V tomto článku se v řadě novinek Revitu 2025 budeme věnovat konstrukční oblasti a navážeme na obecné a stavební novinky. Tento článek je součástí série novinek:

Revit 2025 si můžete již teď objednat na našem e-shopu. Pokud máte aktivní pronájem, tak se vám nový Revit v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

Autodesk poslední léta v Revitu opravdu důkladně pracuje na zlepšení práce s výztuží a nejinak je tomu i letos. Proto začneme opět s touto částí.

Změny v práci s výztuží

Parametrické rozdělení výztuže po délce
(Spoj výztuže)

Nový nástroj pro rozdělení sady výztuže, který toho umí opravdu hodně. Rozdělit sadu výztuže a nastavit přestykování můžete na základě maximální či minimální délky anebo zvolené čáry. Nástroj reaguje i na detailovou čáru, která může být i šikmo.

Dále můžeme zvolit, zda výztuž zůstane vzájemně příčně na místě, nebo se odsadí. Můžeme definovat délku přesahu a taktéž zda chceme, aby se přesahy prostřídaly.

Různé způsoby stykování výztuže

Pozn. Pozor, český překlad v nápovědě je v tomto případě matoucí – zaměřuje se na proces stykování výztuže, přičemž nástroj nejprve sadu výztuže rozdělí a následně „spojí“ pomocí přesahu. Neumí tedy pomocí stykování „spojit“ dvě nezávislé sady.

Zvýraznění tyčí překračujících maximální délku

Díky nové sadě pravidel ve filtrech můžete snadno zvýraznit tyče, jejichž délka je větší než maximální nastavená. Další nová pravidla jsou minimální délka tyče, maximální a minimální počet výztuží.

A ano, pravidlo filtru skutečně zohledňuje celou délku vložky a aktivuje se tedy i když jedna větev maximální délku nepřekračuje, ale celkově ano.

Filtr pro maximální délku výztuže

Výběr zobrazení pro více sad tyčí najednou

Pokud vybíráme, které tyče ze sady chceme zobrazit, můžeme nově takto vybírat z více sad najednou. Stačí tedy např. u desky označit všechny sady výztuže a přehledně, naráz nastavit, které z tyčí chceme vidět a které ne. Dosud bylo nutno toto nastavení dělat pro každou sadu zvlášť.

Označení tyčí z více sad

Zablokování neočekávaných změn výztuže

Blokace změny tvaru výztuže

V této nové funkci je trošku zamaskovaný velmi dlouho žádaný nástroj. Stává se, že výkres výztuže jedné části objektu je odeslán na stavbu v době, kdy další část ještě vytváříme. A právě změny v tvaru té rozpracované části nezřídka ovlivní i tu část předchozí a následuje nepříjemná, byť třeba drobná změna již odeslané výztuže.

Vylepšení poznámek u vytažení výztuže

Posun kót u výtahu výztuže

V minulé verzi Revitu jsme určitě uvítali možnost mít nativní vytažení výztuže, včetně kót. U menších vložek, jako např. třmínků se ovšem stává, že se tyto automatické popisky různě překrývají z nedostatku místa. Tato nová funkce tento problém řeší, že pomocí TAB + klik, můžete kterýkoliv popisek u vytažení označit a posunout či zarovnat kde potřebujete.

Schematické vytažení pro popisky výztuže

Schematické vytažení výztuže

Tato nová funkce může být praktická, pokud chcete přímo na výkresu zobrazit vytažené schéma výztuže hned u popisku, ale tento výtah má zabrat opravdu málo místa. Oproti již zavedenému realistickému zobrazení můžete vybrat schematické.

Analytický model

Orientace UCS pro analytické desky a pruty

U uživatelského systému souřadnic pro analytické desky lze nyní obrátit osu Z (platí i pro zatížení) a taktéž zarovnat osu x s některou z hran, což je užitečné zejména u desek obecných tvarů, kde potřebujeme stanovit UCS jinak než „od výroby“. U liniových prvků lze obrátit směr osy x.Změnu os je možné provést i hromadně pro více prvků naráz.

Úprava UCS u analytických liniových a deskových prvků

Ocelové konstrukce

Aktualizace skriptů pro přípoje

Přehled přípojů

Počet skriptů byl zredukován při zachování funkcionality. Jednotlivé skripty mají tedy více možností nastavení.

Rozdělení rámových konstrukcí

Rozdělení pro ocelové prvky s přípoji

Pro rámové konstrukce s přípoji jsou nově k dispozici nástroje rozdělení a rozdělení s mezerou.

Použití značek součástí a sestav Advance Steel

Bylo vylepšen import součástí a sestav z Advance Steel a Revit přejímá značky těchto součástí a sestav z Advance Steel.

Značky z Advance Steel