Seznam novinek a vylepšení v nové verzi aplikace Autodesk Revit 2020. Podívejme se společně co vše přináší nového a jaké stávající funkce vylepšuje. Tato nová verze vyšla 10.4.2019 a postupně se začne objevovat ve vašem účtu Autodesk Account, pokud máte platnou licenci. Některé vybrané novinky budeme následně rozepisovat ještě v následujících článcích. Revit 2020 samozřejmě obsahuje také všechna průběžná vylepšení s označením Revit 2019.1 a 2019.2, která vycházejí v průběhu roku.

Revit 2020 novinky

* Hvězdičkou jsou označeny nové vlastnosti nebo vylepšení, které navrhli sami uživatelé Revitu a hlasovali na Ideas forum.

Seznam novinek v Revitu 2020

Cloudové modely

 • Konzistentní vytváření modelů pro cloudové modely typu sdílené a nesdílené: Uživatelé BIM 360 Design mohou nastavit sady a pomocí příkazu Uložit jako > Model cloudu zahájit práci s modelem v cloudu.
 • Konzistentní přístup k modelům pro cloudové modely typu sdílené a nesdílené. Pro snazší přístup ke sdíleným modelům uložených v cloudu pod správou BIM 360 použijte prohlížeč Cloud Model Browser z Domovské stránky namísto příkazu Soubor > Otevřít.

*Kopírování pohledů legend mezi výkresy

Pohledy legenda nyní můžete kopírovat pomocí schránky z jednoho výkresu na druhý.

*Podložení PDF

Revit 2020 PDF import

Import jednostránkového nebo vícestránkového PDF souboru do 2D pohledu Revitu jako reference v modelu.

 • manipulace s PDF souborem je shodná jako s rastrovým obrázkem
 • uchopování v PDF obsahující vektorová data
 • správce obrázků zobrazuje pro obrázky a PDF soubory relativní a BIM 360 cloud cesty

Revit 2020 novinka - Import a podlozeni PDF

*Tvorba eliptických stěn

Můžete použít standardní nástroje Elipsa nebo Částečná elipsa k vytvoření stěn a obvodových stěn s pokročilou geometrií. Tyto nástroje jsou k dispozici v panelu Kreslení, když vytváříte nebo upravujete architektonické nebo konstrukční stěny.

Revit 2020 elypticke steny

*Vylepšení materiálů

Aby se zlepšila snadnost použití a kvalita obrazu při práci s materiály, byly do uživatelského rozhraní přidány nové funkce a do knihovny vzhledů byly přidány vysoce kvalitní vzhledy materiálů.

Vylepšení rozhraní prohlížeče materiálů: Panel Prohlížeč materiálů obsahuje následující nová vylepšení:

 • upravenou lištu Knihovna materiálů pro snazší přístup k panelu knihovny
 • možnost vybrat větší velikost miniatur 256 x 256, které jsou snáze viditelné
 • novou ikonu pro “filtr materiálů dle třídy” k lepšímu porozumění funkčnosti

Revit 2020 - vylepseni prohlizece materialu

Vylepšení vzhledu materiálů: Pro lepší vizuální zážitek byly do knihovny Vzhledu přidány vysoce kvalitní a realistické objekty. Tyto vzhledy poskytují vysoce kvalitní vizuální prezentaci v následujících oblastech:

 • rendrovaných obrázků
 • realistických pohledů
 • ray trace pohledů

*Trasa cesty

Pomocí analýzy trasy můžete optimalizovat rozvržení návrhu analýzou vzdálenosti a času mezi vybranými body v modelu.

Revit 2020 novinky - analyza trasy

*Vylepšení filtrování

Vylepšení podmínky OR v pravidlech pohledových filtrů: Pokud se pravidlo OR odkazuje na více kategorií, nebudete již omezeni na používání společných parametrů pro vybrané kategorie. V pravidlu lze použít všechny parametry z vybraných kategorií.

Nový operátor pro filtrování: dva nové řádky má hodnotu a nemá hodnotu jsou nové operátory pro filtrování v pohledech nebo výkazech.

Revit 2020 - Vylepseni pro filtrovani

*Vykazování orientovaných kvádrů

V seznamu pohledů je nová volba Orientovaný kvádr jako pomoc pro správu všech orientovaných kvádrů aplikace v pohledech.

Revit 2020 - parametry horni a dolni vyska pro trubky

Dynamo Revit 2.1

Dynamo Revit 2.1 zahrnuje následující vylepšení:

 • Nové a aktualizované uzly.
 • Vylepšená funkce vyhledávání pro rychlejší a přesnější výsledky.
 • Vylepšený prohlížeč a reorganizace knihovny a oddělení od uživatelského obsahu.
 • Grafické vylepšení Python editoru, možnosti spojování, uzly Revitu.
 • Další možnosti přizpůsobení uživatelského rozhraní prostřednictvím podpory rozšíření ve Správci balíčků.
 • Vyšší spolehlivost, stabilita a výkon.

Import modelů SketchUp

Do Revitu lze nyní načíst poslední verzi SketchUp modelů.

*Uživatelské značky pro přívodní vodiče

Chcete-li zlepšit čitelnost značek přívodních vodičů na tisknutých elektrických výkresech, můžete si styl značek pro přívodní vedení, včetně více okruhových vedení, přizpůsobit.

Zobrazení kabelové lávky, vedení, izolované trubky a potrubí s lemováním

Pro zvýšení výkonu, aby se pohledy rychleji otevíraly a aktualizovaly, regeneruje Revit pouze ty kabelové lávky, vedení a trubky s izolací a potrubí s lemováním, které jsou viditelné v oblasti kreslení. Kromě toho, pokud se některá z nich v oblasti výkresu jeví jako velmi malá, zobrazí se jako zjednodušené čáry bez ohledu na nastavenou úroveň detailu v pohledu.

Parametry Horní výška a Spodní výška pro trubky

Chcete-li snadněji nastavit umístění trubek, můžete upravit hodnoty nových parametrů Horní výška nebo Spodní výška. Revit nyní navíc používá vnější průměr k určení Spodní výšky. Podobné parametry horní a spodní výšky pro kabelové lávky a vedení byly už k dispozici v aktualizaci Revit 2019.2.

Revit 2020 - vykaz orientovanych kvadru

Přejmenování parametrů výškových úrovní

Pro zlepšení použitelnosti bylo v paletě Vlastnosti přejmenováno a přemístěno několik parametrů určujících odsazení a výšku:

Pro trubky, potrubí, kabelové lávky, vedení a díly výroby:

 • Odsazení nyní znamená Střední výška
 • Počáteční odsazení je nyní Počáteční střední výška
 • Koncové odsazení je nyní Koncová střední výška

Pro instance rodin:

 • Odsazení je nyní Odsazení od hostitele
 • Odsazení je nyní Výška od podlaží

Revit 2020 novinky - prejmenovani parametru vyskovych urovni

Parametr výšky

Pro zlepšení použitelnosti v poznámkách a dokumentaci je nyní Výška integrovaným parametrem pro použití v popiscích, výkazech a pohledových filtrech pro následující kategorie rodiny:

 • Mechanické zařízení
 • Zařizovací předměty
 • Osvětlovací tělesa
 • Osvětlovací zařízení
 • Rozstřikovače
 • Elektroinstalace
 • Elektrická zařízení
 • Datová zařízení
 • Komunikační zařízení
 • Požární poplachová zařízení
 • Zařízení na přivolaní ošetřovatelky
 • Zabezpečovací zařízení
 • Telefonní zařízení
 • Speciální vybavení
 • Výustky klimatizace
 • Obecné modely
 • Nábytek
 • Rostliny
 • Truhlářské výrobky

Parametr Výška byl přejmenován na Výška od podlaží a parametr Odsazení byl přejmenován na Odsazení od hostitele. A doplňkově, parametr výkazu Podlaží v panelu Vlastnosti byl změněn na parametr Výška od podlaží.

Zatržítko Vybrat skupinu v paletě Díly TZB výroby

Kliknutím na zatržítko Vybrat skupinu můžete vybírat díly z jiné skupiny vybrané služby výroby.

 

Funkce nedostupné v aktuální verzi

Následující funkce a pracovní postupy nejsou dále k dispozici:

 • Z menu Soubor byla odstraněna volba Otevřít sdílené modely v cloudu. K otevření sdílených modelů v cloudu použijte domovskou stránku Revitu.
 • z Infocentra byly odstraněné položky Komunikační centrum a Oblíbené.
 • makra Python vyžadují ruční instalaci .NET Framework 3.5.
 • fukcionalita i-drop byla odstraněna. V instalaci již nebude dále zahrnuto IDrop.ocx.
 • Revit 2020 nelze nainstalovat do Windows 8 nebo 8.1.