Autodesk Revit – Použití filtrů v pohledech

Jednou z nesporných výhod digitálního modelu v Revitu je obsáhlost informací jednotlivých stavebních prvků. Tyto informace lze potom dále nějakým vhodným způsobem zpracovávat a zobrazovat v projektové dokumentaci. A na toto téma je zaměřený i dnešní příspěvek. Podívejme se na jednu ukázku praktického využití tzv. Filtrů pohledu. Nastavení filtrů v jednotlivých pohledech způsobí, že se konstrukční prvky (stěny, dveře) v našem příkladu obarví podle jejich hodnoty parametru požární odolnosti.

Zbarvení stěn podle požární odolnosti
Zbarvení stěn podle požární odolnosti

Zbarvení stěn podle požární odolnosti
Zbarvení stěn podle požární odolnosti

Hlavním účelem následujícího příspěvku je navodit atmosféru tvůrčího myšlení tak, aby vás, jako uživatele Revitu, při vaší práci snadněji napadaly další možnosti využití těchto filtrů.

Tři kroky vpřed… (a filtry jsou pod kontrolou)

1. krok – využití vlastností (parametrů) rodiny objektu

Jako příklad bude použitý vestavěný parametr Požární odolnost pro stěny a dveře. Tento parametr je typový a proto se nachází u každého objektu v panelu Vlastnosti typu.

Vlastnosti stěny
Vlastnosti stěny

Vlastnosti dveří
Vlastnosti dveří

2. krok –  vytvoření filtrů

V pohledu (např. půdorysu) spusťte příkaz VG. A pomocí tlačítka Upravit/Nové… si postupně vytvořte nové filtry (zde pro požární odolnost 1 až 4 hodiny).

Vytvořené filtry
Vytvořené filtry

Definice filtrů
Definice filtrů

Dále u jednotlivých filtrů proveďte přepis barev pro čáry a výplně v pohledu a řezu.

Přepis barev čár a vzorů
Přepis barev čár a vzorů

3. krok – zapnutí filtrů u vybraných pohledů

Teď už jen zbývá pomocí příkazu VG v daném pohledu zapnout či vypnout připravené filtry, popřípadě upravit způsob přepisu barev.

Zapnutí objektů s PO=1 a 4 hod.
Zapnutí filtrů s PO=1 a 4 hod.

Viditelné objekty s PO=1 a 4
Viditelné objekty s PO=1 a 4 hod.

Na další ukázce jsou objekty s PO=2 a 3 hod. majících vlastní průhlednou (šedou) barvu v pohledu se zachováním barev v řezu…

Změna vzhledu objektů s PO=2 a 3 hod.
Změna vzhledu objektů s PO=2 a 3 hod.

Kombinace barevných vlastností filtrů
Kombinace barevných vlastností filtrů

 

Podobným způsobem lze pomocí filtrů „obarvovat“ i jiné objekty. Záleží jen na vás, jaké další zajímavé filtry si vymyslíte. Klidně je můžete poznamenat do komentáře.

2 KOMENTÁŘE

  1. Tuto filtraci v legendách alias barevných schématech použít nelze, protože je to vlastnost pohledu při zobrazování různých objektů podle kombinace vybraných parametrů. Naopak, barevná schémata lze v Revitu Architecture použít pouze pro objekty typu místnosti a plochy. V Revitu MEP jsou to ještě další objekty prostory, zóny, potrubí a trubky.