Novinky Revit 2020 – Analýza trasy cesty

Velmi zajímavou novinkou Revitu verze 2020 je analytický nástroj pro zkoumání průchodnosti nejkratší trasy z bodu A do bodu B. Pokud vás hned nenapadne, k čemu se to může hodit, tak tady je několik příkladů možných úloh:

  • kolik času bude potřeba a jak daleko to budou mít zaměstnanci ze svých kanceláří do společné zasedací místnosti nebo učebny?
  • v nemocniční budově – za jak dlouho obejde sestra lůžkovou část svého rajonu?
  • je vůbec možné se ve spleti chodeb a místností dostat z bodu A do bodu B?
  • až budeme při požárním poplachu utíkat k evakuačnímu východu, jak daleko je a za jak dlouho to bude?
  • za jak dlouho přejede manipulační vozík z jednoho konce haly do jiného vzdáleného místa?

A jistě by se dala najít ještě řada dalších otázek. Jednotlivé úlohy by se daly dále rozvíjet a analyzovat tím, že  základní údaje o trase (vzdálenost a čas) se objeví ve výkazech, kde s nimi můžeme dále pracovat. Třeba klasickým výpočtem zjistit čas při rychlejší chůzi nebo i běhu (známý vztah, že rychlost se rovná podílu délky a času).

Nastavení trasy (nejkratší) cesty

Nalezneme ho na kartě Analyzovat -> na panelu Analýza trasy -> nástroj Trasa cesty.

Před použitím můžeme zkontrolovat nastavení algoritmu trasování (malá šipka v pravém dolním rohu panelu). A to, které kategorie nebude považovat za překážky a rozsah zkoumání trasy z pohledu výšky. Za překážku se obvykle nepovažují dveře, protože bychom se přes ně už z místnosti nedostali nikam ven.

Výběr kategorií pro cestu bez překážek

Trasu je možno použít jen v rámci pohledů typy půdorys a v jednom podlaží. Pokud bychom zkusili ukázat počáteční a cílový bod ve dvou různých pohledech (mezi dvěma podlažími), tak se příkaz po přepnutí do druhého pohledu resetuje a znovu bude požadovat ukázání prvního bodu.

Proto si před spuštěním trasování připravíme zkoumaný půdorys.

Během trasování je možno rovnou vkládat i popisek trasy (s délkou a časem). Také je možno si v rámci projektové šablony připravit pro čáru trasy různé styly čáry. To pro snazší odlišení podle významu trasy.

V následující ukázce jsou trasy cest pro různé druhy událostí (význam barevného značení je vidět v předchozím obrázku s panelem stylů čar). Počátek cesty má značku plného kolečka, koncový bod je označen šipkou.

Pohyb nemocniční sestry podle různých kritérií

Použití tras v nemocničním objektu

Pohyb zaměstnanců mezi kancelářemi a zasedací místností

Použití tras v kancelářském prostředí

Souhrnný výkaz může potom vypadat třeba i takto

Souhrnný výkaz čar tras cest dle významu

S tabulkou se dá dále pracovat. V zadní části výkazu jsou pracovní mezivýpočty jednotlivých časů přesunu, vycházejících ze zjištěné délky cesty a nově zadané rychlosti pohybu. Výkaz může být ještě doplněný o různé podmínky, které se pak mohou při překročení „prozradit“ barevným podkladem sledované hodnoty.