Revit News – magazín pro projektanty a architekty

Magazín Revit News se věnuje tématům zaměřeným na používání BIM aplikace Autodesk Revit pro projektanty a architekty a další návazné problematiky využívání BIM ve stavební projekci a 3D navrhování staveb.

Magazín vychází jednou ročně v tištěné a elektronické formě. Tištěný jej můžete získat na kterékoliv z našich poboček Adeon. Elektronická podoba je k dispozici všem zájemcům po zažádání formulářem na této stránce.

 

Chci si přečíst Revit News

 

Revit News 09-2018 obalkaOsnova nejnovějšího čísla 09/2018

 1. BIM a standardizace
 2. Využití SNIM v projekci
 3. Smart Browser pro efektivní správu rodin
 4. Týmová spolupráce na projektu za pomocí platformy BIM 360
 5. Databáze BIM produktů
 6. BIM model skutečného stavu objektu
 7. Zavádění BIM metodiky ve společnosti PPP, spol. s r.o.
 8. Revit projekt od ADEA projekt s.r.o. – ProcedurePak Havířov
 9. CGS Autopath – Profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek
 10. Sada aplikací pro architekturu a stavebnictví
 11. Novinky Revit 2019
 12. Novinky AutoCAD 2019

 

06/201706/201606/201507/2014
Revit-News-062016Revit-News-062015Revit-News-07-2014