V následujícím příspěvku přinášíme pokračování popisu novinek Revitu 2023. V této části společně podíváme primárně na novinky v oblasti MEP, které se objevily v aplikaci Autodesk Revit 2022. Tento článek je součástí série novinek:

Revit 2023 banner novinky MEP TZB

Pokud nový Revit ještě nemáte, pak si Revit 2023 můžete již teď objednat na CAD eshopu. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

Produktivita návrhu

Uložení umístění pro rodiny založených na pracovní rovině

Revit si nyní pamatuje poslední pracovní rovinu použitou v projektu. To znamená, že když načtete a umístíte rodinu založenou na pracovní rovině, Revit nyní aktivuje naposledy použitou pracovní rovinu jako výchozí možnost umístění.

Tato volba zůstane zachována, dokud ji neresetujete.

Nastavená pracovní rovina

Rovina umístění je opakovaně k dispozici:

Rovina umístění je k opakovaně k dispozici

Optimalizace návrhu

Vylepšení vzhledu a funkcionality prostředí Dynamo

Revit 2023 vylepšuje uživatelské prostředí pro Generativní návrh a Přehrávač Dynamo skriptů. Užijte si větší flexibilitu díky novým typům vstupů, lepší přehlednosti pojmenování metod a větší konzistenci napříč uživatelskými rozhraními.

Nový moderní vzhled prostředí a ovládacích prvků.

Nový vzhled uzlů

Nový vzhled pracovního prostředí

Verze Dynama

Přehrávač skriptů Dynamo

Uživatelské rozhraní Přehrávače skriptů Dynamo je v uživatelském rozhraní Revit konzistentní s Generativním návrhem, takže používání obou nástrojů je intuitivnější. K automatizaci úloh v Revitu použijte Přehrávač skriptů Dynamo a Generativní návrh zase k prozkoumání více řešení konstrukčního problému.

Nový vzhled a možnosti panelu přehrávače:

 • správa a umístění složky se soubory
 • přidávání komentářů a náhledů skriptům
 • přidání odkazů skriptům pro detailnější popisy
 • přidání popisu a autora skriptu
 • odkaz na další detaily o skriptu
 • nový vzhled rozhraní přehrávače

Přehrávač skriptů Dynamo

Přehrávač skriptů Dynamo

Generativní návrh

Nové typy vstupů:

Dialog Definovat studii podporuje několik nových typů vstupů pro generativní návrh:

 • Nyní můžete zadávat číselné vstupy.
 • Můžete také použít posuvník se zadáním čísla nebo zadat požadované číslo do vstupního pole.
 • V dialogovém okně Studie můžete procházet a přistupovat k „Cesta k adresáři“ nebo „Cesta k souboru“ jako vstup. Není potřeba jej definovat až ve skriptu Dynamo.
 • Nyní můžete používat textové vstupy a logické přepínače true/false.

Nové názvy metod:

Dialog Definovat studii poskytuje nové popisy a miniatury v rozevíracím seznamu Metoda, které vám pomohou vybrat správnou metodu pro vaši studii.

MEP, TZB vylepšení

Nové MEP kategorie rodin

Nové nástroje – Mechanické řídící zařízení, Zařízení instalace…

Karta Systémy 2022:

Karta Systémy 2023:

Vylepšení výškových parametrů

Pro možnosti popisování různých výšek částí segmentů tras potrubí bylo přidáno několik nových parametrů.

Názvy parametrů výšky 2022/2023

Možnosti výškových parametrů

Popisky segmentů tras MEP nabízejí v paletě Vlastnosti nové možnosti parametru vazby Základní výška. Vazby lze nastavit na relativní vzhledem k umístění komponenty nebo je lze řídit Základním bodem projektu nebo Bodem zaměření.

Základní výška

Popisky MEP tras z TZB dílů výroby se automaticky upraví na základě vašeho výběru.

Při demolici si prvek udržujte spojení se systémem

V případě zbourání připojeného elementu je zachováno původní připojení k systému.

Příklad před zavedením nové funkčnosti (2022):

Výustka již nemá název systému, zkratku systému, parametry klasifikace systému. Přemístěním demolovaného prvku se neposouvá se sousedními prvky.

Demolice ve verzi 2022

Demolice ve verzi 2022

Příklad po zavedení nové funkčnosti (2023):
Výustka si zachovává název systému, zkratku systému, parametry klasifikace systému. A lze ji i nadále přesouvat se sousední prvky.

Demolice ve verzi 2023

Demolice ve verzi 2023

Změna hostitele MEP spojek

Změna umístění jednou vložené spojky. Ohromná úspora času, kdy se již nemusí znova definovat všechny vlastnosti při smazání a vytvoření stejné spojky na jiném místě.

Změna hostitele spojky

Změna hostitele spojky

Změna hostitele spojky

Překlápění ovládacích prvků pro díly TZB výroby

Ovládací prvky dílů výroby nyní zefektivňují použití dílů výroby a jsou konzistentní s navrhovanými díly.

Překlápěcí ovládací šipky

Ovládání výšky dílů TZB výroby

Ovládací prvky výšky pro díly TZB výroby zhotovené z přímých segmentů nyní vyskytují poblíž dílu jako interaktivní značka výšky. Těmito prvky lze snadno na výrobních dílech výšky upravovat.

Změna výškového umístění posune celou trasu, na rozdíl od předchozího chování navržených prvků, které by dříve na trasu aplikovaly sklon.

Změna výškového umístění segmentu

MEP Fabrication Data Manager (FDM) – (technický náhled)

Uživatelům aplikace Revit je nyní k dispozici technický náhled Autodesk MEP Fabrication Data Manager. Poté, co si stáhnete a nainstalujete MEP Fabrication Data Manager Sync – Tech Preview (nebo FDM Sync), můžete nahrát své konfigurace výroby do cloudu a odemknout tak nové pracovní postupy spolupráce.

Technický náhled Fabrication Data Manager představuje jedinečné funkce, které řeší složité vztahy mezi výrobními díly a poskytují intuitivní pohled na vaše data. Relationship Browser, postavený na platformě Autodesk Forge, je vylepšený navigační systém, který vám umožňuje prohlížet, chápat a spravovat vztahy mezi různými typy dat.

Po výběru služby ve FDM se zobrazí možnosti, které vám umožní kopírovat, upravovat, odstraňovat a zobrazovat vztahy dat služby. FDM vám umožňuje zvát spolupracovníky a přidávat oprávnění, přičemž v každé konfiguraci přiřazuje úroveň oprávnění přispěvatele nebo diváka. To vám umožní snadno sdílet a spravovat obsah mezi účastníky projektu. V aplikaci Revit můžete provádět detaily pomocí konfigurací spravovaných FDM stejným způsobem jako s místními konfiguračními daty.

Fabrication Data ManagerFabrication Data Manager

Další vylepšení výkonu

Optimalizovaný výkon u místností

 • Výkon modelu byl zlepšen vynecháním regenerace a výpočtu pro nadbytečné místnosti.
 • Uvolnění a znovu načtení referencí je až o 15 až 20 % rychlejší.
 • Znatelné zlepšení výkonu u modelů s povolenými Výpočty ploch a objemů.

Výkon při zobrazování

Revit 2023 přidává několik vylepšení pro výrazné zlepšení celkového výkonu zobrazení:

Optimalizace uživatelského rozhraní: Komponenty uživatelského rozhraní byly optimalizovány pro snížení zbytečné regenerace grafiky na pozadí během navigace. Například nástroj Steering Wheel „Rewind“ generoval snímky obrazovky po celou dobu – nejen když byl nástroj používán. A uživatelské rozhraní navigační lišty překreslovalo celý pohled ještě mnohokrát. Tyto optimalizace prokázaly průměrné zlepšení výkonu navigace s aplikací Revit 2023 o 35 % ve 100 dotčených testovacích případech.

Rodiny obsahující složité importy: Výkon zobrazení byl vylepšen ve 3D pohledech s vybranými rodinami obsahujícími komplexní importy. Uživatelé uvedli, že připnuté a nepřipnuté prvky s importy 3D DWG se chovaly výrazně odlišně. Při testování se středně složitou geometrií poskytuje Revit 2023 3x citlivější navigaci zobrazení s nepřipnutými prvky obsahujícími 3D DWG geometrii.

Rastrové obrázky: Uživatelé hlásili, že rastrové obrázky po otočení nebo přidání průhlednosti fungovaly špatně a zobrazovaly se nepřesně. Pro většinu akcí v pohledech obsahujících importované nebo propojené rastrové obrázky s otočením a průhledností poskytuje Revit 2023 3x vylepšení výkonu zobrazení, zobrazení a stability.

Prvky MEP: Uživatelé uvedli, že zobrazení aplikace Revit zobrazující velké množství prvků MEP vyžaduje optimalizaci. Revit 2023 poskytuje průměrné zlepšení výkonu o 25 % při otevírání a procházení pohledů obsahujících velké množství prvků MEP (na základě 39 testovaných případů použití).

Pohledové filtry: Uživatelé hlásili, že při přetahování anotací nebo úpravách parametrů na paletě Vlastnosti dochází ke zhoršení výkonu, když se používá velký počet filtrů zobrazení (300+). Pomocí modelu obsahujícího 15 000 filtrů zobrazení umožňuje Revit 2023 dialog Filtry 11x rychleji než předchozí verze. Další testování pro model s více než 350 filtry zobrazení poskytuje Revit 2023 30–400násobné zlepšení výkonu oproti předchozím verzím, např. přetahování textových poznámek (33x rychlejší), přetahování kót (45x rychlejší), přetahování popisků (80x rychlejší), změna kót (293x rychlejší), změna textové poznámky (275x rychlejší), změna odsazení rodiny mechanického zařízení od hostitele (220x rychlejší) a otáčení popisek prostřednictvím palety Vlastností (437x rychlejší).

Skryté hrany: Uživatelé hlásili, že výkon aplikace Revit trpí, když se zobrazuje mnoho skrytých hran. Revit 2023 poskytuje průměrné zlepšení výkonu o 35 % při otevírání a procházení pohledů obsahujících velké množství skrytých hran.

Výkon pro tvarově upravené desky

Uživatelé aplikace Revit požadovali optimalizace pro prohlížení a úpravu tvarově upravených desek s mnoha řídicími body. V aplikaci Revit 2023 byly provedeny optimalizace pro zjednodušení zobrazení kontrolních bodů (tečka místo bitmapových obrázků). Výsledky ukazují až dvojnásobné zlepšení výkonu kontrolních bodů desky s aplikací Revit 2023 a také až trojnásobné zlepšení výkonu úpravy tvaru desky.

Výkon při propojení souborů DWG

Uživatelé zaznamenali extrémně dlouhé prodlevy při propojování souborů DWG s aplikací Revit v minulých verzích. Kombinace malých vylepšení výkonu přinesla až 700násobné zvýšení výkonu při propojení souborů DWG s aplikací Revit 2023 (např. snížení doby propojení ze 2 hodin na 10 sekund pro konkrétní příklad).

Výkon při kopírování velkého množství prvků

Uživatelé aplikace Revit hlásili problémy při kopírování velkého počtu prvků založených na skice. Revit 2023 zlepšuje výkon při kopírování velkého počtu prvků založených na skice (např. podlahy, střechy a stropy) až 6x, v závislosti na množství.

Výkon při načítání položek při výběru typů

Pokud panel pro výběr typů obsahuje mnoho položek, uživatelé hlásili negativní dopady na výkon. V aplikaci Revit 2023 jsou tyto nevýhody téměř eliminovány. Příklad podrobného výběru položky, který dříve trval 6 sekund, je nyní okamžitý. Příklad výběru položky sestavy obecného modelu, který dříve trval 48 sekund, je nyní okamžitý. Tato optimalizace bude patrnější, když je v projektu Revit přítomen velký počet rodin.