S jarní náladou se máme zase o důvod více těšit, neboť vyšla nová verze Revitu 2022. V následujících odstavcích si proto představíme nové funkce, kterých je letos opravdu hodně.

V následujících dnech a článcích vám budeme přinášet další vylepšení. Především pro oblast TZB a Konstrukcí.

Autodesk Revit 2022 novinky

Obsah článku

Hlavní funkce

Export do souboru PDF

Export 2D pohledů a výkresů do souborů PDF. Tvorba vlastních pravidel pro pojmenovávání při dávkovém exportu souborů PDF.

PDF export 1

PDF export 3

PDF export 5

PDF export 6

Následující čtyři obrázky pocházejí z jediného PDF souboru.

PDF export 8a

PDF export 8b

PDF export 8e

PDF export 8c

Zapamatování poslední pozice na kartě Materiály

Nová verze Revitu si nyní pamatuje nastavení v Prohlížeči materiálů. Poslední použité nastavení karty v prohlížeči materiálu se uloží na toto místo:

C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Autodesk Revit 2022>\MaterialUIConfig.xml

RememberLastUsedTabinMaterialBrowser

Načíst rodinu Autodesk

Načítání externího obsahu ve výchozích knihovnách Revitu umístěných na cloudu.

načíst rodinu z cloudu 1

načíst rodinu z cloudu 2

Vylepšení číslování revizí (Community idea)

Vytvořte vlastní posloupnosti číslování revizí a přiřaďte k revizím projektu různé posloupnosti.

RevisionNumberingEnhancements 1 RevisionNumberingEnhancements 2 RevisionNumberingEnhancements 3 RevisionNumberingEnhancements 4

RevisionNumberingEnhancements 5

RevisionNumberingEnhancements 6

Označení více hodnot (Community idea)

Spravujte způsob zobrazení vlastností s různými hodnotami, pokud je vybráno, vykázáno nebo označeno více prvků.

MultiValueIndication 1 MultiValueIndication 2 MultiValueIndication 3 MultiValueIndication 4

MultiValueIndication 6

MultiValueIndication 7

Osnovy ve 3D pohledech (Community idea)

Při práci ve 3D pohledu můžete zobrazit a upravit osnovy modelu.

Grids in 3D Views

Filtrování podle rodiny a typu v pohledech výkazů (Community idea)

V pohledech výkazů a výkazech materiálu můžete filtrovat podle parametrů Rodina a Typ. Tyto parametry zlepšují filtrování rodin ve výkazech s jednou kategorií nebo s více kategoriemi.

FilterbyFamAndType

Rozdělení výkazů mezi výkresy (Community idea)

Rozdělte výkaz na více segmentů a umístěte každý segment na výkresy v projektu.

 SplitSchedAcrossSheets 1

SplitSchedAcrossSheets 2

SplitSchedAcrossSheets 3

SplitSchedAcrossSheets 5SplitSchedAcrossSheets 6SplitSchedAcrossSheets 7SplitSchedAcrossSheets 8

Předpona a přípona pro typy kót (Community idea)

Přidáním předpony, přípony nebo obojího k typu kóty přizpůsobte kóty tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům na dokumentaci.

TypeprefixandsuffixparasDims 1

TypeprefixandsuffixparasDims 2

Popisky multiodkazů (Community idea)

Pokud potřebujete umístit jeden popisek, který odkazuje na více prvků stejné kategorie, použijte popisky multiodkazů.

MultiLeaderTags 1 MultiLeaderTags 3

Otočené popisky (Community idea)

K otáčení popisků použijte parametr Úhel ve vlastnostech popisku. Tento úhel bude ale nepřístupný v případě zatržítka Otočit s komponentou v rodině popisku.

Úhel popisku

Vylepšení popisku vícenásobné kategorie (Community idea)

Pomocí popisku vícenásobné kategorie můžete opatřit popisky všechny prvky, které lze opatřit popisky.

Popisky multikategorií

Připojení souborů aplikace Rhinoceros® (3DM) (Community idea)

Připojte soubory 3DM k modelům aplikace Revit a pokračujte v práci zahájené v aplikaci Rhino.

Rhino spolupráce

Zachování detailních pohledů (Community idea)

Detailní pohledy mohu být zachovány, pokud je nadřazený pohled odstraněn.

Zachování nastavení nástrojů úprav (Community idea)

Nastavení použitá pro nástroje z karty Upravit na pásu karet jsou nyní mezi relacemi zachována.

Zarovnání

Odsazení

Zrcadlení

Filtrování polí parametrů

Při vytváření výkazů a práci s parametry projektu můžete pomocí filtrů rychle najít dostupné parametry.

Filtrování polí parametrů 1 Filtrování polí parametrů 2

Aktualizace aplikace Dynamo

V několika kategoriích jek dispozici 67 nových uzlů aplikace Dynamo, což vám usnadní manipulaci s funkcemi prvků aplikace Revit.

Dynamo uzly

Zobrazení poznámek ve vnořených rodinách

Pokud je rodina s vnořenou obecnou poznámkou načtena do projektu a umístěna na vertikální povrch, zobrazí se poznámka v půdorysných pohledech podlaží.

Export malých objektů ve velkém měřítku do formátu DWG

Byla vylepšena kvalita souborů DWG a DXF exportovaných ve velkém měřítku pohledu.

Vylepšení architektury

Zobrazení pouze nosných vrstev stěny (Community idea)

Tato funkce poskytuje ovládací prvky viditelnosti pro zobrazení pouze základních vrstev složených stěn v půdorysu.

Show Wall Core Only 1 Show Wall Core Only 2

Tvorba zúžených stěn

Vylepšení stěn také zahrnuje možnost vytváření zúžení v dolní nebo horní části stěn.

TaperedWalls 1

Přidaný parametr pracovní sady ve výkazech (Community idea)

Nyní můžete při vytváření výkazu v modelech se sdílením práce přidat parametr Pracovní sada. Tato aktualizace nabízí novou metodu správy pracovních sad pro prvky.

Addworksetinschedule

Sdílené parametry ve výkazech stylů (Community idea)

Použijte sdílené parametry ve výkazech stylů k vyplnění a změně vlastností prvků v modelech.

  • Povolení sdílených parametrů ve výkazech stylů poskytuje přístup ke všem sdíleným parametrům instance v projektu nebo rodině.
  • Tabulka stylů bude kompatibilní parametry, které lze zahrnout, filtrovat
  • Když je styl přiřazen prvku, aplikace Revit nyní označuje stav spolu s popisem pro každý parametr v tabulce stylů
  • Parametry, které jsou asociovány, zobrazují symbol a =, parametry, které nelze asociovat (například ty, které jsou řízeny vzorcem), zobrazují symbol ≠.

SharedParamsKeySched

Vylepšená interoperabilita s aplikací FormIt

Aplikaci FormIt můžete použít jako nástroj pro vývoj koncepčních modelů a poté můžete návrh v aplikaci Revit bez ztráty dat doladit.

Spolupráce s Formitem Spolupráce s Formitem

Ukazatelé sklonu na rampách (Community idea)

Poznámky s ukazateli sklonu můžete umístit přímo na prvky rampy a vylepšit tak dokumentaci modelu.

SpotSlopeRamp-TAG sklonu rampy v řezu 1 SpotSlopeRamp-TAG sklonu rampy

Vylepšené objekty RPC (Community idea)

U objektů RPC byla provedena vylepšení pro bohatší fotorealistický obsah.

Enhanced3DRPC

Sada nástrojů pro analýzu pohybu osob

Možnosti analýzy trasy nyní zahrnují analýzu více tras a obsahu rodiny, což vám pomůže provádět úlohy analýzy trasy.

Menu pro Trasy

Analýza trasy 2

Popisek příčlí obvodového pláště (Community idea)

Pomocí příkazu Popisek podle kategorie můžete přidat popisky k příčlím obvodových plášťů.

Popisek příčle

Referenční roviny ve 3D tvarech

Použijte referenční roviny v importovaných 3D tvarech pro kótování, uchopení a zarovnání.

Soubory 3DM a SAT importované jako 3D tvary nyní obsahují všechny referenční roviny, které jsou součástí původní geometrie. Kótujte, uchopujte a zarovnávejte plochy a referenční roviny v importovaném 3D tvaru. To vám pomůže s přesným umístěním importovaného 3D tvaru do vašeho modelu aplikace Revit.

Ref.roviny na 3D tvarech

Podpora exportu do formátu CSV pro výkazy

Aplikace Revit nyní podporuje možnost exportu výkazů jako souborů CSV.

Vylepšené výchozí barevné schéma

Bylo přidáno nové výchozí pastelové barevné schéma.

Optimalizace barev legend

Pro společnou spolupráci

Sdílení 2D pohledů

Pomocí nástroje Sdílené pohledy můžete sdílet 2D pohledy modelu v cloudu s ostatními účastníky projektu.

Sdílené pohledy

Otevření cloudových modelů pomocí nabídky Soubor

Cloudové modely lze nyní otevřít pomocí nabídky Soubor na pásu karet aplikace Revit.

Otevření z Cloudu

V následně vydaných příspěvcích se budeme věnovat novinkám také v ostatních oblastech (TZB, Konstrukce).