Autodesk Revit – Reference pohledu trochu jinak …

Tématem dnešního příspěvku je objekt zvaný Reference pohledu. Ukážeme si netradiční využití jeho vlastností pro oživení a zpřehlednění vazeb mezi pohledy, například značkou v řetězci textu, odkazujícího se na některé další detaily v projektu. Anebo, což takhle mít v půdorysech i značky polohy kamer pro 3D pohledy, které lze také vytisknout a kliknutím na ně si danou perspektivu ihned zobrazit?

Nejdříve ale trošku teorie …

Objekt Reference pohledu může formou popisku zobrazovat pořadové číslo pohledu na výkresu (pokud je pohled součástí výkresu) a číslo výkresu. Referenci pohledu lze umístit do všech standardních pohledů projektu s výjimkou perspektivního pohledu, pohledu výkazu množství nebo pohledu Výkresu. Chcete-li umístit Referenci pohledu do axonometrického 3D pohledu, tento pohled musí být uzamknut. Použití značky Reference pohledu je potom jednoduché – dvojklikem na značku se otevře přivázaný cílový pohled. Tento princip s názvem hypertextový odkaz asi také znáte i z jiných aplikací.

Vlastní značka odkazu Reference pohledu je symbol. V editoru rodin můžete vytvořit novou rodinu odkazů na pohled. Rodiny odkazů na pohled mohou u hodnot parametrů čísla pohledu a výkresu obsahovat čáry, vyplněné oblasti, text a štítky.

Poznámka: Referenci pohledu můžete umísťovat také i do jiných pohledů. Pokud se ale pokusíte odkazovat se na aktuální pohled na výkresu, nebude umístěna žádná značka.

 

Reference pohledu a textový řetězec

 1. Vytvořte novou rodinu založenou na šabloně Metrická obecná poznámka.rft

Výběr šablony
Výběr šablony
03 en
 1. Změňte kategorii rodiny na Reference pohledu

Změna kategorie
Změna kategorie
04 en
 1. Do půdorysu rodiny si vložte štítek s parametry Číslo detailu a Číslo výkresu. Tvar výsledného řetězce si můžete upravit buď v rámci panelu Upravit štítek nebo ho doplnit obyčejnými texty v kombinaci se štítkem. V ukázce byla zvolena kombinace textu a parametrů ve tvaru: Detail: 1/ Výkres: A101.

Výběr parametrů
Výběr parametrů
05 en

Štítek s parametry
Štítek s texty a parametry
06 en
 1. Rodinu si uložte a načtěte do projektu
 2. Přepněte se do požadovaného pohledu (např. půdorys)
 3. Z pásu karet na kartě Pohled z panelu Kompozice výkresu vyberte nástroj Reference pohledu

Reference pohledu
Reference pohledu
10 en
 1. V panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Upravit typ a pomocí volby Duplikovat… si vytvořte vlastní referenci. V rozbalovacím seznamu řádku Popisek reference pohledu si vyberte právě vytvořenou a načtenou rodinu odkazu (Odkaz 1).
Úprava typu rodiny
Úprava typu rodiny
 1. Umístěte odkaz do výkresu. Protože zatím odkaz není svázán s žádným konkrétním pohledem, umístěném na papírovém výkresu, budou hodnoty parametrů zatím zastoupeny pomlčkami.
Umístění odkazu
Umístění odkazu, zatím bez spojení s pohledem
 1. V panelu Reference pohledu vyberte požadovaný pohled (Půdorys podlaží: Detail 1 – v ukázce dříve vytvořený pohled Detail 1 detailu okna umístěného na výkrese č.05). Pomlčky v odkazu se automaticky nahradily číslem 3 a 05. Číslo 3 se bere z pořadového čísla výřezu na výkresu.
Přiřazení pohledu k odkazu
Přiřazení pohledu k odkazu
Plocha výkresu s výřezy
Plocha výkresu s výřezy

 

Reference pohledu jako symbol kamery

 1. Založte si novou rodinu podle předchozího návodu. V ní si nakreslete schématicky kameru a umístěte štítek s parametry Číslo detailu a Číslo výkresu.
Rodina kamery
Rodina kamery
 1. Rodinu si uložte a načtěte do projektu
 2. Stejným způsobem si opět vyrobte svůj vlastní typ Reference pohledu
 3. Nakonec umístěte kameru přibližně do místa skutečné kamery, která byla použita v půdorysu ještě před tvorbou nové rodiny
Symbol kamery v půdorysu
Symbol kamery v půdorysu
 1. K sesouhlasení polohy obou kamer si výběrem obrysu v pohledu Kamera 1 zobrazte její skutečné umístění v pohledu půdorysu, podle kterého můžete upravit i nový referenční odkaz.
Skutečná a zástupná kamera
Skutečná a zástupná kamera
 1. Číslo 2/05 je v kameře už proto, že perspektivní pohled byl dříve umístěný jako druhý výřez na výkrese číslo 05.
Výřez na výkresu
Výřez na výkresu

 

Závěr

Dvojklikem na zástupce Referenčního odkazu se potom můžete velmi rychle pohybovat po celé dokumentaci bez nutnosti vybírání požadovaných pohledů v Prohlížeči projektu. Ostatně, stejný způsob rychlé navigace po dokumentech funguje i u standardních zástupců, jako např. výšková úroveň, řezy, pohledy, detaily.