Autodesk Revit a práce s mračny bodů #3

Mračno bodů máme zpracované pomocí Autodesk ReCap a teď je na řadě 3D modelování v aplikaci Autodesk Revit 2020. Ano, s mračnem bodů lze pracovat pouze ve „velkém“ Revitu. Je důležité mít mračno patřičně připravené (vyčištěné), popřípadě, při velkém množství dat, rozdělené na více částí, aby bylo možné plynule modelovat.

Předchozí články na toto téma:

  1. Jak na mračna bodů aneb Autodesk ReCap #1
  2. Práce v aplikaci Autodesk ReCap #2

 

Postup práce v Revitu

1. Otevřeme si nový projekt, do kterého na kartě Vložit připojíme Mračno bodů. Zde si všimneme možnost načtení .rcp nebo .rcs souboru, pro lepší práci připojujeme projektový soubor .rcp, který na rozdíl od několika .rcs souborů tvoří jeden celek. Jako pozici umístění volíme Automaticky – střed na střed.

Revit pripojeni skenu mracna bodu
Obr. 1: Připojení mračna bodů

2. Po vložení musíme zjistit, kam a do jaké výšky se mračno umístilo, a proto se podíváme do libovolného pohledu v prohlížeči projektu. Připojené mračno posuneme a umístíme na správné podlaží.

Revit importovane mracno bodu
Obr. 2: Připojené mračno bodů

 

Revit umisteni mracna bodu na podlazi
Obr. 3: Umístění na správná podlaží

3. Když se podíváme do půdorysu, mračno uvidíme a můžeme stejně jako v podkladu .dwg odměřovat i přichytávat kreslené prvky.

Revit mracno bodu pudorys
Obr. 4: Půdorys

4. Jak si můžeme všimnout, mračno lze zapnout/vypnout ve Viditelnosti/zobrazení (VG), kde je také možno přepnout barevný režim a zobrazit místa skenu (rozbalením .rcp souboru +).

Revit nastaveni barevneho rezimu skenu
Obr. 5: Nastavení barevného režimu

5. Při ztrátě mračna bodů z Revitu se na kartě Vložit > Spravovat připojené soubory objeví Nebyl nalezen a mračno znova načteme (ztratilo se, protože jsme nejspíš se zdrojovými daty pracovali, přesunuly je).

Autodesk Revit sprava pripojenych souboru
Obr. 6: Správa připojených souborů

6. S takto umístěným a správně vloženým podkladem pracujeme dále na 3D modelu. Doporučujeme si nejdříve správně rozvrhnout Osnovu (GR – modulové osy) a Referenční roviny (RP), které nám budou sloužit jako pomocná vodítka.

Autodesk Revit rozvrzeni osnovy a tvorba sten
Obr. 7: Rozvržení osnovy a tvorba stěn

7. Následně dle velikosti naskenovaného objektu je možnost rozdělení na několik samostatných celků (projektů .rvt), se kterými se bude lépe pracovat a po dokončení práce tyto celky spojíme dohromady (připojení externích referencí).

8. V Prohlížeči projektu si pro lepší práci (orientaci) organizačně uspořádáme výkresy s mračnem a bez mračna (lze udělat dodatečně).

Revit vysledny projekt podle mracna bodu
Obr. 8: Hotový projekt s připojeným mračnem bodů

9. V procesu dotvoření všech viditelných částí z mračna bodů do 3D modelu pro detailnější úpravy následuje vytvoření duplikátu pohledu (zde domodelováváme detaily, které z mračna nebyly čitelné). Budeme duplikovat pohled jako > Duplikovat nebo Duplikovat s detaily a mračno odpojíme.

Autodesk Revit vymodelovany 3D model stavby podle skenu mracna bodu
Obr. 9: Vymodelovaný 3D model pro detailnější úpravy

Přejeme úspěšnou práci s MRAČNEM BODŮ.

 

[notification type=“alert-info“ close=“false“ ]

Neradíte si s využitím skenovaných dat v aplikaci Revit? Ozvěte se nám. Ve společnosti Adeon CZ máme roky praxe s konzultační činností, implementací a školením Revitu v projekčních firmách.

 [/notification]