V tomto příspěvku navazujeme na předchozí příspěvky se společnými novinkami Revitu 2024 a pokračujeme popisem dalších novinek, tentokrát z profesí TZB.

Pokud nový Revit ještě nemáte, pak si Revit 2024 můžete již teď objednat na CAD eshopu. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

A protože se novinek urodilo opravdu hodně, i letos rozdělíme novinky po jednotlivých oblastech:

Hlavní funkce společné napříč disciplínám
Nové funkce architektury
– Nové funkce profesí TZB – (tento článek)
Nové funkce statiky

Výztuhy potrubí TZB výroby

Projektanti TZB výroby mohou nyní k jednotlivým potrubím v modelu přidat výztuhy. Před použitím je zapotřebí načtení rodiny výztuh:

Výztuha se vkládá podobně jako závěsy, ukázáním na potrubí. Protože je výztuha hostovaná na potrubí, velikost výztuhy se automaticky přizpůsobuje velikosti potrubí a také reaguje i na jeho změny polohy nebo odstranění.

Výztuhy mají svou novou kategorii s názvem „Výztuhy potrubí TZB výroby“:

Výztuhy mají také  spoustu parametrů, které lze vykazovat ve výkazech:

Výztuhy jsou editovatelnými rodinami, které lze dále upravovat.

Rodina má obdobnou strukturu jako jiné tvarovky potrubí. A to včetně spojky, která je ale v projektu z praktických důvodů skrytá:

Rodina může mít také typy, např. podle typu konstrukčních prvků (úhelníky, jiné profily…):

Generování energetického modelu z pohledu

Ve 3D pohledech si pomocí ořezového kvádru, pohledových filtrů, přepisy viditelnosti a podobně zobrazte pouze požadované prvky.

Pokud je nové zaškrtávací políčko v části Energetické nastavení povoleno, bude aktuální aktivní pohled použit jako filtr k vygenerování energetického modelu. Pouze prvky viditelné v pohledu jsou zahrnuty. Tento funkce je použitelná pouze pro 3D pohledy.

Energetické nastavení

Parametr Zachovat orientaci poznámky vyústky

Kategorie Vyústky vzduchotechniky nyní může pomocí parametru rodiny Zachovat orientaci poznámky zobrazit symbol poznámky.

Výpočty průtoku a tlaku pro díly TZB výroby

Za účelem integrace pracovních postupů návrhu a výroby byly do přímých segmentů dílů výroby přidány výpočty průtoku a tlakové ztráty. Tyto výsledky jsou k dispozici pouze u přímých segmentů.

Síťové výpočty pro návrh potrubí

Za účelem integrace pracovních postupů návrhu a výroby jsou pro návrh potrubí k dispozici síťové výpočty průtoku a tlakové ztráty.

Na kartě Sítě v dialogovém panelu Mechanická nastavení povolte modul výpočtu pro potrubí. Pokud je tato možnost povolena, výpočty probíhají na pozadí, takže můžete pokračovat v práci.

Spotřeba a soudobost elektrických analytických komponent

Pro každé analytické zatížení můžete zadat klasifikaci zatížení a použít soudobost pro elektrické analytické komponenty.

Nastavte klasifikaci zatížení pro každé zatížení elektrického vybavení a typ plochy elektrického zatížení oblasti.

Spotřeba a spotřeba proudu se vypočítají pro každou elektrickou analytickou komponentu a zobrazí se v Systémovém prohlížeči.

Pro každou klasifikaci zatížení je možné plánovat celkové zapojení a spotřebu v jednotkách výkonu a proudu:

Definování sad zatížení pro neshodná zatížení

Přidejte sadu zatížení a nastavte hodnotu Množství jako rezervní, pokud chcete vyloučit neshodná zatížení z výpočtu spotřeby.

Nejmenší zatížení v sadě zatížení jsou označena jako zálohovací zatížení.