V tomto příspěvku se společně podíváme na novinky v oblasti MEP, které se objevily v aplikaci Autodesk Revit 2022. Tento článek navazuje na soupis obecných a architektonických novinek v Revitu 2022.

Výkaz zatížení pro analýzu systémů

Při provádění analýzy systémů a výběru pracovního postupu Velikosti a zátěže systémů vzduchotechniky obsahuje nový výkaz zatížení podrobnější informace o zatíženích a psychrometrii, které můžete k dimenzování mechanických systémů využít.

Analýza 0

 

Použití místností nebo prostorů pro analýzu systémů

Pracovní postupy exportu do formátu gbXML byly sloučeny do nového panelu.

Několik energetických nastavení bylo přesunuto z karty Obecné v panelu Export do formátu gbXML do části Rozšířené v dialogu Rozšířená energetická nastavení.

Chcete-li při vytváření energetického analytického modelu použít místnosti nebo prostory, vyberte v dialogu Energetická nastavení režim Použít místnosti nebo prostory.

Analýza 1

Analýza 2

Analýza 3

Výchozí cesta pro zprávy o energetické analýze

Nyní si můžete určit výchozí složku pro zprávy o energetické analýze.

Tepelná kapacita na plochu

Pro stěny, podlahy, stropy, střechy, desky a analytické povrchy byla přidána nová jednotka projektu – tepelná kapacita na plochu. Tuto jednotku použijte u uvedených prvků k vyjádření tepelné kapacity na plochu.

Nastavení bodů pro analýzu systémů používá hodnoty ASHRAE

Nastavení bodů pro analýzu systémů nyní používá hodnoty normy ASHRAE 90.1.

Automatické stínování ve výkazech rozvaděčů

V šabloně výkazu rozvaděče nyní můžete podle konfigurace rozvaděče povolit automatické stínování. Pokud se potom ve výkazu vyskytnou nepoužité fáze, budou automaticky zobrazeny šedě.

Automatické stínování pro šablonu výkazu rozvaděče povolte v podokně Tabulka obvodů v panelu Nastavit možnosti šablony.

rozvaděče 1

Parametry projektu ve schématech pojmenování obvodů

Pro zajištění větší flexibility při vytváření schémat pojmenovaných okruhů lze ve schématech pojmenování okruhů použít parametry projektu přiřazené kategorii Elektrické obvody.

Zobrazení poznámek ve vnořených rodinách

Pokud je rodina s vnořenou obecnou poznámkou načtena do projektu a umístěna na svislý povrch, zobrazí se poznámka v půdorysných pohledech podlaží.

U tohoto vylepšení se symbol poznámky zobrazí jen pokud má podřazená rodina nastavený parametr Sdílená rodina na hodnotu Ano.

Aktualizace hostovaných popisků z připojených projektů

Pokud byly k hostitelskému podkladu připojené popisky, budou i nadále s podkladem zapamatovány. V případě chybějícího nebo neaktualizovaného podkladu bude popisek osiřelý. Avšak při opětovném připojení nebo aktualizaci podkladu se popisky opět obnoví.

Rehosting Tags 1

Rehosting Tags 2

Přidání parametru „Zachovat orientaci poznámky“ do dalších kategorií

Parametr rodiny Zachovat orientaci poznámky nyní může zobrazit symbol poznámky i pro další kategorie:

 • Elektrická zařízení
 • Mechanické vybavení
 • Obecný model
 • Osvětlovací tělesa
 • Speciální vybavení
 • Zařizovací předměty

Výroba TZB

Jako každoročně, i toto vydání obsahuje poměrně dost vylepšení pro pracovní postupy u výroby TZB.

K hlavním změnám patří zejména:

 • Optimalizace návrhu pro výrobu podporující odsazení větví, zarovnání a mapování zařízení.

tzb 01

tzb 02

 • Při přetažení koncových spojek na přímých segmentech v rozvržení výroby se pomocí automatického vyplnění vytvoří přípoj bez ohledu na velikost.

tzb 1

tzb 2     tzb 3

 • Při opakovaném načtení konfigurace jsou hodnoty délky zachovány v instancích modelu, které byly přepsány.
 • Při opakovaném načtení konfigurace došlo ke zlepšení výkonu.
 • Tabulky specifikací přiřazené ke specifickým materiálům mají prioritu před tabulkami specifikací přiřazenými k libovolnému materiálu.
 • Na paletě Díly TZB výroby byla položka Skupina přejmenována na Paleta.

TZB Paleta

Vylepšení pro tvorbu MEP dokumentace

K vylepšení došlo u řady nástrojů, jako např.:

 • Odsazení popisků
 • Symboly pro klesání a stoupání
 • Popisek svislých trubek
 • Vylepšení jednočarového zobrazení systémů
 • Připnuté elementy

Čárové trubky