Poslové jara jsou tady – a s nimi i Revit 2016 …

Něco mi říká, že několik příštích příspěvků bude na jedno společné téma, a to novinky řady 2016. Pravda, některé asi znáte z dřívějška, protože řada z nich byla už uvedena jako odměna uživatelům s předplatným ve verzi 2015 (popis zde). V tomto příspěvku se tedy omezím jen na seznam posledních, dosud nepublikovaných novinek. V následujících příspěvcích se potom objeví podrobnější popisy s obrázky.

Jak již bylo řečeno, některé novinky verze 2016 uvedené už ve verzi 2015 byly pouze pro předplatitele. V nové verzi 2016 se k nim už dostanou všechni uživatelé.

Multi-disciplinární vylepšení

 • Povolit navigaci během překreslování: Tato funkce umožňuje procházet model hladce a plynule panorámováním, zoomováním nebo orbitou, aniž by bylo nutno čekat na dokončení vykreslení  prvků při každém kroku pohybu.
 • Otočit projekt podle proj.severu: Mimo rotace prvků modelu, tento nástroj také otáčí pohledové prvky, včetně textových poznámek, detailových čar, vyplněných oblastí, revizních obláčků a další.
 • Otevřít pohled výkresu: Rychlý způsob identifikace pohledu, na kterém papírovém výkresu je umístěný.
 •  Revize: Následující vylepšení jsou k dispozici v dialogovém okně Vydání / revize výkresu:

Schopnost vybrat více řádků v dialogu usnadňuje smazat více revize najednou.
Můžete změnit počáteční číslo pro číselné pořadí na nulu nebo jakékoliv kladné číslo.
Abecední typ sekvence je nyní „alfanumerický“, takže můžete přijmout jakoukoliv vlastní posloupnost znaků.
Přidat předponu / příponu k zobrazení s hodnotami v pořadí.

 •  Výběrové okno: Velmi rychlý způsob zobrazení 3D ořezového kvádru pouze u vybraného objektu.
 • Při uložení modelu a ukončení Revitu je pro každý pohled zapamatován i zoom.

Vylepšení pro Architectural

 • IFC připojení a místnosti: Pokud v hostovaném modelu vytváříte místnosti, můžete pro určení obrysů místnosti použít libovolné IFC prvky.
 • Podlahy: Pro zlepšení popisů a tabulek architektonických podlah jsou dostupné následující parametry: Výška horní plochy, Výška horní plochy nosné části, Výška dolní plochy, Výška dolní plochy nosné části.
 • Automaticky umístit místnosti: Tento nový nástroj umožní automatické vytvoření místností ve všech uzavřených a ohraničených prostorách aktuálního podlaží.
 • Rendrování: Při rendrování statického 3D pohledu můžete nyní použít jeden ze dvou rendrovacích strojů: NVIDIA mental ray (Offline 3D rendrovací technologie) a Autodesk Raytracer (Real-time 3D rendrovací technologie).
 • Energetická analýza pro Autodesk® Revit® : (pouze pro předplatitele)

Pro zrychlení pracovního toku byly nástroje “Použít koncepční objemy” a “Použít stavební prvky” z pásu karet odstraněny. Odpovídající hodnoty pro parametry analýzy se nyní nastavují v dialogovém okně Energetická nastavení.

 Vylepšení pro MEP

 • Jednotky průtoku trubkami: Pokud definujete jednotky projektu pro trubky, můžete nyní zadata hodnotu průtoku v litrech za minutu (L/min).
 • Nastavení “Výkon a Pouze objem” pro výpočty: Chcete-li při práci s většinou potrubních systémů zvýšit výkon, bylo do rozevíracího seznamu Výpočty přidáno nové nastavení Výkon. Je-li tento parametr nastaven na Výkon, nejsou na úrovni systému zpracovávány žádné výpočty.
  Chcete-li při práci s velkými projekty požární ochrany, vzduchotechniky a dalších typů systémů zvýšit výkon, byla do rozevíracího seznamu Výpočty vložena nová volba Pouze objem. Je-li parametr Výpočty nastaven na Žádné, parametr Objem není počítán.
 • Vylepšené chování uchopování: Vzdálené úchopy zahrnují pouze objekty ve viditelném části pohledu, spíše než mimo meze zobrazení. Kromě toho, úchopové filtry jsou nyní založeny na úrovni Zoomu: pokud úroveň Zoomu je větší, je pro vzdálené uchopování zahrnuto méně prvků.
 • Výrobní součást: Pro tvorbu koordinovanějšího modelu v Revitu můžete nyní využít výrobní součásti obsahu LOD 400 z výrobních produktů Autodesku (Autodesk Fabrication products – CADmep, ESTmep a CAMduct). Tato funkce poskytuje ve stavebních firmách větší jistotu pro detailisty, kdy model přesně odráží předpokládanou instalaci.

Změny konfigurace

 • V nastavení  Revit.ini byl parametr „OptimizedViewPerformance” ze sekce “Graphics” označen jako zastaralý. Nastavení je nahrazeno nastavením “AllowNavigationDuringRedraw”.