V tomto článku se v řadě novinek Revitu 2024 budeme věnovat konstrukční oblasti a navážeme tak již tradičně na obecné a stavební novinky. Tento článek je součástí série novinek:

Revit 2024 logoRevit 2024 si můžete již teď objednat na našem e-shopu. Pokud máte aktivní pronájem, tak se vám nový Revit v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

Změny v práci s výztuží

Výtah schématu výztuže na výkrese

Nebudeme chodit kolem horké kaše – z hlediska konstrukce je toto podle mne nejvýznamnější novinka za poslední léta, funkce, díky které je možno v Revitu bez použití rozšíření konečně dělat zcela plnohodnotnou statiku. Pomocí nových nástrojů můžete nyní:

  • umístit detaily vložky do půdorysu, pohledu či řezu i vně ořezové oblasti
  • pro 2D tvary můžeme nastavit tři různé styly zobrazení – standardní, rozvinutý a odsazení
  • prostorové tvary výztuže se mohou zobrazit v izometrii
  • schémata umisťujeme jednotlivě, nebo taktéž hromadně pro celý prvek
  • pruty s proměnnou délkou můžeme zobrazit s min. a max. rozměry nebo vložit každou vložku zvlášť
Ukázka výtahu výztuže
Ukázka umístění detailu prutu na výkrese

Výtah schématu výztuže do tabulky

Do verze 2024 Revit umožnil vložit do výkazu výztuže dva druhy pole – obrázek tvaru nastavený dle používané normy pro tvary výztuže anebo uživatelský obrázek, což používaly zejména doplňky třetích stran pro kóty skutečných délek segmentů. Do verze 2024 bylo ale přidáno pole Vytažení výztuže a máme zde skutečný, vždy aktualizovaný, vektorově vykreslený tvar výztuže, který navíc reaguje na skutečnou velikost dané buňky výkazu.

Výtah schematu výztuže do tabulky
Srovnání výkazu v Revitu 2023 a 2024

Nové možnosti zarovnání pro výztuž volného tvaru

Možnosti zarovnání výztuže
Možnosti zarovnání výztuže na konkrétním prvku

U sad výztuží volného tvaru lze použít přepínače při nastavování vazeb, nebo ve vlastnostech konstrukční výztuže parametru Zarovnání tyče. Můžete si vybrat ze čtyř možností – zarovnání dle trajektorie (výztuž třmínků obloukového prvku bude zarovnána do středu), kolmo či rovnoběžně s plochou či vertikální.

Možnosti zarovnání
Možnosti zarovnání výztuže přehledně

Přepínání polohy spony pro zarovnané výztuže volného tvaru

Orientaci spony (u třmínku) můžete nyní u výztuže volného tvaru přepnout mezerníkem, tak jako u standardní sady. Platí ovšem pouze pro uzavřené spony v sadě.

Vylepšení práce s analytickým modelem

Změny v zadávání polohy zatížení

Nová verze zlepšila z mého pohledu logiku v zadávání zatížení.

V Revitu 2023 byla možnost zadávat bodové zatížení buďto kdekoli v pracovní rovině bez jakékoli vazby na prvek, anebo jako hostované a to pouze na koncích. U liniového zatížení to bylo podobné – buďto libovolně v pracovní rovině, nebo na celý prvek a intenzita zatížení mohla být rovnoměrná, nebo lichoběžníková – opět pouze na celý prvek. U plošného zatížení to bylo stejné.

Zadávání zatížení Revit 2023
Zadávání zatížení Revit 2024

Revit 2024 v tomto směru zamezí zadání zatížení mimo nějaký prvek – bodové zatížení ale můžete zadat kdekoliv na ploše či prutu. U liniového zatížení je nová možnost zadat zatížení jen na určitou část prvku. V Revitu 2023 formou zcela volného zadávání to byl velmi obtížný úkol. U plošného zatížení už je to podobné – opět máme možnost zadávat zatížení na celou plochu, anebo jako volné zatížení kdekoliv na dané ploše. Pokud plochu překročíme – Revit nás upozorní.

V nastavení zatížení lze nově navíc nastavit velikost symbolických šipek reprezentující intenzitu zatížení.

Filtry – nová kategorie pro grafické rozlišení zatížení

Ve filtrech se objevila nová kategorie Konstrukční zatížení, navíc ještě s dalšími podkategoriemi – bodová, liniová a plošná zatížení. Pomocí pravidel pak ještě můžete rozlišit, zda se jedná o zatížení stálé, nahodilé či klimatické a ve výsledku graficky rozlišit (použít třeba šrafy), o které zatížení se jedná.

Asistovaná asociace analytického prvku k fyzickému

Při vytváření nového analytického prvku podél prvku fyzického se při zapnutí asistované asociace automaticky načtou parametry z prvku fyzického. Není nutné pak vše nastavovat ručně. Tato možnost byla přidána už i v poslední aktualizaci Revitu 2023. Nyní je zde ovšem přidána možnost asociovat více fyzických prvků k jednomu prvku analytickému. Lze to např. využít v situaci, kdy je v řadě modelována jedna delší stěna z více prvků fyzických a v modelu analytickém to chceme spojit do jednoho. Na to je tu právě nová funkce – uživatelská asociace s více prvky. Při zadávání asociace jednoho prvku fyzického k více prvkům analytickým je lépe postupovat opačně – od fyzického k analytickým.

Ocelové přípoje

Podrobný výkaz s výsledky

V rámci ocelových přípojů tu máme novinku – možnost generování podrobných výsledků po spuštění funkce Automatizace přípojů. Můžeme tak sledovat, kde např. už přípoje existují, kde automatizace selhala a proč apod.

Dokumentace sady SDK pro přípoje

Nová dokumentace Revit API nyní obsahuje detailní pokyny pro rozšíření funkcí automatizace ocelových přípojů a také několik dalších ukázek.