V tomto příspěvku navazujeme na předchozí příspěvek se společnými novinkami Revitu 2024, tentokrát s představením novinek pro architekturu (stavařinu).

Pokud nový Revit ještě nemáte, pak si Revit 2024 můžete již teď objednat na CAD eshopu. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

A protože se novinek urodilo opravdu hodně, i letos rozdělíme novinky po jednotlivých oblastech:

Hlavní funkce společné napříč disciplínám 
– Nové funkce architektury (tento článek)
Nové funkce systémů TZB
Nové funkce statiky

Novinky pro architekturu

Vizuální styl Textury

Pro zobrazování textur ve stínovaném režimu byl zaveden nový styl Textury.

Vizuální styl Textury

Zobrazení jako Konzistentní barvy

Zobrazení jako Konzistentní barvy

Zobrazení jako Textury

Zobrazení jako Textury

Zobrazení jako Realistické

Zobrazení jako Realistické

Vylepšení geometrie oříznutí

Pro ořezávání v projektu byly zařazeny další kategorie a podkategorie:

 • Terénní útvar
 • Strop
 • Podlaží
 • Hrana desky
 • Střecha
 • Zakončení střešního pláště
 • Okap
 • Podbití střechy
 • Konstrukční základy
 • Stěny
 • Přídavky stěn
 • Dutý tvar objemu

Vylepšení Studie oslunění

Přístup k nastavení Slunce v pásu karet

Studie oslunění v menu

Po zapnutí Studie oslunění se automaticky zapínají i stíny.

Studie oslunění se stíny

Spuštění studie oslunění ve vteřinových intervalech

Studie oslunění po sekundách

Trasa Slunce v perspektivním pohledu

Slunce lze po trajektorii popotahovat i v zapnutém perspektivním pohledu.

Studie oslunění v perspektivě

Terénní útvar

Novým elementem pro práci s terénem je prvek zvaný Terénní útvar a je založený na desce s proměnlivou výškou vrcholů bodů na ní. Prvky terénních útvarů představují topografii a podmínky pozemku modelu. Terénní útvary se vytvářejí z importovaných souborů CAD nebo CSV. Terénní útvar můžete také vytvořit načrtnutím hranice a přidáním výškových bodů uvnitř hranice. Terénní útvary podporují vzory povrchů přiřazeného materiálu a lze je oříznout pomocí jiné geometrie modelu.

Změna rozvržení nástrojů v panelu Objemy a pozemek

Terénní útvar v menu

Změna v panelu Nastavení terénu

Původní panel byl rozdělený do dvou panelů:

– nastavení terénního útvaru
– údaje o terénním útvaru

Panel s nastavením terénu ve verzi 2023:

Panel verze 2023

Nově oddělené panely verze 2024:

Panel verze 2024
Nastavení terénu
Údaje o pozemku
Údaje o pozemku

Vrstevnice dle typu čáry

Ve vlastnostech typu Terénního útvaru je nová možnost nastavení pro Zobrazení vrstevnic. U vrstevnic lze definovat typ čáry. Připravenou definici vrstevnice lze v panelu zapínat/vypínat.

Vrstevnice dle typu čáry

Vytvoření Terénního útvaru z Povrchu terénu

Terénní útvar lze vytvářet z vybrané původní Topografie (rozdělit povrch, podoblast atd.).

Při tvorbě terénního útvaru budete upozorněni na určení úrovně (terénní útvar bude vytvořený ve stejné výšce jako povrch terénu).

Vytvoření Terénního útvaru neovlivní původní Topografii, ani pokud jde o připojené prvky, prvky můžete podle potřeby k Terénnímu útvaru znovu hostovat. Protože si z dřívější verze Topografie a Zábradlí pamatují vzájemnou polohu, převod Topografie na Terénní útvar může být zábradlí k novému Terénnímu útvaru automaticky hoštěno.

Při výběru původní topografie se zobrazí nástroj pro převod stávající topografie na Terénní úpravy (včetně možnosti původního panelu Nastavení terénu):

Převod topografie na terénní útvar

Výběr původní topografie:

Převod na terénní útvar

Nastavení převodu na terénní útvar

Nově vzniklý Terénní útvar:

Nový terén z topografie

Správa zobrazování bodů Terénního útvaru

Pro větší přehlednost při zobrazování a manipulaci s Terénním útvarem o velkém množství bodů byla přidána možnost tyto body nezobrazovat.

Zobrazení bodů terénního útvaru

Rozšíření editoru desky pro přidávání bodů

Při výběru Terénního útvaru se v pásu karet objeví pro manipulaci s body nástroje obdobné nástrojům klasické podlahy.

K dispozici jsou nyní možnosti základních bodů odpovídajících sdílenému souřadnicovému systému:

 • Aktuální výška
 • Základní bod projektu
 • Bod zaměření
 • Vnitřní počátek

Volba „Podél povrchu“ vám pomůže přidávat body podél horního povrchu, zatímco můžete také definovat odsazení od povrchu k bodům umístění. Základní výška se dá nastavit vzhledem k Aktuálnímu podlaží, Základnímu bodu projektu, Bodu zaměření nebo Vnitřnímu počátku.

Přidávání bodů terénního útvaru

Volba „Absolutní“ pomůže přidávat body na základě zvolené referenční Základní výšky.

Přidávání bodů terénního útvaru

Rozdělení Terénního útvaru na podoblasti

Na horním povrchu nového Terénního útvaru může být umístěna podoblast včetně zadané tloušťky a materiálu.

Pro výrobu podoblasti si načrtněte libovolný tvar. Nastavte si požadovaný materiál. Určete výšku vyčnívání podoblasti (podoblast je tělesový prvek, proto nastavte jen kladnou hodnotu, minimální hodnota je 1/128”, tj. přibližně 0,1981 milimetru). Vzhled čar může být převzat z nastavení vrstevnic. Orientace šrafování podoblasti může být převzato z hostitelského Terénního útvaru.

Rozdělení Terénního útvaru na podoblasti

Rozdělení Terénního útvaru na podoblasti

Rozdělení Terénního útvaru

Uživatelé mohou použít nástroj Rozdělit prvek (SL) k volnému rozdělení terénního útvaru na základě skici (potřeba vytvořit uzavřené oblasti). Revit po rozdělení zachová poznámky, jako je nadmořská výška bodu a kóta.

Rozdělení Terénního útvaru

Rozdělení Terénního útvaru

Vylepšení funkce z Revitu do Twinmotion

Do rozbalovací nabídky Twinmotion byla přidána funkce Automatická synchronizace.

Twinmotion synchronizace

Pokud je nová funkce povolena, Automatická synchronizace podporuje automatickou synchronizaci změn z aktivního modelu Revit do přímého propojení v Twinmotion nebo Unreal Engine. Aby bylo možné povolit automatickou synchronizaci, musí být aktivní 3D zobrazení, které je pak s tímto 3D zobrazením spojeno. Jakmile je v 3D pohledu povolena automatická synchronizace, veškerá viditelná geometrie v tomto pohledu se automaticky synchronizuje.