V tomto článku se v řadě novinek Revitu 2023 budeme věnovat konstrukční oblasti a navážeme tak již tradičně na obecné a stavební novinky. Tento článek je součástí série novinek:

Revit 2023 banner novinky konstrukce

Pokud nový Revit ještě nemáte, pak si Revit 2023 můžete již teď objednat na CAD eshopu. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

Změny v simulaci a analýze

Nový způsob práce se statickou analytikou

Asi nejvýznamnější novinkou nové verze pro statiky je poměrně zásadní změna procesu vytváření analytického modelu konstrukce.

  • Analytický model není nyní vytvářen automaticky z modelu fyzického a naopak je možno vytvořit analytický model bez geometrie modelu fyzického.
  • Prvky analytického modelu je možno pozicovat a řídit pomocí osnov a výškových úrovní.
  • Analytický model je parametrický a přímo obsahuje informace o materiálu a rozměrových charakteristikách prvku.

Změna se ovšem týká i analytických kategorií, které nečekaně zeštíhlely. Např. zmizely analytické nosníky, sloupy a stěny. Konstrukční analytický model je tak zredukován na desky a pruty, což poněkud mění způsob rozlišení těchto prvků při zobrazení a editaci. Nicméně toto rozlišení je možno přidat pomocí filtrů zobrazení, kdy jako rozhodující parametr použijete konstrukční roli, což je filtr, který dříve možný nebyl.

Nové příkazy v konstrukčním analytickém modelu

V souvislosti s nezávislým analytickým modelem přibyly do sekce Konstrukční analytický model v rámci Analýzy tři nové příkazy:

  • Prut – slouží k vkládání prutových prvků. Pro sloup se hodí více možnost definování dle horního bodu (pomocí asociace k podlaží) a pro nosníky zase dle definování počátečního a koncového bodu (opět se zde velmi preferují osy osnovy – při jejich posunu se posouvá i linie prutu).
  • Deska – pro stropní i základové desky ale taktéž stěny. Zásadní je zde pracovní rovina.
  • Analytická automatizace – s verzí 2023 se do Revitu velmi prosadily skripty z Dynama a automatická analytika je jedním z míst, kde na to narazíme. Pokud chceme automaticky generovat analytický model, tak jak to známe z předchozích verzí, použijeme tento příkaz. Jedinou vestavěnou možností je „Převod fyzických položek na analytické pro budovy“. Jednoznačnou výhodou je možnost uživatelsky si tento postup upravit pro vlastní potřeby. Jednoznačně se zde např. nabízí opačný postup, tedy tvorba fyzického modelu z analytického.

Vlastnosti analytických prvků

Vlastnosti analytických prvků byly změněny. Jak jsem již zmínil, máte zde možnost přímo nastavit materiál, což je poměrně významný posun např. u sendvičových stěn a podlah. U prutových prvků přímo zde nastavujeme taktéž typ průřezu, který se vybírá ze všech typů rámových konstrukcí.

Konstrukční role

  • Analytické desky rozlišují tři možnosti – stěna, podlaha a rozvaděč (v angličtině panel)
  • Prutové prvky mají na výběr – nosník, sloup, prvek (zřejmě pro obecné použití), průvlak (v angličtině vazník)

Analyzovat jako

  • Analytické desky nabízí jednostranný, dvoustranný, deska na svahu, svislé a příčné, základy, svislé, příčné
  • Prutové prvky mají opět něco jiného – svislé, příčné, podvěs (že by žebro?), základy

Jak u konstrukční role, tak u rozdělení způsobu analýzy bude zřejmě nejvíce záležet na tom, jak dále tyto vlastnosti využijí převaděče analytického modelu do výpočtových programů typu Scia Engineer, Dlubal RFEM či Autodesk Robot. V rámci Revitu se zdá, že jsou to prozatím pouze vlastnosti využitelné např. pro již zmíněné filtry.

Závěrem k analýze bych chtěl říci, že Revit v této části udělal velký posun kupředu. Některé části ještě bude ovšem třeba doladit – 3D úchopy nefungují zcela dobře při editaci, nelze zarovnat prvky dodatečně přesně jak to bylo dosud k uživatelským referenčním rovinám, ani osám či výškovým úrovním. Vše se děje pouze graficky. Velkou výhodou ovšem je, že je možné dosáhnout analytických prvků i u těch konstrukcí, které to dosud neumožňovaly – např. zkosené stěny, komponenty na místě atd.

Obecné vylepšení produktivity

Výztuž pro nenosné stěny

Nově je možno přidávat výztuž i do nenosných stěn. Tyto nenosné stěny je taktéž možno exportovat do IFC

Adaptivní kopírování výztuže

Tato nová funkce vám ušetří docela dost práce. Primárně je určena na kopírování výztuže do prvků, které mají podobné rozměry a tvarovou charakteristiku.
Nicméně, zásadní benefit je zejména v tom, že vložení do nového prvku provádíte pouze vybráním daného prvku a to pozor – i v jiném pohledu. Např. výztuž průvlaků již konečně můžete provádět mezi jednotlivými příčnými řezy v situaci, kdy není jednoduše možno provést kopírování ve 3D.

Nová pole pro výkazy a popisky

V polích pro výkazy se nově objevuje nastavení krytí výztuže. Taktéž v popiscích je možné tyto údaje používat. Můžete tak poměrně snadno zkontrolovat zda máte vše nastaveno správně.

Prezentační funkce přemístit ve 2D – použití pro výztuž

V menu Upravit, sekce pohled je u nás poměrně málo používaná funkce přemístit, kdy můžete např. ve 3D objekt rozložit na části a přehledně tak ukázat, z čeho se sestává. Tato možnost byla dosud dostupná pouze pro 3D. Ve verzi 2023 ji můžeme použít i pro 2D.

Význam to má velký pro řezy prvky s výztuží kde se nám např. překrývají třmínky, či různé lemující vložky a jejich tvar v kontextu zaniká. Na to nyní použijeme tuto funkci přemístit, která se vztahuje jen ke konkrétnímu pohledu a v celku se v poloze výztuže nic nemění.

Zrychlení nastavení 3D prezentace výztuže

Ve stavech viditelnosti u výztuže zmizela u možnost nastavit jako hmotu. Ta je nastavena automaticky pro pro jemný detail. Pomocí klávesové zkratky TV můžete u výztuže zapnout možnost Zobrazit nezakryté.

Vylepšení multiodkazů

Nyní můžeme označit více prvků a sdružit je do jedné popisky. Je zde také několik nových příkazů, které pomáhají zobrazit či skrýt jednotlivé odkazové čáry.

Výborné je, že můžete nově označit některé či všechny pruty v jedné sadě, což významně pomůže v označování vložek v řezech a přiblíží to vzhled řezů opět více k našim  zvyklostem.

Automatizace ocelových přípojů

Ocelové přípoje jsou dalším místem, kde se ve standardním Revitu potkáme s Dynamem. K dosavadnímu příkazu Připoj se objevuje Automatizace přípojů, která pustí přehrávač Dynamo skriptů, kde máme opět několik možností automatizace a od toho se taktéž odvíjí možnost uživatelského nastavení těchto postupů ať už úpravou stávajících skriptů, či tvorbou zcela nového.