rohovém razítku…

Nedílnou součástí rohového razítka je spousta důležitých údajů. Některé se vyplňují ručně a některé se tam dostanou automaticky jako nějaké vlastnost (např. měřítko, datum apod.). Zvláštním kapitolou jsou ale texty, které vycházejí přímo z vlastnosti rodiny formátu a razítka, třeba jeho rozměry a tím i počty jednotlivých formátů A4. Číslo samotného počtu můžeme buď napsat podle typu rodiny „natvrdo“ nebo automaticky počítat z jiných parametrů razítka. Na obrázku dále je vidět příklad razítka v projektu a z použitého typu pro formát A3 se do pole s textem „POČET A4“ automaticky vloží odpovídající číslo, tedy „2“.

Razítko s polem o počtu formátů A4
Razítko s polem o počtu formátů A4

 

Pokud jste alespoň trošku obeznámeni s principy rodin a parametrů sdílených či nesdílených, tak vás asi napadne, proč tolik povyku kvůli nějakému automaticky se vyplňujícímu textu v razítku. „To je přece jasné“, napadne vás, „abychom mohli propašovat nějakou hodnotu z rodiny až do popisků nebo tabulek, tak přece použijeme sdílený parametr“. Nic proti této poměrně kvalitní myšlence, ale v případě rodiny razítka, jak uvidíte v dalším popisu, „trošku narazíme“.

Podívejme se tedy nejdříve na současný stav věcí v rodině razítka.

Po otevření rodiny razítka a zobrazení panelu Kategorie a parametry rodiny je vidět, že kategorie se nazývá Rohová razítka.

Kategorie rodiny Razítka
Kategorie rodiny Razítka

Dobrá, jdeme dál…

Abychom mohli později v projektu vyplňovat nějaká políčka razítka, musíme v něm vytvořit objekt, tzv. Štítek.

Dobrá, jdeme na to…

Z karty Vytvořit, panelu Text si pustíme nátroj Štítek a prohlédneme si všechny dostupné parametry. Ale ať koukám, jak koukám, můj požadovaný parametr Počet formátů zde není.

Výchozí dostupné parametry razíka
Výchozí dostupné parametry razíka

„Aha“, říkám si, „další možností je přece si přidat vlastní parametr“. A s klidem anglického gentlemana klikám na ikonku Přidat parametr.

Vytvoření nového parametru
Vytvoření nového parametru

Jako jediná možnost je zde volba Vybrat… sdílený parametr.

No dobrá….

Naštěstí jsem jeden takový sdílený parametr měl z nedávné doby založený, tak ho teď alespoň zužitkuji.

Výběr dříve připraveného sdíleného parametru
Výběr dříve připraveného sdíleného parametru

Parametr potom zařadíme pod Parametry štítku.

Přiřazení parametru do štítku
Přiřazení parametru do štítku

Tak, a teď je čas tento načtený parametr nějak svázat s parametrem razítka….

Pro nás to znamená, že v panelu Typy rodin vytvoříme nový parametr, který ale vznikne na základě výběru parametru sdíleného (toho stejného, co byl před chvílí také použit v samotném popisku).

Sdílené parametry jsou v razítku nedostupné
Sdílené parametry jsou v razítku nedostupné

Po zobrazení známého panelu pro vytvoření nového parametru mi ale poklesne čelist a oči po vypadnutí z důlků visící těsně nad klávesnicí, samy sobě nevěří. „Kam se poděla možnost vytvoření parametru výběrem sdíleného?“, říkám si…

Bohužel – v případě rodiny kategorie „Razítko“ zde tato možnost není!

Po této neúspěšné misi bychom tedy nemohli provázat náš štítek s parametrem rodiny.

Tak co s tím?

Zde je řešení.

Propašujme si to rodiny razítka „nějakou“ další rodinu, která nám ten požadavek na vyplňování splní.

Postup:

Na šabloně Metrická obecná poznámka.rft si založíme novou rodinu. Její kategorie je „Obecné popisky“.

Výběr šablony popisku
Výběr šablony popisku

Někam do počátku si vložíme štítek a přidáme požadovaný parametr Text_číslo.

Vytvoření nového parametru
Vytvoření nového parametru
Vlastnosti nového parametru
Vlastnosti nového parametru

V případě Typu parametru jsem zvolil typ jako celé číslo, protože později předpokládám nějaké početní operace. Pokud do parametru ale hodláte psát cokoliv, potom zvolte možnost typu parametru Text. Vytvořený parametr potom vložíme do okna Parametry štítku (pomocí zelené šipky).

Přiřazení parametru do štítku
Přiřazení parametru do štítku

Celý budoucí text se může ještě různě učesat pomocí polí Mezera, Předpona, Přípona...

Rodinu si pojmenujte uložením na disk jako soubor, např. Položka_Text.rfa.

Potom si ji načtěte a vložte do rodiny razítka na požadované místo.

Vloženou rodinu si vyberte a spřáhnete její parametr s novým parametrem v rodině razítka. Náš nový parametr se bude jmenovat Počet formátů A4.

Proces spřažení parametru popisku s rodinou razítka
Proces spřažení parametru popisku s rodinou razítka

A nyní již můžeme hodnotu plně automatizovat s jednotlivými typy razítka. Otevřte si panel Typy rodin a postupně na řádku s parametrem Počet formátů A4 vyplňte správné číslo. Pro A4=1, A3=2 atd…

Přiřazení hodnoty dle typu rodiny
Přiřazení hodnoty dle typu rodiny

Pro vyplňování bychom mohli použít i některé jiné již zavedené parametry, např. pomocí vzorce.

Varianta se vzorcem….

Varianta hodnoty se vzorcem
Varianta hodnoty se vzorcem

V každém případě je ale výsledná hodnota počtu formátů závislá na parametru nastaveného u jednotlivých typů rodiny a o to nám šlo. V projektu potom při volbě rámečku např. formátu A1 se objeví číslo jiné, než např. u formátu A3.

Poznámka:

Popisovaný trik se dá s výhodou použít všude tam, kde Revit nedovolí použít sdílené parametry a vy potřebujete do nějaké „nemodelové“ rodiny přesto nějaký popisek dostat. Příkladem může být například sklonová šipka s nevázaným, volným textem sklonu.

9 KOMENTÁŘE

  1. Mne to nefunguje, nejak sa stratím v záverečnom editovaní formátov výkresov možno je to tým že používam netypické predĺžené formáty A4 na 3A4 za sebou prípadne A3 predĺžené na 4A4.

    • Dobrý den, cílem celého návodu bylo ukázat možnost, jak propašovat hodnotu nějakého parametru do typu rodiny. Konkrétní velikost formátu na to nemá vliv. Jaký údaj si do parametru „Počet formátů A4“ u daného typu razítka napíšete, ten se potom i v razítku objeví. Rozhodujícími parametry pro vlastní rozměr rámečku jsou „šířka“ a „výška“. Jejich hodnotami se řídí skutečné rozměru rámečku. Další parametry „Značek A4 na šířku“ a „Značek A4 na výšku“ jsou pro pole vykreslující pomocné formátové čárky. Pokud se nějakým vzorcem použijí pro „automatické“ spočítání formátů, záleží jen na vás a na algoritmu výpočtu. Shrnuto: pro jakýkoliv formát (standardní, prodloužený) si do razítka u parametru „Počet formátů A4“ daného typu napíšete, to se tam pak objeví.

  2. Ďakujem za vysvetlenie. Značku A4 som nechápal ako vykresľujúcu pomocné formátovacie čiarky v rámčeku výkresu. Neviem či je to možné, ale najlepšie by bolo dať odkaz na download prezentovanej rodiny, kde je všetko nastavené, ako v prezentovanom príklade.

  3. Ano, i tento údaj lze v razítku zobrazovat. A to opět pomocí stejné rodiny s textem pro zobrazování počtu formátú A4. Protože se ale touto rodinou přenášejí i další parametry (třeba šířka a výška), upravil jsem vlastnost parametru rodiny z Typového na Instanční. A v rodině razítka jsem zavedl další dva pomocné parametry, které potom „navážu“ na instanční parametr rodiny s textem. V e-mailu máte vzorek upraveného razítka se zobrazováním formátu AxB.