Novinky Revit 2015 – přehled

Rok se sešel s rokem a Revit má další verzi s označením 2015.

V tomto příspěvku se v hrubých rysech zaměřím  jen na celkový přehled. V následujících dnech potom v dalších příspěvcích naleznete podrobnější popisy i s obrázky.

Ilustrační obrázky novinek Revit 2015
Ilustrační obrázky novinek Revit 2015

Vylepšení platformy aplikace Revit 2015

 • skryté čáry ve 3D pohledech
 • revize a snadnější kreslení revizních obláčků
 • připojení nebo import IFC formátu
 • výkazy a výkazy materiálů:
      nové parametry u stěn a materiálu
      vlastní text v nadpisu celkových součtů
      obrázky v řádku výkazu
 • nová struktura názvu duplikovaných pohledů
 • možnost změny odkazu pohledu
 • přímá aktivace/deaktivace pohledu na výkresu dvojklikem
 • nástroj oříznout/prodloužit pro více prvků
 • rozšíření dialogu Správa připojených souborů
 • přímý přístup k nastavení klíčových poznámek
 • parametry v rodině:
      pořadí parametrů
      nápovědní popisek u parametru
 • chování odkazů popisků
 • rozšířené vlastnosti dočasného pohledu
 • změny funkčnosti zamknutých prvků
      funkce Odstranit
 • rozšíření rodiny nadpisu pohledu o další parametry
 • změny v chování připojené skupiny detailů
 • soubor kódů sestav
      soubor klasifikace Uniformat 2010

Architektonická vylepšení

 • vizuální styl náčrty čar
 • antialiasing v pohledech
 • vylepšení použitelnosti funkce sledování paprsku
 • změny u vzorců (exp, ln) v rodinách

Vylepšení MEP

 • zlepšení výkonu v pohledech aplikace MEP
 • vylepšené chování při importu mračna bodů
 • popisky potrubí a trubek s vývody
 • nová metoda výpočtu pro pokles tlaku (Haalandova rovnice)


Vylepšení Structural

Rámová konstrukce

 • zarovnání konce připojeného nosníku k referenci podél jiného nosníku, konstrukčního sloupu nebo konstrukční stěny
 • změna zarovnání fyzikální geometrie prvku rámové konstrukce
 • odsazení fyzikální geometrie prvku rámové
 • přetažení uzlu tvaru koncového prodloužení nebo oříznutí nosníků a vzpěr
 • čáry umístění nosníků a vzpěr v libovolném pohledu jako reference modelování
 • zákaz chování automatického spojení prvku rámové konstrukce ve stávajícím stavu
 • rodiny prvků rámové konstrukce mají kategorii Tvar řezu

Konstrukční modelování

 • nová instanční vlastnost Výška horní části u izolovaných základů, základů stěn a základových desek

Výztuž

 • výztuž do betonových součástí generovaných z prvků povrchů
 • nová instanční vlastnost Kategorie hostitele u výztuže a dalších prvků
 • umístění jednotlivé výztuže svařovaných sítí do základové desky a dalších prvků
 • zmenšení konstrukční oblast svařované sítě na jednotlivé svařované sítě
 • výběr prvku výztuže nebo svařované sítě pravým tlačítkem
 • párování shodných typů výztuže a výztuže svařované sítě.
 • řazení výztuže, sady výztuží a svařované sítě do různých číslování
 • úpravy číslování a rozdělení výztuže pro určité potřeby prezentace a dokumentace
 • symboly výztuže při použití nástroje poznámky Popsat vše nepopsané
 • zjednodušení pohledů se složitými sadami výztuží
 • výchozí znázornění tyčí v sadách výztuží po umístění do pohledu nebo řezu
 • aktualizace poznámek výztuží se změnou dat a možností prezentace v sadě výztuží

Konstrukční analytický model

 • konzistentnost místní souřadnicového systému pro sloupy s nosníky a vzpěrami
 • analytická připojení jsou vytvářena v libovolném směru včetně vertikálního
 • tolerance pro analytická připojení počítá pouze s analytickými prvky
 • tolerance pro analytická připojení se vypočte jako vzdálenost ve 3D prostoru
 • hoštěné zatížení projektu nebo místního souřadnicového systému hostitele
 • okrajové podmínky projektu nebo místního souřadnicového systému hostitele

Vylepšení výkonu

 • Rychlejší kreslení prvků v pohledech
 • Rychlejší grafika u výběru
 • Zlepšení výkonu v pohledech aplikace MEP

 Instalace

 • 32bitový formát – pouze už jen u aplikace Revit LT
 • 64bitový formát – Autodesk Revit, Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure
 • verze souboru UniformatClassifications.txt v novém umístění
 • možnost umístění kopie KeyboardShortcuts.xml do složky UserDataCache

Rozmístění

Aplikace Revit LT nepodporuje rozmístění pro zjednodušení násobné instalace.