Přehled vybraných novinek v novém vydání Revitu 2021. Součástí jsou i novinky, které byly do Revitu zařazené již dříve (od aktualizace verze 2020.1). V tomto příspěvku se budeme věnovat především novinkám platformy a stavební části Revitu. V dalších novinkách pak pro vás máme vylepšení Structure a MEP. Nový Revit postupně najdete ke stažení ve svém účtu Autodesk Account.

 – označuje novou funkci nebo vylepšení v nejnovější aktualizaci. Funkce aktualizace jsou k dispozici pro studenty a předplatitele produktů společnosti Autodesk.
♥ – označuje novou funkci nebo vylepšení, které zákazníci služby Revit navrhli a hlasovali na fóru Ideas forum.

Autodesk-Revit-2021-novinky

Novinky platformy

Uživatelský pracovní prostor

Vytvoření uživatelského profilu, který umožňuje aplikaci Revit poskytnout doporučený pracovní prostor přizpůsobený vaší pracovní disciplíně a úloze. Udržuje přizpůsobené uživatelské rozhraní Revitu (pásy karet), které již nemusí zobrazovat nadbytečné karty pásu karet.

BIM 360 propojení

Hosting cloudového modelu v Evropě

Cloudové modely mohou být hostovány v evropském datovém centru. To platí pro cloudové modely pracovního prostředí (pomocí aplikace Revit Cloud Worksharing) a cloudové modely jiné, než pracovní (pomocí cloudových modelů pro aplikaci Revit). Uživatelé tam mají nyní větší výběr, kde budou uloženy jejich cloudové hostované projekty.

Vylepšená navigace projektu BIM 360 v aplikaci Revit

Revit 2021 zpřehledňuje navigaci projektů BIM 360 na domovské obrazovce aplikace Revit. Nyní je snazší rozlišit mezi nejnovějšími soubory a modely hostovanými v cloudu. Seznam projektů je nyní prohledávatelný, což usnadňuje nalezení požadovaného projektu.

⊗ Otevření modelu aplikace Revit pomocí aplikace Desktop Connector

Aplikace Revit nabízí další pomoc při otevírání souborů z aplikace Desktop Connector.

Načíst obsah Autodesku

Pomocí služby Načíst obsah Autodesk můžete na požádání procházet a načítat ukázkový obsah. Ukázkový obsah již nemusí být nainstalován do vaší sítě nebo na místní disk.

♥ Práce s velkými výkazy

  • ⊗ Zmrazení nebo rozmrazení záhlaví výkazu: Můžete zmrazit (zamknout) hlavní záhlaví a záhlaví sloupců na místě, aby byly viditelné při procházení. Když záhlaví rozmrazíte, při procházení výkazu nemusí být viditelné v každé oblasti.

 

  • ⊗ Aktivní řádek a buňka jsou zvýrazněny ve výkazu : řádek a buňka, které jsou právě aktivní, jsou zvýrazněny, aby je bylo možné snadno vidět ve velkém výkazu.
  • Zvýrazněné řádky ve velkých výkazech (2020.1): Při práci s velkými výkazy je možné nastavit řádky tak, aby se zobrazovaly zvýrazněně v kontrastních barvách, což usnadní jejich čtení v rámci celého výkazu. Toto nastavení je možné povolit pouze u pohledu výkazu, je nutné je povolit pro každý pohled samostatně a je nastaveno pouze v aktuální relaci aplikace Revit.

♥ Připojení a odpojení PDF a rastrových obrázků

Propojení 2D PDF souborů do 2D pohledu z lokálního nebo cloudového úložiště a udržení vizuální věrnosti, výkonu a funkčnosti. To umožní použít soubory PDF nebo obrázky pro porovnání nebo trasování v modelu bez zvětšení velikosti souboru a poté jej odstranit, když již není potřeba.

Filtry pohledu, Zapnout filtr

Filtry pohledu, aplikované na pohled, lze povolit a zakázat v panelu Viditelnost/zobrazení. Efekty filtrů pohledu se nyní jen zapínají a vypínají místo dřívějšího přidávání a odebírání filtrů z pohledu.

Otočení popisku

Zapíná parametr rodiny Otočit s komponentou pro další kategorie popisků. To zvyšuje flexibilitu při tvorbě dokumentace projektu, zejména u opakujících se komponent s různým natočením.

Otočení hlavičky řezu

Parametr Otočit s komponentou byl přejmenován na Otočit text s komponentou. Text v hlavičce řezu se nyní bude otáčet tak, jak se otáčí hlavička řezu a je orientován podle úhlu řezu.

Umístění předdefinovaných stylů čar

interní styly čar Revitu jsou nyní jednoznačně pojmenované a jsou uvedeny v horní části seznamu stylů čar.

Parametr ořezání geometrie pro Vybrání v rodinách

Vybrání, používané v rodinách nyní jako parametr Ořezání geometrie. Tento parametr volitelně určuje, zda toto vybrání bude nebo nebude ořezávat protínající geometrii přímo v rodině. Uživatelé tak již nemusí vytvářet dvě rodiny, aby dosáhli toho, co lze nyní udělat v jedné. Upozornění – v rodině však hledejte parametr s názvem „Geometrie výkopů„….

Dynamo

Dynamo Revit 2.5

Dynamo Revit 2.5 je v Revitu nainstalováno automaticky jako vnitřní doplněk. Není třeba udržovat více verzí. U vizuálních grafů automaticky vyhledává požadované balíčky. Disponuje filtry pro rozlišení závislosti na externí aplikaci a nabízí významná vylepšení výkonu a správy paměti.

Nové uzly Revit Dynamo v kategorii Element

Přidáním 10 nových uzlů umožňuje snadněji manipulovat s funkcemi prvků Revitu (například operace spojené s připojováním a odpojováním geometrie).

Architecture novinky

Šikmé stěny

V aplikaci Revit můžete nyní vytvořit zešikmené stěny. Aby byla stěna nakloněná, při vytváření nebo úpravě stěny použijte parametr Průřez. Potom pomocí parametru Úhel od vertikály zadejte úhel od -90 do +90 stupňů, kde nulová hodnota představuje původní svislé stěny. Hostované prvky (např. okna, dveře) mohou být díky svému novému instančnímu parametru Orientace Vertikální nebo Šikmé. Nová funkčnost platí i pro stěny obloukové a eliptické.

     

Generativní navrhování v Revitu

Vytvořte alternativy návrhu, abyste rychle prozkoumali řešení na základě vašich cílů a omezení. Iterujte rychleji pomocí výkonu automatizace a přijímejte informovanější návrhová rozhodnutí. Generativní navrhování poskytuje sadu vzorových typů studií, které ukazují, jak lze tento nástroj použít ke generování výstupů pro návrhové výzvy. Navrhování můžete začít na některé z připravených šablon.

Připojování modelů z Revitu do Inventoru

Propojte asociativně své modely Revitu do sestav aplikace Inventor pomocí AnyCAD. V případě aktualizace připojeného modelu v aplikaci Revit, obdrží uživatelé aplikace Inventor oznámení. Zároveň se aktualizují také součásti aplikace Inventor se závislostmi.

Viditelné souřadnice připojených souborů

Umožňuje vizualizovat zeměměřický bod, základní bod projektu a vnitřní počátky v propojených modelech, aby bylo možné snadno koordinovat připojené soubory.

♥ Trasa cesty

Pomocí analýzy trasy optimalizace rozvržení návrhu analýzou vzdáleností cesty a časy mezi vybranými body v modelu.

  • Úprava počátečních a koncových bodů: Počáteční a koncový bod na trase cesty je možné přesunout pomocí uzlů.

  • Odhalení překážek: Režim viditelnosti, který umožňuje zkontrolovat pohled a pochopit, které prvky jsou při analýze trasy analyzovány jako překážky.
  • Parametry Do místnosti/Z místnosti: Na paletě Vlastnosti jsou povoleny parametry Do místnosti a Z místnosti a je možné je použít ve výkazech.

  • ⊗ Přidat a odebrat body na trase: Přidáním a odebráním bodů na trase nebo čáře trasy získáte větší kontrolu nad trasou.

Vylepšené realistické pohledy

Více než 10x zlepšení výkonu – mnohem rychlejší a plynulejší navigace v pohleduPřesvědčivější vzhled materiálu a osvětlení včetně automatického řízení expozice světla. Vylepšení nahrazuje předchozí realistický režim.