V tomto příspěvku navazujeme na příspěvek se společnými novinkami Revitu 2025, tentokrát s představením novinek pro architekturu (stavařinu).

Pokud nový Revit ještě nemáte, pak si Revit 2025 můžete již teď objednat na CAD eshopu. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

A protože se novinek urodilo opravdu hodně, i letos rozdělíme novinky po jednotlivých oblastech:

Hlavní funkce společné napříč disciplínami
– Nové funkce architektury (tento článek)
– Nové funkce v konstrukcích
– Nové funkce systémů TZB (bude)

Automatické spojení a uzamčení stěn

Když je přepínací tlačítko zapnuté, nově vytvořené souběžné stěny s existujícími se během vytváření automaticky spojí, zarovnají a uzamknou s překrývajícími se plochami. Pro snadné ovládání jsou k dispozici dva nástroje: Automaticky připojit a Automaticky připojit a zamknout.

Snadný úchop v režimu úprav terénního útvaru

Nyní se uživatelé mohou rozhodnout, že se nebudou přichytávat k vnitřním bodům a čarám editoru vypočítaným z vytvořeného terénního útvaru. Mohou se přichytit a přidat bod k referenčním objektům (viditelným objektům a dwg) s přesnou hodnotou Z.

Všechny modelové objekty mohou být použité pro přichycení a přidání bodu.

Příklad: hrana stěny, hrana podlahy, modelová čára, křivka  DWG, propojený RVT, rodina, skupina modelů atd.

Chování přichycení v Podél povrchu a Absolutní fungují pouze pro zachycení pozice XY. Pouze Přichytit XYZ přichytí hodnotu Z objektu podkladu.
Uživatelé mohou použít Odsazení od uchopení k označení odsazení hodnoty Z a Revit umístí bod na výšku = Referenční Z + odsazení Z.

Násobné smyčky profilů sloupků

Příklad profilu sloupku s více smyčkami:

Sloupky akceptují profily s více uzavřenými smyčkami.

Přímé nastavení zalomení konců sendvičových stěn

Nástroj pro flexibilní nastavení chování koncových přesahů vrstev stěny.

Nový parametr objemu výkopu pro booleovské objekty na terénním útvaru

Nyní, odřezávající prvky, které provedly řez/spojení/vyhloubení na terénním útvaru, zobrazí kubaturu pomocí parametru Jednotlivý objem hloubení. Včetně všech kategorií, které mohou provádět booleovské operace na terénním útvaru (stěna, podlaha, deska, objem, rodina Komponenta na místě atd.)

Vylepšení výkopů pro stavební desky při převodu topografie na terénní útvar

Při výběru zastaralého terénu topografie s deskami se po kliknutí na nástroj Generovat terénní útvar zachovají stávající výkopy deskami.

Povrch terénu s deskami:

Terénní útvar s výkopy:

Terénní útvar z povrchu objemového tělesa

Dalším nástrojem, který umí využívat plochy objemového tělesa je Terénní útvar. K tomu na kartě Objemy a pozemek slouží nástroj Terénní útvar. Výhodné zejména v případě, pokud se terénní útvar nenachází na rovinné ploše.

Výkopy terénního útvaru

Nyní si uživatelé mohou jednoduše vybrat podlahu/desku/střechu/terénní útvar jako řezací prvky pro řezání hostitelského terénního útvaru.

Vylepšení šachet na terénním útvaru

Prvek Šachta nyní bude na terénním povrchu reagovat tak, že nedojde k prořezání celou vrstvou zeminy.

Výběr řetězce na dělicí čáře terénního útvaru

Uživatelé nyní mohou vybrat řetězově libovolné rozdělené čáry (nemusí tvořit smyčku).

Vylepšení možností Základní výšky

Volba Horní rovina zobrazí bod na nule bez ohledu na to, na jakou úroveň nebo odsazení je základní prvek nastaven; to pomůže uživatelům, kteří chtějí přidat body bez výpočtu skutečné hloubky prvku.

Zjednodušení terénního útvaru

Uživatelé si nyní mohou upravit počet bodů zadáním procenta, které chtějí zachovat. Zadáním 0 % odstraníte všechny vnitřní body, vezměte prosím na vědomí, že body na hranici zůstanou zachovány a během procesu zjednodušení zůstanou nedotčeny.

Umísťování elementů na povrchu terénního útvaru.

Rodiny založené na ploše dokážou rozpoznat plochy vytvořené pomocí Boolean operací (plocha bude při pohybu myší zvýrazněna). Při hostování prvků, jako je zábradlí nebo prvek výsadby, se booleovský povrch chová jako původní povrch prvku terénního útvaru.

Vylepšení přidání dělicí čáry u terénního útvaru

Uživatelé nyní mohou podél povrchu vytvořit řetězové čáry se stejným odsazením a vytvořit tak cestu podél stávajícího terénu. Uživatelé mohou vytvářet řetězové čáry s absolutní výškou a snadno tak tvarovat terén do zploštělé oblasti.