V tomto článku si ukážeme co vše nového se objevilo v aplikaci Autodesk Revit 2021. Tentokrát navazujeme na předešlý výčet obecných a stavebních novinek Revitu 2021 a nyní se budeme více věnovat oblasti MEP disciplín.

Pojmenovávání elektrických obvodů

 • V elektrickém nastavení je možno pojmenování schémat
 • Identifikátor obvodu ve výkazech panelů
 • Identifikátor obvodu na vodičích a na štítcích zařízení

V části Elektrické nastavení je nový uzel s názvem Pojmenování obvodu. Zde vytvořená schémata pojmenování obvodů se zobrazují jako možnosti v seznamu parametrů obvodu na každém panelu. Můžete si vybrat schéma pro projekt, které se použije pro všechny panely, jejichž hodnota Názvu obvodů je nastavena na „Podle nastavení projektu“.

Revit 2021 MEP Pojmenovávání elektrických obvodů

Jednofázové L-N panely

 • Přidány jednofázové L-N panely
 • Výkazy panelu nyní skrývají sloupce pro nepoužívané fáze
 • Kontrola kompatibility distribučních systémů a panelů (varování, pokud se neshodují)

Aplikace Revit nyní v šablonách výkazů panelu podporuje zobrazení jediného sloupce sběrnice, které zobrazují pouze jednu fázi. Zátěž na panelu s jednou fází (L-N) bude spojena s jednou fází. S tímto vylepšením při výběru distribučního systému, který má být přiřazen k panelu, Revit zkontroluje napětí a póly přiřazené konektoru a odfiltruje všechny distribuční systémy, které se neshodují. Všechna zatížení panelu (L-N) jsou v jedné fázi a celkové zatížení fází podle toho odpovídá tabulce. Rozvrh panelů bude zobrazovat zatížení ve fázi definované tím, ke které fázi je připojen na panelu, ze kterého je napájen.

Výkazy, které používají volbu „Skrýt sloupec pro třetí fázi“, nyní skryjí sloupce pro všechny nepoužívané fáze a budou použity automaticky během aktualizace. Text možnosti byl také revidován, aby odrážel toto nové chování.

Po aktualizaci modelu, pokud již model má obvody připojené k neshodným panelům, bude připojení obvodu zachováno. Poté, co uživatel pokračuje v přiřazování obvodů i po aktualizaci, zobrazí se varování, které uživatele upozorní na neshodový scénář.

Revit 2021 MEP Jednofázové L-N panely

Množství rozvaděče obvodu

 • Počet řádků v tabulce panelů pro rozvaděče nyní odráží množství obvodů, nikoli počet připojených pólů
 • Aktualizovaný název parametru „Maximální počet obvodů“

Revit 2021 MEP Množství rozvaděče obvodu

Výběr fáze obvodu rozvaděče

 • Přidán ovládací panel „Přepnutí fáze“ pro nastavení fáze 1- a 2-pólového zatížení
 • Parametry rezerv a mezer lze upravit, např. póly a velikost rámu

Před tímto vylepšením, pokud jsou 1- a 2- pólové obvody připojeny k rozvaděči, vždy připojeny k fázi A, takže není možné, aby uživatel určil, ke které fázi je zátěž připojena. V Revitu 2021 byl přidán nový příkaz „Přepínání fází“ při výběru obvodu v zobrazení rozvrhování panelu rozvaděče. Tím se přepíná fáze, ke které je obvod připojen. Zatížení na sběrnici ústředny se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Revit 2021 MEP Výběr fáze obvodu rozvaděče

Uzly výkazu panelů uvedené v prohlížeči projektu pod uzlem Výkresy

 • Výkazy panelů se nyní zobrazují v seznamu listů ve vlastnostech
 • Výkazy panelů jsou nyní prohledávatelné v Prohlížeči projektu
 • Vlastnosti obvodů a panelů lze změnit v paletě Vlastnosti z pohledu výkazu panelu

Revit 2021 MEP Uzly výkazu panelů uvedené v prohlížeči projektu pod uzlem Výkresy

Vylepšené sdílení práce

 • Půjčují se pouze přímo upravené prvky
 • Je vyřešeno půjčení prvků po otevření souborů
 • Je vyřešen požadavek na cyklickou synchronizaci

Revit 2021 MEP Vylepšené sdílení práce

P&ID Modeler v BIM 360 Docs

 • P&ID Modeler je nyní dostupný v BIM 360 Docs
 • Nahrazuje funkcionalitu dostupnou dříve v BIM 360 Team
 • P&ID schémata jsou dostupné v Revitu
 • Průběh P&ID je barevně značen, aby bylo zajištěno správné použití a umístění

Konektor Revit pro P&ID vytváří spojení mezi schematickými diagramy Revit a Plant 3D P&ID a umožňuje modelování trubek v aplikaci Revit z dokumentů BIM 360. To nahrazuje funkce dříve dostupné v týmu BIM 360. Jakmile se aplikace Revit připojí ke spolupracujícímu 3D projektu, je v aplikaci Revit k dispozici schéma P&ID spolu se seznamem součástí obsažených ve schématu P&ID. Každá součást P&ID je barevně označena, aby bylo zajištěno správné použití a umístění.

Revit 2021 PID Modeler v BIM 360 Docs

Nové jednotky průtoku trubek

 • Byly přidány nové jednotky průtoku trubek: Krychlové stopy za hodinu, Krychlové stopy za minutu a Litry za hodinu

Revit 2021 MEP Nové jednotky průtoku trubek

Integrace MEP Fabrication Extension

 • MEP Fabrication Export je nyní umístěn přímo pod kartou Soubor
 • Import MEP Fabrication Job je na kartě Vložit
 • Export Job File je na kontextové kartě

Tímto bylo předchozí rozšíření Revitu pro výrobu MEP plně integrováno do Revitu 2021

Revit 2021 MEP Integrace MEP Fabrication Extension

Systémové analýzy MEP

 • Vytvořte analytickou geometrii z modelů
 • Ověřte svůj model a zkontrolujte analýzu
 • Vytvářejte vlastní pracovní postupy analýzy
 • Nástroj pro náčrty systémů HVAC pro prostory
 • Zařízení rozšířené zóny a typy opakujících se zařízení

Díky systémové analýze mohou návrháři rychle načrtnout jejich rozvržení, definovat zóny a dokonce připojit předběžná zařízení, která mohou být dále upřesněna. Jakmile jsou definovány systémy a zóny, mohou být vygenerovány analytické modely.

Návrháři pak mohou pomocí pohledů a výkazů aplikace Revit ověřit, zda jsou jejich systémy správně definovány a připojeny před zahájením analýzy, prozkoumáním jejich analytických systémů v Prohlížeči systému. S využitím nástroje EnergyPlus přichází nástroj pro analýzu systému se dvěma výchozími analytickými rutinami, jeden pro roční výkon budovy a jeden pro výpočet zatížení a dimenzování, ale lze také vytvořit vlastní rutiny a po dokončení analýzy mohou návrháři prozkoumat své zprávy v grafické a tabulkové formě.

Revit 2021 MEP Systémové analýzy