V tomto článku se v řadě novinek Revitu 2022 budeme věnovat konstrukční oblasti a navážeme tak na obecné a stavební novinky.

Kategorie infrastruktury – nové funkce

Po přidání nové kategorie Infrastruktura v Revitu 2021 je zde další rozšíření v tomto směru. Jedná se o přidání funkcí, že za pomocí již existujících kategorií infrastruktury lze vytvořit načitatelné rodiny. Jsou to např. kategorie silnice, opěry, pilíře, mostovky a další. Je tak možno vytvořit rodinu pomocí šablony obecného modelu a následně změnit kategorii rodiny. Tato změna, jakožto i další v tomto článku popsané, vycházejí z doporučení zákazníků na fóru Ideas a harmonogramu vývoje produktu, kde můžete taktéž přispět svými doporučeními.

Vylepšení stěnZkosená stěna

V Revitu 2021 byly stěny vylepšeny o možnost tvorby stěn nakloněných. Revit 2022 jde v tomto směru dále a umožní stěny zkosené různě z obou stran. Daní za tyto úpravy pro konstruktéry je podobně jako u stěn nakloněných absence analytického modelu. Vrstva stěny, která mění svoji šířku, se volí podobně jako u střech v skladbě jako proměnná.
Novinkou u stěn, kterou ocení statici a konstruktéři je nová subkategorie Vrstvy mimo nosnou část. Můžete tedy v 2D pohledech vypnout vše mimo konstrukční jádro. Pokud je ovšem v projektu použita izolace jako samostatná stěna, je nutno tuto nadále vypnout jiným způsobem.

Přesunutí výztuže v saděPosu

Do Revitu byl přidán nový příkaz Upravit tyče, který umožní vybranou položku posunout či zcela odstranit, aniž by byla rozložen systém výztuže. To vám umožní vyhnout se kolizím jak s prostupy, tak případně jinými vložkami.

Umístění výztuže pomocí dvou bodů

Polohu a velikost výztuže v závislosti na zvoleném tvaru můžete zadat nově pouze dvěma body. Funkce je dostupná na kartě Konstrukce » panel Výztuž » Dvěma body. Výztuž se samozřejmě zarovná k referenci, pokud je třeba.

Modelování výztuže pomocí skutečného průměruPrůměr tyče

K výztuži byl přidán další typový parametr – průměr tyče v modelu. Jedná se o možnost zadat reálný průměr místo nominálního, tj. včetně žeber. Tento parametr pomůže při modelování výztuží zejména s velkým průměrem, tak abychom se vyhnuli pak kolizím v praxi.

Úprava tvaru výztuže pomocí vybraného tvaru

Je nově možno k výztuži tvořenou jako volný tvar přiřadit kód tvaru, který se automaticky nedá přiřadit.

Zvolte kód tvaru pro uživatelský tvar

Dynamo – přidružení přípojů k velikostem profilu

V rámci Dynama je možno definovat, které typy profilů lze použít s konkrétním typem přípoje a následně pomocí skriptů v Dynamu řešit ocelové přípoje.

Uložení nastavení při umísťování výztuže

Revit si nyní pamatuje nastavení a hodnoty při zadávání rozvržení, rovina a orientaci umístění, tvar a typ výztuže. Následně pak nemusíte volit vše znovu.

Vylepšení výkonu při zobrazení výztuže ve 2D pohledech

Při přibližování či posouvání 2D pohledu, kde jsou zobrazeny výztuže v jemné či střední úrovni detailů byste měli poznat znatelné zrychlení.