Autodesk Revit – tipy pro nastavení kamery

Při nastavování kamery zejména v místnostech v Revitu jste se možná potkali s problémem, jak pohled správně nastavit. Ve vizualizačních programech typu Enscape či Lumion jsou detailní možnosti nastavení kamery vždy tak říkajíc „po ruce“. V prostředí Revitu se může na první pohled zdát, že snad některé možnosti tento software ani nemá. Dnes již velmi tradiční postup vložení a nastavení cíle kamery není ve většině případů vhodné, je potřeba objektem projít. Pojďme se na tyto možnosti v Revitu podívat.

 

Zorné pole (FOV)

Pokud do modelu umístíte kameru, tak je implicitně pohled oříznut. V sekci upravit můžete najít možnost Oříznutí velikosti. V tomto dialogovém okně dokonce najdete možnost změnit Pole pohledu (anglicky field of view). Nicméně toto je pouze velikost obrázku (ořezu) a není to zorné pole ve vazbě na ohniskovou vzdálenost kamery! Kamera v Revitu má implicitně nastavenu šířku zorného pole (field of view) na 50°, což odpovídá ohniskové vzdálenosti 38,6 mm pro šířku snímku 36 mm. V Revitu momentálně není možné nastavit ohniskovou vzdálenost na přesnou hodnotu. Je ale naštěstí možno tento parametr kamery měnit přibližně, odhadem, dle potřeby.

Toto nastavení naleznete kliknutím na kolečko plná navigace (nástroje Steering Wheel) a následně klik pravým tlačítkem na toto kolečko. Uvidíte možnosti jako jsou na obrázku níže a zvolíme Zvětšit/zmenšit ohniskovou vzdálenost. Následně tažením dopředu či dozadu tento parametr měníme – funguje to podobně jako zoom na fotoaparátu.
Revit nastavení kamery

Nastavení pozice kamery

Pro vytvoření nového perspektivního pohledu můžeme použít v podstatě dva způsoby – duplikovat základní {3D} pohled u kterého pak změníme režim promítání na perspektivu, nebo tradičně pomocí Pohled – 3D pohled – kamera vložit novou kameru. Pozici a cíl kamery je možno nastavit tradičním postupem, kdy si v Revitu zapneme jak perspektivní pohled a vedle např. půdorys, klikem na ořez perspektivního pohledu se nám v půdoryse objeví schema a ovládací prvky kamery. Můžeme tak přetáhnutím měnit jak pozici kamery, tak její cíl a zadní ořez. Existuje ale i šikovnější a rychlejší způsob. Použijeme opět kolečko navigace, ale tentokrát Malé kolečko Projít budovu.

Toto kolečko má čtyři módy:

  • Procházet – za držení levého tlačítko a posunu myši dopředu či dozadu posouváme kameru v těchto směrech. Posunem myši doleva či doprava natočíme pohled kamery. Zároveň je ještě možné šipkami na klávesnici posouvat výšku kamery nahoru či dolů. Tato možnost je vhodná pro rychlé přesuny a orientační nastavení kamery.
  • Prohlížet – pohybem myší za držení levého tlačítka měníme cíl pohledu kamery. Zároveň je možné se šipkami na klávesnici pohybovat v rovině kamery
  • Nahoru/Dolů – tato možnost nám umožní rychle nastavit dle potřeby výškovou polohu kamery
  • Převinout – umožňuje návrat k předchozím polohám kamery


Pro nastavování kamery je také vhodné v nastavení pohledu vypnout v sekci Rozsah možnost Ořezat pohled, což nám umožní vidět celý model a pohodlněji si nastavit kameru. Hodí se to zejména při nastavování pohledů v místnostech. Ořezání je možno později opět zapnout a doladit.