Revit model v 3ds Max

3ds Max je profesionální nástroj pro tvorbu vizualizací, který je zahrnut v rámci stavařské kolekce programů Architecture, Engineering, and Construction Collection. Od verze 2020 v této kolekci chybí oblíbený nástroj pro tvorbu virtuální reality aplikace Revit Live. Tímto článek tedy začínám sérii, ve které se krok po kroku podíváme, jak načíst Revit model v aplikaci 3ds Max, která je stále součástí kolekce a jak následně pomocí 3ds Max pluginu Interactive vytvoříme jednoduše prostředí virtuální reality. Pokud vás opravdu tvorba virtuální reality zajímá, pak nejvíce doporučuji externí plugin pro Revit s názvem Enscape. Ten považuji za nejjednodušší a přesto efektivní nástroj pro tvorbu interaktivních vizualizací.

Enscape – Interaktivní vizualizace architektonických modelů

Import Revit modelu do 3ds Max

Aby jsme mohli v dalším článku pracovat s pluginem 3ds Max Interactive, musíme si nejdřív náš Revit model načíst do 3ds Maxu a především si jej správně nastavit a zorientovat se v něm

1) Nastavení prostředí

Po spuštění aplikace 3ds Max jako první doporučuji nastavit Workspace (pracovní prostředí) na možnost Design Standard. Upraví se tím vzhled nástrojů a oken na mnohem přehlednější a přívětivější pro práci s vizualizacemi, kterou budeme následně od aplikace 3ds Max požadovat.

3ds max Design standard workspace

Takto upravené prostředí nám především nabídne pás karet s nástroji, které budeme následně potřebovat.

3ds max natroje design workspace

2) Nastavení jednotek modelu

Na kartě Get Started vyberte Customize > Unit Setup. Zde nastavíme jednotky ve kterých jsme vytvářeli náš Revit projekt. Předpokládám tedy, že pro drtivou většinu z vás se bude jednat o možnost Metric.

3ds max nastavení jednotek  3ds max nastavení jednotek pro import modelu

3) Nalinkování Revit souboru

Nyní potřebujeme nahrát Revit model. To provedeme nástrojem Link Revit File, který najdeme na kartě Get Started > File Links. Tím se nám naimportuje model, ale zachová se na něj aktivní vazba. Pokud v Revitu změníme v budoucnu nějakou geometrii, tak se nám promítne i do tohoto 3ds Max projektu.

3ds Max import link Revit souboru

3.a) Vyberte uložený pohled pro import Revit modelu

Po vybrání souboru pro import nejdříve musíme vybrat uložený Revit pohled, dle kterého se nám scéna naimportuje. V tomto případě jsem vybral například základní {3D} pohled.

3ds max vyber pohledu Revitu pro import

3.b) Zvolte předvolbu zpracování

Následně přichází velmi důležitá část celého importu. V části Preset musíme navolit jak se má zpracovat Revit model. Podle čeho se mají seskupovat jednotlivé entity modelu. Jakmile jednu předvolbu zvolíme, už nám zůstane po celý život projektu. Jediná možnost zpětné změny je celý Revit model smazat a naimportovat znovu. Zvolte proto s rozmyslem. Pokud by jsme pak potřebovali některé entity rozdělit (například kvůli jednoduššímu aplikování materiálu), tak s tím budeme mít větší problémy. Jakmile máte zvoleno, potvrďte přes tlačítko Attach this file.

 • Combine By Revit Material
  • Seskupí všechny entity se stejným aplikovaným materiálem.
 • Combine By Revit Category
  • Seskupí všechny entity se stejnou Revit kategorii
 • Combine By Revit Family Type
  • Seskupí všechny entity dle typu Revit rodin.
 • As One Object
  • Seskupí naprosto všechny entity do jednoho objektu.
 • Do Not Combine Entities
  • Neseskupí žádné entity a nechá všechny jednotlivě.

A takto vypadá prohlížeč projektu kde ve stromové hierarchii vidíte náš Revit soubor RVT a pod ním seskupené entity. V tomto případě seskupeny podle Revit kategorie (stěny, dveře, atd…)

3ds max Combine By Revit category preset

4) Nastavení stínování

Po importu Revit modelu uvidíte váš model nestínovaný bez aplikovaných materiálů a textur.

3ds Max Revit soubor

Aby jste viděli všechny aplikované materiály, pak se přepněte na kartu nástrojů Materials > Display Maps in View > Shaded. Pozor však pokud máte slabší výkon PC, tak tímto začne být model náročnější na výkon.

A takto vypadá stejný model při nastavení stínování.

3ds Max Shaded Revit model

V dalších článcích si ukážeme jak například lépe pracovat s materiály, jak přidat k modelu stromy, lidi a jinou stafáž a také především jak tento model ať už s úpravama nebo bez přenést do virtuální reality za pomocí 3ds Max Interactive.