Budiž pozdraveno – jaro. A s ním i spousta nového života. A s potěšením můžeme zvěstovat, že je tady také nová verze Revitu 2023. Po ročním opečovávání opět pěkně naducaná vylepšeními a novinkami, které stojí za to si přiblížit.

Revit 2023 logo

Pokud nový Revit ještě nemáte, pak si Revit 2023 můžete již teď objednat na CAD eshopu. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

Revit 2023 banner novinky

Tak pojďme na to, ať nám nic neuteče. A protože je novinek opravdu hodně, rozdělíme si je do několika článků na více částí. V tomto příspěvku se budou týkat produktivity návrhu a efektivnější dokumentace.

 

Produktivita návrhu

Měření ve 3D pohledech

Nástroj Měření v aplikaci Revit se používá k rychlé kontrole vzdáleností mezi prvky modelu nebo jinými referencemi.

V předchozích verzích byl nástroj Měřit mezi dvěma referencemi povolen pouze pro 2D pohledy. Revit 2023 přidává podporu pro ortografické i perspektivní 3D pohledy.

 • Podpora výběru mezi dvěma referenční body bez omezení referenční roviny
 • Měření je možné v obou typech 3D pohledů (ortografický a perspektivní)
 • Podpora zvýraznění a vybírání kolmého bodu na cílové rovině.
 • Pro podporu uzamknutí kolmého směru od počátečního bodu měření během měření ve 3D pohledu byla přidána nová horká klávesa „Ctrl“ .

Duplikování materiálu včetně definice vzhledu

Změřená vzdálenost ve 3D prostoru

Vyhledávání v odkazech na pohledy

Funkce vyhledávání je nyní k dispozici pro oba parametry zobrazení reference (Typ pohledu a Cílový pohled). Funkce vyhledávání funguje stejně jako u ostatních oblastí rozhraní aplikace Revit, kde lze seznam pohledů podle potřeby filtrovat.

Duplikování Materiálu a Vzhledu

Při duplikování materiálu lze nyní vybrat ze dvou metod:

 • Duplikovat materiál a položky: zduplikuje vybraný materiál a také jeho Vzhled
 • Duplikovat pomocí sdílených položek: zduplikuje pouze vybraný materiál, ale bez duplikace Vzhledu (odpovídá dosavadnímu způsobu vytváření kopie materiálu)

Duplikování materiálu včetně definice vzhledu

Duplikování materiálu včetně definice vzhledu

Duplikování popuze materiálu bez vzhledu

Cesta k materiálům

Revit 2023 umožňuje sdílet otisky a textury materiálů napříč geograficky distribuovanými týmy pomocí Autodesk Docs nebo vlastních externích serverů.

V předchozích verzích Revitu rendrující uživatelé v projektech BIM Collaborate Pro nebo BIM 360 setkávali s upozorněním na chybějící vzhledy při rendrování, protože pracovní stanice mimo síť nedokázaly přečíst lokalizovanou cestu souborů vlastní textury.

V aplikaci Revit 2023 můžete mapovat své vlastní obrázky textur na cestu ke složce Autodesk Docs, což umožňuje konzistentní zobrazení datových zdrojů na pracovní stanici každého uživatele. K výměně a prozkoumání těchto aktiv použijte Autodesk Desktop Connector.

Vývojáři mohou k této funkci přistupovat v rozhraní Revit API a vytvářet si vlastní připojení k serveru.

Umístění materiálů v Autodesk Docs

Služba Správy parametrů

Služba Správy parametrů náhled technologie, která vám umožňuje spravovat knihovnu parametrů pomocí služby Autodesk Construction Cloud. Pomocí služby Správy parametrů můžete vyhledávat parametry a hromadně je stahovat do modelu Revit. Všechny parametry jsou integrovány přímo do Autodesk Construction Cloud.

Parametry lze vytvořit výběrem tlačítka Nový parametr.

Vyplňuje se: Název, Disciplína, Typ parametru a Skupina vlastností. Vyberte pro parametr alespoň jednu výchozí kategorii a určete, zda se má jednat o parametr typu nebo instance. Můžete také využít své stávající sdílené soubory parametrů.

V aplikaci Revit můžete spustit službu parametrů tak, že přejdete do pásu karet na kartu Správa > Služba správy parametrů. Zde můžete provádět všechny činnosti správy parametrů. Můžete vyhledávat parametry, filtrovat pohled a/nebo přidávat parametry do svého modelu Revit.

Parametry lze do služby přidat nahráním existujícího souboru sdílených parametrů – podobně jako v cloudu. Můžete také nahrát parametry z aktivního souboru Revit nebo vytvořit parametry ručně. Před importem parametrů do projektu Revit budete muset ve službě nastavit jejich kategorii. Kliknutím na parametr otevřete jeho podrobné okno, poté změňte jeho vazby kategorií a skupinu Paleta vlastností.

V aplikaci Revit můžete přidat parametry ze služby Správa parametrů do libovolného umístění, kde lze použít sdílené parametry. Jednoduše vyberte Přidat ze služby a spusťte službu Parametry. Poté vyberte jeden nebo více parametrů, které chcete použít, a klikněte na tlačítko Přidat do modelu Revit. Parametry načtené z této služby lze spravovat stejným způsobem jako jakýkoli jiný sdílený parametr.

Nový nástroj pro vyvolání parametru ze Služby parametrů

Vybrat pracovní rovinu

Nyní můžete během operací modelování plynule přepínat pracovní roviny, aniž byste museli dialog Pracovní rovina otevírat.

V aplikaci Revit 2023 můžete nyní svou aktivní pracovní rovinu nastavit okamžitě pomocí zkratky „PK“.

Případně vyberte možnost „Vybrat rovinu“ dvěma kliknutími z rozevírací nabídky Nastavit pracovní rovinu.

 

Automatické vytažení odkazu popisků pro Místnost / Plocha / Prostory

Při vytažení popisku mimo element je automaticky přidán odkaz. Toto nyní umožňuje snadno vytáhnout popisek i mimo místnost, plochu nebo prostor.

Popisky uvnitř místnostíPopisek vytažený mimo místnost

Popisek mimo místnost s automatickým odkazem

Další kategorie, které lze ořezávat

Pokud při vytváření řezů rovina řezu prochází geometrií tělesa, oříznou se obvykle objekty automaticky.

Několik kategorií aplikace Revit však v předchozích verzích oříznout možné nebylo; mezi ně patří nábytek, nábytkový systém, bednění, speciální vybavení a zařizovací předměty.

V aplikaci Revit 2023 bylo pro tyto kategorie ořezávání povoleno.

Jednoduše vyberte objekt patřící do jedné z těchto kategorií, klikněte na tlačítko Upravit rodinu a ujistěte se, že je na paletě vlastností zaškrtnutý parametr Povolit řezání v pohledech. Uložte upravenou rodinu a ukončete editor rodin, abyste se vrátili do svého projektu Revit. Nyní, když posouváte čárou řezu, uvidíte, že se rodina automaticky ořízne.

Řízení zobrazování připínáčků připnutých elementů

Pro lepší výkon při zobrazování pohledů došlo na obrazovce k potlačení ovládacích prvků a připínačků.

V aplikaci Revit 2023 jsou nové nástroje pro zobrazování ovládacích prvků. Aby se při velkém výběru omezila nepřehlednost a zlepšil výkon, jsou tyto prvky ve výchozím nastavení vypnuty.

Z lišty možnosti byly odstraněny aktivní kóty. Nyní, když je aktivován vícenásobný výběr, je na pásu s vícenásobným výběrem ovládací panel pro aktivaci ovládacích prvků a rozměrů. Aktivační nástroj povolí nebo zakáže viditelnost připínačků, vazeb a dočasných kót. Karta Spolupráce má v rozevíracím seznamu Správa spolupráce nastavení, které umožňuje zapínat nebo vypínat zobrazení ovládacích prvků pro sdílení práce a vytváření upravitelných prvků pro zobrazení staršího chování na obrazovce.

Připínáčky jsou vypnuté

Připínáčky jsou zapnuté

Duplikování parametru rodin (vloženo již do aktualizované verze 2022.1)

Pro zrychlení práce při násobném vytváření podobných parametrů v rodině lze nyní použít funkce Duplikování existujícího parametru. Tato funkce zkopíruje všechny vlastnosti vybraného parametru (včetně případného vzorce) a vytvoří kopii pod novým názvem dle zvyklostí Revitu.

Duplikování parametru

Zachování všech vlastností po duplikování

Multivýběr elementů (vloženo již do aktualizované verze 2022.1)

Výběrem zástupců elementů různých kategorií lze vybrat najednou všechny stejné elementy těchto kategorií.

Násobný výběr více kategorií najednou

Dřívější chování výběru u verze Revit 2021:

Nedostupnost výběru více kategorií ve dřívější verzi

Oprava uchopování na polovinu mezi 2 body

Ve verzi 2022.1 se objevil nový úchop – uchopení mezi 2 body. Ten ale neměl svého zástupce mezi zkratkami. Takže byl přístupný přes pravé tlačítko z kontextového menu. Po doplnění zkratky S2 se toto dá napravit.

Zkratky verze 2022.1

Pohledové filtry pro kategorie Přídavky stěny a  Podbití střechy

Do filtru pohledů lze nyní zařadit mimo hran desek také kategorie: přídavky stěny a podbití střechy.

Filtr verze 2022

Filtr 2023 - nově zařazené kategorie

Efektivnější dokumentace

Filtrování podle výkresu

V aplikaci Revit se výkazy používají k zobrazení seznamu prvků a jejich parametrů, které v projektu existují. Výkazy jsou silným nástrojem v tom, že jsou živými, negrafickými pohledy na data projektu. Jako takové se automaticky aktualizují při přidávání, odebírání nebo úpravě prvků v projektu.

Výkazy lze formou vlečení umístit na výkresech, podobně jako jakýkoli jiný pohled. Revit 2023 přidává výkazům novou schopnost, která jim umožňuje detekovat a zobrazovat pouze ty prvky projektu ve výkazu, které existují v pohledech umístěných na stejném výkresu.

Na kartě Filtr panelu Vlastnosti výkazu je nový přepínač Filtrovat podle výkazu. Zapnutím zatržítka začne Revit sledovat, které elementy jsou na výkrese ve výřezu viditelné. To se potom odrazí i ve výkazu umístěném na stejném výkrese.

Popsání všech umístěných elementů ve 3D pohledech

V aplikaci Revit můžeme běžně vytvářet izometrické 3D pohledy. Pro zlepšení viditelnosti v dokumentaci je můžeme pomocí nástroje Přemístit prvky odsadit od jejich skutečných pozic.

Běžný nástroj pro rozpad objektů

V aplikaci Revit 2023 byla pro tyto posunuté prvky povolena funkce Popisků.

Prvek můžete popsat popiskem před nebo po přemístění. Pokud přemístíte prvek, který byl dříve popsán, popisek se s prvkem přesune.

Možnost popisů rozpadnutých objektů ve 3D

Rozšíření popisovatelných kategorií

V aplikaci Revit 2023 byla funkce popisků rozšířena o podporu dalších kategorií.

Nyní lze také popisovat:

 • sloupy (architektonické)
 • rostliny a stafáž
 • zakončení střešního pláště
 • okapy
 • střešní podhledy
 • zábradlí
 • horní madlo
 • desky (u topografie)
 • rampy
 • přídavky stěn.
 • skupiny modelů
 • odkazy podložených rvt souborů, například pro zobrazení jejich vlastního názvu.

Nově popisovatelné kategorie

Pořadí tisku v PDF exportu

V přepracovaném panelu pro tisk pohledů do PDF je z důvodu potřeb jiného pořadí tisku nová možnost seřazení vybraných pohledů. Pořadí stránek lze přizpůsobit podle předdefinované organizace prohlížeče, vzestupných čísel listů nebo vlastního ručního řazení. Ruční řazení vám umožňuje přetahovat listy do libovolného pořadí.

Předchozí verze exportu pohledů do PDF

Nová verze exportu pohledů do PDF

Nově seřazené pořadí tisku do PDF

Ovládání vzoru výplně novým parametrem rodiny

V předchozích verzích aplikace Revit byly vzory výplně pro vyplněné oblasti řízeny parametrem typu rodiny. To vyžadovalo, abyste pro každý vzor výplně vytvořili samostatné typy rodin.

Revit 2023 nyní umožňuje pro vzory výplně použití parametrů instance. To znamená, že nyní můžete vzor výplně pro každou instanci vyplněné oblasti ovládat individuálně.

Pokud se v rodině použije nějaký šrafovací vzorek, lze jej svázat s vlastním parametrem, který lze následně při použití rodiny v projektu dle potřeby vyplňovat (stejně, jako ostatní parametry rodiny).

Výměna pohledu na výkresu

V předchozích verzích aplikace Revit vyžadovalo nahrazení pohledu na výkresu nejprve odstranění existujícího umístěného pohledu z výkresu a poté přetažení pohledu nového.

Nyní, pokud je na papírovém výkrese nějaký výřez s pohledem, lze ho snadno nahradit za jiný pohled. I nadále platí podmínka, kdy vkládaný pohled nesmí být již na někde na výkrese použit.

V seznamu pohledů lze vyhledávat a filtrovat ve všech kompatibilních pohledech. Pohledy již umístěné na listu jsou pro přehlednost doplněny o jejich podrobnosti a čísla výkresů.

Výměna výřezu s pohledem za jiný pohled

Prohlížeč projektu a ikony pohledů umístěných na výkresech

Revit 2023 zavádí v prohlížeči projektu novou funkci, díky které snadno zjistíte, které pohledy byly již na výkresy umístěny.

Pokud rozbalíte Prohlížeč projektu, uvidíte vlevo od názvu každého pohledu čtvercovou ikonu.

 • Ikona s plnou výplní označuje, že pohled je aktuálně na výkresu již umístěn.
 • Prázdná ikona znamená, že pohled není aktuálně na výkresu umístěn.
 • Zpola vyplněná ikona se zobrazí, když byl výkaz rozdělen a některé, ale ne všechny segmenty tohoto výkazu jsou aktuálně na výkresu umístěny.

Tato ikona se zobrazuje u všech položek uvedených v Prohlížeči projektu, včetně pohledů, legend, plánů, grafických plánů sloupců a plánů panelů.

Toto chování můžete deaktivovat kliknutím pravým tlačítkem na Prohlížeč projektu a zrušením výběru možnosti Zobrazit umístění pohledu na výkresu stavovou ikonou.

Převádění čar ohybů na dělicí čáry u podlah

Pokud upravujeme plochou podlahu pomocí nástrojů pro úpravu tvaru, můžete přidat body nebo rozdělit čáry a rozdělit povrch na podoblasti, které se nezávisle svažují.

V aplikaci Revit 2023 kategorie Podlaha obsahuje nové podkategorie Čáry ohybů a Dělicí čáry, které vám umožňují ovládat viditelnost hranic těchto šikmých podoblastí.

Tyto nové podkategorie nahrazují z předchozích verzí Revitu podkategorii Vnitřní hrany.

Kromě ovládání viditelnosti Dělicích čar a Čar ohybů můžeme nyní převést Čáry ohybu na Dělicí čáry. Tímto se následně může zpřehlednit použití hran na prolamovaných podlahách.

Všimněte si, že pouze Čáry ohybů lze převést na Dělicí čáry. Čáru ohybu převedenou na dělicí čáru lze převést zpět jen odstraněním dělicí čáry.

(Vnitřní hrany 2022 = Čáry ohybů 2023)

Změna čáry ohybu na dělicí čáru

Pomocí klávesy TAB vyberte hranu (bez kliknutí na nástroj Upravit dílčí prvky)

 • Pomocí tabulátoru vyberte čáru ohybu, uživatelé mohou rozlišit typ čáry podle barvy (čára ohybu se světle šedou barvou, zatímco dělená čára zobrazuje modrou jako výchozí barvou).
 • Klepněte na tlačítko Převést čáry v nástroji Úpravy tvaru.
 • V pravém dolním rohu stavového řádku u značky filtru se objeví malé oznámení, které ukazuje, kolik čar bylo úspěšně převedeno na dělicí čáru.

Vyberte podlahu a přepněte se do režimu úprav pomocí Upravit dílčí prvky

 • Vyberte čáru ohybu, zobrazí se nápověda, která označí, zda se jedná o čáru ohybu nebo dělení, nebo můžete druh čáry také rozlišit podle barvy čáry (šedá, modrá).
 • V panelu Úpravy tvaru klepněte na tlačítko Převést čáry ohybů.
 • V pravém dolním rohu stavového řádku u značky filtru se objeví malé oznámení, které ukazuje, kolik čar bylo úspěšně převedeno na dělicí čáru.

Podlaha s deformací horního povrchu

Převod čar ohybů na dělicí čáry

Nenápadné zobrazení počtu převedených čar

Jiné zbarvení čár ohybů a dělicích čar

Vypnutí dělicích čar

Poznámka: tato funkcionalita není pro kategorii Střechy implementovaná.

Podmíněné formátování pro rodiny a typy

V aplikaci Revit lze podmíněné formátování použít k vizuální identifikaci parametrů ve výkazech, které splňují nebo nesplňují návrhové standardy.

Revit 2023 nyní přidává podmíněné formátování také pro parametry Rodina, Typ a Rodina a Typ.

Můžete si snadno vybrat mezi poli, která chcete formátovat. Každé z těchto tří nových polí lze konfigurovat nezávisle, abyste je mohli odlišit.

Směr popisu Štítku vrstevnic

Revit 2023 obsahuje na základě požadavků z Revit Ideas na funkce související se štítky vrstevnic. V předchozích verzích se v určitých orientacích tyto štítky zobrazovaly vzhůru nohama. Nyní se štítky vrstevnic vždy zobrazují se správnou orientací textu.

Popis štítků vrstevnic předchozí verze

Popis štítků vrstevnic verze 2023

Vylepšení orientace pro základní popisky

Revit 2023 vylepšuje chování generických rodin popisků tak, aby byla zachována konzistentní orientace s jejich hostitelskými prvky.

V předchozích verzích aplikace Revit by obecné popisky na půdorysech stropu ukazovaly opačným směrem od stejného prvku na půdorysech. V aplikaci Revit 2023 budou obecné popisky v půdorysech stropu odpovídat orientaci půdorysu.

Podobně by generické popisky dříve změnily orientaci, když byly jejich hostitelské stěny nebo vertikální povrchy otočeny. Otáčení hostitelského prvku nyní tyto popisky neovlivní.

A konečně, když byly prvky zrcadleny na stěně nebo svislém povrchu, orientace popisky se nezměnila. V aplikaci Revit 2023 se obecné popisky budou zrcadlit, aby odpovídaly jejich hostitelským prvkům.

Otáčení a zrcadlení u předchozí a nové verze

Vylepšení filtru pohledu

V aplikaci Revit 2023 nyní můžeme pomocí filtrů pohledu ovládat v pohledu vzhled u přídavků stěn a vazeb stěny.

Přídavky stěn.

Při modelování stěn v aplikaci Revit se nástroj Přídavek stěny používá k přidávání dekorativních horizontálních nebo vertikálních elementů, jako jsou soklové lišty, římsy, kryty parapetů atd. Ve výchozím nastavení tyto prvky dědí svůj grafický vzhled ze stěn, na kterých jsou umístěny.

V aplikaci Revit 2023 byla do Filtru pohledu přidána nová podkategorie pro Přídavky stěn, která umožňuje ovládat viditelnost a grafický vzhled přídavků stěn nezávisle na jejich hostitelích.

Můžete například vytvořit filtr pohledu, který přepíše zobrazení čar pro podkategorii Přídavek stěny. Jakmile je filtr definován a přidán do pohledu, tažení zdí se automaticky obarví podle zadání.

Zvýraznění všech přídavků stěn

Dolní a horní vazby

Revit 2023 zavádí nová pravidla filtrování pro parametry Dolní vazba a Dolní odsazení, Horní vazba a Horní odsazení, což pomocí těchto parametrů umožňuje spravovat zobrazení stěn v projektu.

Jako příklad můžete definovat filtr pohledu pro Dolní vazbu na Level 2, takže všechny stěny vytvořené na této úrovni se zobrazí zeleně.

Pomocí tohoto přístupu můžete vizuálně identifikovat stěny na konkrétních úrovních v celém projektu.

Zvýraznění všech stěn ležících v určité úrovni

Interaktivní studie oslunění

Studie oslunění vám pomůže vizualizovat dopad přirozeného světla a stínů na váš projekt.

Revit 2023 představuje novou sadu kontextových nástrojů, které vám studie oslunění pomohou zobrazit a ovládat.

Pomocí nových ovládacích prvků animace na panelu Zobrazit náhled a přehrát můžete intuitivně v rámci studie oslunění prozkoumat výkon svého projektu. Přejděte na předchozí nebo další snímek animace. Pohyb vpřed a vzad o deset snímků najednou. Nebo přehrajte celou animaci v nepřetržité smyčce.

Aktualizujte své parametry osvětlení pomocí nových ovládacích prvků Rychlost, Intenzita slunečního světla a Intenzita stínu na panelu Zobrazení. Přetažením posuvníků změňte hodnoty nebo zadejte explicitní hodnoty, pokud si to přejete.

Přepínejte mezi typy solárních studií za běhu – statický snímek, jeden den, vícedenní a osvětlení.

Prozkoumejte scénu svého projektu v různých konfiguracích západu slunce. Aktualizujte datum a čas studie nebo zobrazte náhled statického snímku s konkrétní hodnotou snímku.

Po zapnutí stínů si už můžeme spustit nový nástroj Studie oslunění.

Sada nástrojů pro interaktivní ovládání animace oslunění

Přepsání barev pro sítě

Po importu modelu (např.3D DWG) do rodiny lze následně tyto objekty (i bez rozložení na objekty Revitu) v projektu dodatečně obarvovat.

Původní barvy importovaných DWG symbolů

Přepis barev importovaných symbolů

Umístění importu DirectShape

DirectShape je prvek aplikace Revit, který ukládá externě vytvořené geometrické tvary souborů SAT, OBJ, Rhino 3DM a STL. DirectShapes interpretují uzavřená tělesa nebo sítě tam, kde není k dispozici dostatek informací k vytvoření skutečného prvku aplikace Revit.

DirectShape lze jednoduše umístit do vybrané pozice. Pro vkládanou geometrii si vyberte úroveň nebo pojmenovanou referenční rovinu.

Těleso v některém z 3D formátů