Další článek v řadě novinek Revitu 2021 navazuje na výčet obecných a stavebních novinek Revitu 2021, oblast MEP disciplín a zaměří se na vylepšení v konstrukční oblasti.

Nová karta nástrojů – Prefabrikát

Je nutno podotknout, že tak úplně nová není. Ve starších verzích Revitu bylo možno tuto kartu v Revitu mít také – jako doplněk Structural Precast Extension for Revit. Jak je vidět z přiloženého obrázku, rozšíření je nyní kompletně přeloženo do češtiny, včetně nastavení. Jistou nevýhodou může být, že menu je nyní další pevnou položkou ribbonu. Její zobrazení je možno zakázat vypnutím modulu konstrukce v uživatelském rozhraní.

Srovnání Precast a Prefabrikát
Srovnání Structural Precast Extension a Prefabrikát

Infrastruktura – nová disciplína a kategorie

Revit 2021 nově nabízí disciplínu Infrastruktura. Přibylo taktéž několik nových kategorií pro lepší podporu mostů v Revitu (mostovka, mostní kabely, pilíře). Dá se očekávat, že propojení Revit + Civil 3D a Infraworks se bude nadále postupně zlepšovat.

Vylepšení detailů výztuže

Nové 3D možnosti úpravy tvarů výztuže

V Revitu 2021 lze nyní upravovat výztuže otáčením háků na jejich koncích. Na rozdíl od předchozí verze Revitu lze taktéž přepsat délky těchto háků instančním parametrem. Takto upravené výztuže lze taktéž vkládat dle zvolené trajektorie. V možnostech je taktéž nově úprava konců výztuže, kde si můžeme vybrat ze spojky a svařování. Tato možnost přirozeně není k dispozici při použití háků.

Spojky pro obloukové vložky výztuže

Nově lze použít spojky pro výztuž v oblouku.

Vylepšení modelování ocelových konstrukcí

Možnosti úpravy tvaru

Již ve starších verzí Revitu bylo možné provést ořez nosníku, popř. udělat další otvory. Následně však již nebylo možné tyto úpravy editovat. V Revitu 2021 je k dispozici stále obrys již vytvořené úpravy a profil ořezu můžete dodatečně editovat, tak jak jste zvyklí u stěn a jiných objektů.

Příčné výztuhy nosníků

V seznamu ocelových přípojů se nově objevila výztuha. Tu lze snadno využít pro příčné vyztužení nosníků či sloupů, kdekoliv to potřebujeme – funguje zde také běžné kopírování. Výztuha je parametrická a reaguje na změny průřezu nosníku, lze ji taktéž běžně kopírovat.

Vkládání ocelových komponent ve všech pohledech

Vložení nových prvků ocelových konstrukcí bylo dříve limitováno na 3D pohledy a půdorysné 2D pohledy. Nyní je možné tyto prvky vkládat v kterémkoli pohledu, např. v řezech, pohledech apod.

Přichycení kót k ocelovým plechům

Revit 2021 uvádí nové možnosti jak přesněji kótovat ocelové plechy. Je nyní možno přichytit kóty ke střednici plechu při bočním pohledu a středu plechu při čelním pohledu. Dokumentaci je tedy možno udělat nejen detailněji, ale také přesněji.