Jako každý rok, ani letošní jaro není jen ve znamení nového života v oblasti fauny a flóry, ale také i plné novinek v Revitu s číslem verze 2024.

Pokud nový Revit ještě nemáte, pak si Revit 2024 můžete již teď objednat na CAD eshopu. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

A protože se novinek urodilo opravdu hodně, i letos rozdělíme novinky po jednotlivých oblastech:

– Hlavní funkce společné napříč disciplínám (tento článek)
Nové funkce architektury
Nové funkce systémů TZB
Nové funkce statiky

Hlavní funkce napříč disciplínami

Obsah článku

Tmavé téma kreslicí plochy

Obdobně, jako i jiné aplikace Autodesku, má nyní Revit rychlou možnost změny vzhledu pracovní plochy na světlé/tmavé a to pomocí nástroje „Režim kreslicí plochy“. To může uživateli pomoci rychle upravit zobrazení preferovaného motivu pohledů/výkresů bez změny celého motivu uživatelského rozhraní. Stejného výsledku lze docílit i dřívější volbou v rámci nastavení v panelu Možnosti (oddíl Barvy).

Nový nástroj změny pozadí

Při změně pozadí se automaticky inverzně změní barvy, které by s ním splynuly:

    Bílé pozadíČerné pozadí

Modernizace uživatelského rozhraní

V nové verzi bylo v rámci modernizace vzhledu aktualizováno přes 2000 ikon. Tyto změny zlepšují viditelnost kontextových karet a panelu Možnosti pro světlé i tmavé motivy.

Nový vzorový model a projektové šablony

V rámci možností použití různých částí (profesí) Revitu byl do příkladů zahrnut nový model. Podle zaměření si může uživatel otevřít příslušný projekt a zkoumat, „jak je to uděláno“. Ikony nápovědy umístěné v modelu vám umožní získat informace o konkrétních prvcích a pracovních postupech, které jsou v modelu předvedeny.

Projektové šablony

Součástí standardní instalace jsou nové šablony (v angličtině) „Všechny disciplíny“ v britských a metrických jednotkách. Tyto šablony obsahují nový počáteční pohled, aktualizovaná písma a rodiny načtené pro každou kategorii.

Aktualizovaný prohlížeč barev

Tato nová možnost zadávat barvy formou Knihy barev je implementována do panelu Barvy pod tlačítko Kniha barev.

Nové knihy barev

RAL barvy

Knihy barev, které lze zobrazit v prohlížeči Kniha barev, jsou uložené v adresáři:

C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024\Colorbooks (soubory *.acb)

Na stejném místě lze přidat i nové knihy barev:

Vlastní knihy barev

Vyhledávání v Prohlížeči projektu

 • Poskytuje modernizovaný Prohlížeč projektů formou nové funkce vyhledávání, která se nachází v horní části Procházení projektu.
 • Vyhledávání se spustí automaticky po zadání klíčových slov.
 • Okamžitě aktualizujte relevantní výsledky, jakmile uživatel zadá svůj dotaz.
 • Okamžitě zvýrazňuje odpovídající klíčová slova ve filtrovaném seznamu na všech úrovních hierarchie v Prohlížeči projektu

Kontextové vyhledáváníKontextové vyhledávání

Přesun pohledu z výkresu na jiný výkres

Text příkazu „Přesunout pohled zarovnaný k výkresu“ byl zobecněn na „Přesunout zarovnaný k výkresu“ a rozšířen o podporu přesunutí následujících prvků výkresu:

 • Pohledy
 • Výkazy
 • Výkazy panelů
 • Skupiny detailů
 • Poznámky
 • Detailové elementy
 • Revizní obláčky a popisky
 • Obrázky

Přesunout zarovnaný k výkresu

Změna výšky řádku celé tabulky

Nyní lze hromadně nastavit změnu výšky řádků tabulky. Vhodné například pro vytvoření dostatečného místa pro text, obrázky nebo grafiku.

Pokud je text příliš vysoký nebo přesahuje více řádků, výška řádku se upraví.

Změna výšky řádků výkazu

Zarovnání vzorů povrchů

Vzory povrchů nyní můžete pomocí nástroje Zarovnat upravit tak, aby na prvcích s upraveným tvarem na sebe navazovaly. Vzory lze zarovnat po celém povrchu nebo lze zarovnávat jednotlivé trojúhelníkové plochy.

Pomocí ovládacích prvků na kontextové kartě nastavte, zda bude zarovnání použito na celý povrch nebo pouze na plochu, kde je vybrána čára vzoru. Pokud tvarově upravený povrch obsahuje přímkové povrchy, může se vzor jevit jako zkreslený (1).

Vylepšení kontroly nastavení hardware (2023.1)

Jednoduše poznáte, jestli je váš grafický systém vhodný s ohledem na systémové požadavky Revitu.

Kontrola HW vlastností

Vyměnit a nahradit pohled na výkresu

Toto vylepšení rozšiřuje funkci záměny pohledů o podporu určení již umístěného pohledu. Pokud zadáte ano, umístěný pohled bude odstraněn ze stávajícího výkresu a automaticky přepnut na pohled na aktuálním výkresu.

Vyměnit a nahradit pohled na výkresu

Vložení více pohledů/výkazů najednou

Umístění více pohledů nebo výkazů na list výkresu je nyní podporováno buď formou přetažení více pohledů na výkres, nebo výběrem více položek z dialogu Vybrat pohled.

Vložení více pohledů/výkazů najednou

Vložení více pohledů najednou

Vylepšení příkazu Otevřít pohled

Příkaz Otevřít (pohledy) byl vylepšený tak, aby podporoval násobný výběr z následujících typů:

 • Pohledy
 • Výkresy
 • Grafické výkazy sloupů
 • Legendy
 • Výkazy

Vylepšení příkazu Otevřít pohled

Vylepšení příkazu Otevřít výkres

Příkaz Otevřít výkres byl vylepšený tak, aby podporoval násobný výběr z následujících typů:

 • Pohledy
 • Grafické výkazy sloupů
 • Legendy
 • Výkazy

Pro typy pohledů, které podporují umístění na více než jeden výkres, bude každý výkres otevřen s tímto pohledem. Pokud  bude otevřený více než jeden výkres, v potvrzovacím panelu lze vybrat možnost „Vždy otevřít vícenásobné výkresy“.

Vylepšení příkazu Otevřít výkres

Vylepšení příkazu Odstranit z výkresu

Příkaz Odstranit z výkresu byl vylepšený tak, aby podporoval násobný výběr a byl přístupný přímo z Prohlížeče projektu.

Vylepšení příkazu Odstranit z výkresu

Nástroje pro pořadí kreslení ve 3D rodinách – zachování předchozího vzhledu rodin

Revit 2024 přináší vylepšení položek detailů ve 3D rodinách. Do editoru rodin jsou zavedeny nástroje pro řízení pořadí řazení a grafický vzhled detailových položek v rodině je nyní konzistentní v rámci editoru rodiny, zobrazení projektu, tisku a exportu. Při aktualizaci projektu by nemělo dojít ke změně vzhledu vašich rodin. Po úpravě, změně a opětovném načtení rodiny bude při řazení viditelně vylepšené chování.

Moje přehledy

Podobně jako u AutoCADu se v Revitu objevila nová funkcionalita Moje přehledy. Tyto přehledy souvisejí s tím, jaké funkce v Revitu využíváte. Na základě jejich analýzy vám potom pomůže Autodesk pomoci navrhnout používání alternativních nástrojů, které by mohly zvýšit produktivitu a efektivitu vaší práce. Přehledy lze spustit z domovské stránky volbou Moje přehledy.

Moje přehledy

Přehledy generované pro vaše produkty mohou zahrnovat:

 • Zprávy o výkonu aplikace a statistikách souborů
 • Zprávu o souhrnném použití příkazů
 • Doporučení příkazů a funkcí
 • Tipy k výukovým materiálům

Report o velkých souřadnicích elementů (2023.1)

Pokud při otevírání modelu zatrhnete funkci Diagnostika, můžete následně nalézt v Journal souboru informace o problémech se souřadnicemi spojenými.

Report o velkých souřadnicích elementů

Journal soubor obsahuje následující oblasti:

HUGE COORDINATE – Elementy s velkými souřadnicemi z připojených souborů

Dále jsou elementy s velkými souřadnicemi kategorizovány do skupin:

Link elements
Datum elements
View elements
Others

Zápisy v Journal souboru

Přidání nových parametrů do popisku pro architektonické podlahy

V rámci popisování geometrie podlah jsou k dispozici čtyři nové parametry:

– výška horní plochy
– výška horní plochy nosné části
– výška dolní plochy nosné části
– výška dolní plochy

Nové parametry pro štítek kategorie Podlahy:

Nové parametry u Podlahy

Informace ze štítku k podlaze v projektu:

Popisek s novými parametry Podlahy

Třídění parametrů

Parametry projektu jsou nyní v dialogovém panelu Parametry projektu řazeny abecedně a umístěné po vestavěných parametrech ( SortMPPAndTypeProjParam=1).

Druhy parametrů projektu:

– Parametr projektu
– Sdílený parametr: projekt
– Služba správy parametrů

Třídění v seznamech

Parametry projektu typu Instance jsou nyní setříděné:

Třídění parametrů instance

Typové parametry projektu jsou také setříděné:

Třídění typových parametrů

Výběr všech instancí (2023.1)

Tento nástroj pro vybírání elementů Revitu byl rozšířený o volbu V celém projektu včetně legend.

Slouží k výběrům:

– dalších elementů Revitu
– prohledávání Legend

Nově vybíratelné kategorie:

– Orientované kvádry
– Části
– Systémy obvodových plášťů
– HVAC zóny
– Otvory:
— Otvory šachet
— Obdélníkové otvory přímých a obloukových stěn
— Otvor ve střeše,  podlaze nebo v podhledu
— Otvor v konstrukčním elementu (nosníky, vzpěry, příhradové nosníky, sloupy)

Parametr Výška orientovaného kvádru

V případě tvorby orientovaného kvádru je nyní možnost v panelu Vlastnosti zadat i výšku tohoto kvádru.

Orientovaný kvádr

Vylepšená kontextová aktualizace pásu karet pro pracovní postupy MEP a Architecture

Bylo vylepšeno chování pásu karet, aby odráželo aktuální výběr a akce uživatele. Tato vylepšení lze nalézt ve všech pracovních postupech aplikace Revit, například:

 • Tlačítko inspektora systému se poté okamžitě objeví na pásu karet vytvoření/rozdělení potrubního systému, bez nutnosti dalšího kliknutí v menu.
 • Kontextová karta Systém trubek se okamžitě objeví na pásu karet pro mechanické zařízení, které je připojeno k systému, aniž by bylo nutné jej znovu vybírat.
 • Po dokončení příkazu (např. uložení výběru, kontrola kolizí), aktivní karta se vrátí na kartu Upravit, aby odpovídala aktuálnímu výběru.
 • Když se objeví varovné okno, aktivní karta se změní/aktualizuje až po vstupu uživatele do varovného dialogu.

Zvýšení výkonu při úpravě materiálu podlahy na více instancích

V dřívější verzi trvala změna jednoho typu materiálu, která se vztahuje na 4000 instancí, přes 4 hodiny. Ve verzi 2023 byl výkon vylepšen na 1 hodinu a nyní to trvá asi 23 sekund.

Pojmenování a číslování analytického prostoru

Bylo změněno pojmenování odvozeného analytického prostoru (žádné číslo nebo název zděděný z místnosti nebo prostoru). Složený název je nyní vytvořený z parametrů Číslo + Název.

Složený parametr analytických konstrukcí

Intuitivní způsob mapování při exportu prvků IFC

Pomocí nových vestavěných parametrů lze řídit export bez mapovací tabulky a vytvoření nových sdílených parametrů a nastavení, které entity budou zahrnuty do IFC exportu.

Mapování IFC vlastností

Další panely s nastavitelnou velikostí

Pro pružnější práci s dialogovými panely ve smyslu změny jejich velikosti bylo upraveno 20 panelů:

Typy obtisků, Kontrola pravopisu, Indexované poznámky, Nový pohled legendy, Nový pohled schéma/kresba, Nový půdorys, Uložit výběr, Načíst výběr, Úrovně detailu, Půltóny/Podklad, Vytvořit skupinu, Exportovat obrázek, Barevná schémata systémů, Importovat tloušťku čáry, Pracovní rovina, Vložit 2D prvky, eTransmit, Počáteční pohled, ID prvků z výběru, Upravit štítek.

Připojení a import souboru PDF v aplikaci Revit LT

Novinkou pro uživatele Revit LT 2024 je nyní možnost práce s PDF formátem.

Správa vyrovnávací paměti cloudového modelu

Pro usnadnění správy vyrovnávací paměti cloudového modelu nyní lze v dialogovém panelu Možnosti zadat cestu k adresáři.

Cesta k vyrovnávací paměti

V rámci efektivnější konfigurace pro skupinu uživatelů mohou správci BIM definovat cestu k vyrovnávací paměti cloudového modelu pro spolupráci v souboru Revit.ini.

Aktualizace Dynamo 2.17

V rámci aktualizace Dynama na verzi 2.17 se objevilo několik nových funkcí, které sestavování grafů určitě zpříjemní.

Předvolby automatického dokončování uzlů

Nová nastavení panelu Předvolby lze pomocí voleb Importovat/Exportovat načítat a ukládat. Nastavení je ukládáno do XML souboru v adresáři C:\ProgramData\Dynamo.

Nové předvolby nastavení

Vylepšené automatické doplňování uzlu

Pokud klikneme na nějaký vstupní port uzlu, může se v závislosti na konfiguraci objevit panel se seznamem předpokládaných vhodných uzlů. Významným prvkem je, že by vstupní uzly měly již automaticky typově navazovat na typ vstupního portu.

Automatické doplňování uzlů

Princip odkrytí méně pravděpodobného použití

V panelu Automatické dokončování se podle procentuálního řazení objeví seznam použitelných uzlů.

Automatické dokončování

Výběr typu předvolby dokončování

Předvolby dokončování

Výběr vhodnějšího typu předvolby dokončování

Předvolby dokončování

Výchozí velikosti písma pro styl skupiny

Styly skupin

Dokumentace k uzlům přímo uvnitř produktu

Dokumentace k uzlům

1 – Pole pro krátký a podrobný popis
2 – Příklad grafu, který lze přiblížit a posouvat
3 – Otevřete si tolik sekcí najednou, kolik potřebujete
4 – Je indikován chybový nebo varovný stav s dalšími dostupnými informacemi
5 – Podrobné informace o každém ze vstupních a výstupních portů uzlu

Uzel Watch 3D zobrazuje geometrii ze všech přímých spojení

Díky vylepšení nyní můžeme zobrazovat geometrii i z uzlů, jejichž náhled je vypnutý.

Uzel Watch 3D

1 – Náhled uzlu Cuboid je vypnutý
2 – Kostky zobrazené v uzlu Watch 3D. Toto zobrazení funguje, přesto že náhled předchozího uzlu poskytujícího geometrii, vypnut.
3 – Uzel může být použitý i pro výstup (využito např. v Přehrávači skriptů)

Nalezení připojeného uzlu

Novými volbami je nyní je mnohem snadnější nalézt připojený uzel i bez zdlouhavého posunování grafu po obrazovce.

Propojenost uzlů

Vložení grafu do otevřeného pracovního prostoru

Pro vložení obsahu *.dyn souboru do aktuálního pracovního prostoru přibyla v menu Soubor nová položka „Vložit…“.

Vložení dyn

Přehrávač skriptů Dynamo

Vylepšení přehrávače se odehrává v těchto oblastech:

 • Nový Prohlížeč problémů umožňuje v aplikaci Přehrávač skriptů Dynamo zkoumat problémy s grafy, včetně chyb a upozornění. Prohlížeč problémů můžete spustit ze zápatí Přehrávače po spuštění grafu, který obsahuje alespoň jednu chybu nebo upozornění, nebo z nabídky Možnosti.
 • Závislosti jednotlivých grafů můžete v Přehrávači prozkoumat v novém dialogu Závislosti grafu. Tento dialog umožňuje rychle zjistit, které balíčky, externí soubory nebo jiné závislosti váš graf potřebuje ke správnému fungování, což umožňuje identifikovat chybějící závislosti a nainstalovat je do aplikace Dynamo.
 • K dispozici jsou dva nové vzorové grafy: Náhodné umístění instance rodiny a Upozornění – izolovat prvky.
 • Jako výstupy jsou v aplikaci Přehrávač skriptů Dynamo k dispozici obrázky. Obrázek se aktualizuje, když provedete změnu a znovu spustíte graf. Obrázek můžete uložit z Přehrávače kliknutím pravým tlačítkem myši.

Nové ukázky v Přehrávači