Revit 2019 – novinky

Právě dnes vyšel nový Revit 2019. Každý rok vám přinášíme soupis novinek a letos tomu není jinak. v tomto článku se teda dozvíte co vše nového tato verze přináší a co v ní najdete. Nový Revit si předplatitelé mohou stáhnout ze svého Autodesk Account.

Revit-2019-logo

Seznam novinek v Revitu 2019

Moderní uživatelské rozhraní: pro zjednodušení správy pohledů a podpory způsobu vaší práce byla aplikováno několik vylepšení.

Podpora více monitorů: nyní je možné vytáhnout pohledová okna mimo okno aplikace, třeba na další monitor.

Revit 2019 - podpora více monitorů

Karty na oknech pohledů: každý modelový pohled (nebo tabulka či výkres) má místo dřívější horní lišty s názvem pohledu vlastní kartu.

Revit 2019 - karty na oknech pohledů

Pohledy do dlaždic: použitím této funkce můžete rozmístit okna pohledů do samostatných pohledů s kartami vedle sebe, takže lze vidět pohledy vedle sebe současně.

Revit 2019 - pohledy do dlaždic

Zavřít neaktivní: tento nástroj se nyní jmenuje oproti předchozí verzi odlišně a to Nástroj pro zavření neaktivních oken . Tento nástroj nyní místo uzavření všech skrytých oken zavírá všechny pohledy z dlaždicového zobrazení mimo okna aktivního pohledu.

Revit 2019 - zavřít neaktvní okna

Kotvení: jednotlivé pohledy lze nyní v požadované oblasti výkresové oblasti ukotvit.

Revit 2019 - kotvení pohledů

Nástroj pro duplikování pohledů byl odstraněn.

Pozadí šrafovacího vzoru: šrafovací vzor nyní může mít také pro pozadí vlastní barvu a vzor.

Revit 2019 - pozadí šrafovacího vzoru

Výškové úrovně ve 3D pohledech: při práci ve 3D pohledech nyní můžete mít zobrazené také výškové úrovně. Nelze je v nich ale přidávat, pouze posunovat, upravovat nebo odstraňovat.

Revit 2019 - výškové úrovně ve 3D pohledech

Při aktualizaci existujících modelů z předchozí verze se tyto úrovně ve 3D automaticky nezobrazují, je je třeba v každém 3D pohledu pomocí panelu Viditelnost/zobrazení zviditelnit.

3D režimy promítání: pro 3D pohledy nyní můžete určit, v jakém režim budou zobrazovány – v ortografickém nebo perspektivním.

Revit 2019 - 3D režimy promítání

Neořezávání 3D perspektivních pohledů: pro zvýšení výkonu během procesu modelování ve 3D pohledech byl pro perspektivní pohledy nástroj Ořezání pohledu ve stavové liště zablokován.

Podmínka „nebo“ ve filtrech: při tvorbě pohledového filtru pro identifikaci elementů založených na parametrech lze nyní použít také podmínku „nebo“. Pro získání požadovaného výsledku lze vytvořit i násobně vnořená pravidla a množiny.

Revit 2019 - podmínka nebo ve filtrech

Kóty pro zakřivené objekty v řezových pohledech: nyní lze v řezech, které nejsou kolmo ke geometrii, jako tomu muselo být dosud, tuto opoznámkovat. Geometrie řezu bude vytvořená z referencí typu hrany, křivky a body.

Revit 2019 - kóty pro zakřivené objekty v řezových pohledech

Verze souboru: Ke zlepšení procesu při otevírání souborů předchozích verzí u vybraného souboru nyní dialogový panel pro otevírání souborů zobrazuje informaci o verzi Revitu, ve které byl naposled soubor uložen (platí pro typ RVT, RFA a RTE).

Revit 2019 - verze souboru

Přejmenování názvu pohledů zpomaleným dvojklikem: tuto metodu známou z prostředí z Windows, lze nyní využívat také i v panelu Prohlížeč projektu pro přejmenovávání pohledů, tabulek, výkresů a skupin. Rychlý dvojklik naopak tyto pohledy otevírá.

Revit 2019 - přejmenování názvu pohledů

K zablokování této nové funkčnosti lze v souboru Revit.ini upravit proměnnou EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault  na hodnotu nula.

Upozornění při odstraňování výškové úrovně: před odstraněním úrovně vás aplikace upozorní, že budou také odstraněny i odpovídající pohledy. Nově v této verzi se objeví také i seznam objektů souvisejících s odstraňovanou úrovní. Tato funkčnost zde byla zařazena pro zpřehlednění struktury modelu, které části jsou logicky spojené se kterými úrovněmi, potažmo pohledy.

Revit 2019 - upozornění při odstranění výškové úrovně

Svislé zarovnání textu: při poznámkování modelů za použití textového nástroje můžete použít zarovnání textu u textové poznámky na horní, střední nebo dolní.

Vylepšení stability: pro zvýšení stability při operacích typu otevírání, ukládání a aktualizaci modelů se kontrolují načtené rodiny. Tímto způsobem může aplikace preventivně odhalit potenciální problémy dříve, než by mohly způsobit nějaké problémy v projektu.

Podpora formátu mračna bodů: pro podporu použití raw formátu mračna bodů bylo změněno workflow Revitu. Pro převod formátu raw na data v indexovaném formátu (RCP, RCS) lze použít aplikaci Autodesk Recap. Tyto potom lze vložit přímo do Revitu.

Nové ukázky BIM modelů z DACH (z německy mluvících zemí): Revit nově zahrnuje ukázky DACH projektových modelů firmy INNOCAD, která zvítězila v architektonické soutěži. Modely demonstrují použití Revitu v zemích DACH ohledně návrhových fází a všech důležitých  disciplín:  architektura, konstrukce a MEP. TZB obsahuje i skutečnou elektroinstalaci.

Revit 2019 - DACH ukázky modelů

Revit 2019 - INNOCAD

Rozdělení zábradlí: nástroj Rozdělit prvek lze nyní nově použít na segmenty zábradlí bez nutnosti otevírat nástroj Úprava trajektorie. Rozdělením zábradlí dojde rozdělení na dvě samostatně fungující větve.

Revit 2019 - před rozdělením zábradlí Revit 2019 - po rozdělení zábradlí

Ocelové konstrukce a přípoje: pro zvýšení úrovně detailů ocelových konstrukcí v dokumentaci a fabrikaci lze použít k návrhu modelové ocelové přípoje.

Revit 2019 - ocelové konstrukce a přípoje

Konstrukční přípoje: dřívější doplněk Revitu pro konstrukční přípoje nyní v databázi Revitu zahrnuje 130 standardních ocelových přípojů.

Uživatelské přípoje: kombinací ocelových částí a standardních přípojů lze definovat uživatelské typy připojení.

Revit 2019 - nová karta Ocel

Ocelové prvky výroby: Desky, šrouby, kotvy, smykové šrouby, otvory a svary mohou být nyní ve vašem modelu umístěny jako prvky.

Ořezávací nástroj pro ocelové prvky: modifikujte desky a ocelové prvky pomocí modifikačních nástrojů, abyste lépe přizpůsobili geometrii prvků v připojení.

Ocelové parametrické řezné nástroje: Nyní můžete do ocelových prvků přidat vlastní parametrické řezy tak, aby vyhovovaly spojovaným prvkům a spojům.

API pro detailní modelování ocelových konstrukcí: Pomocí detailního modelování ocelových konstrukcí pomocí API aplikace Revitu můžete nyní vytvářet jednotlivé ocelové prvky, stejně jako obecná připojení, stávající nebo nové standardní ocelové připojení a vlastní připojení.