Autodesk Revit 2025 – Novinky systému (TZB)

V tomto příspěvku navazujeme na příspěvek se společnými novinkami Revitu 2025, tentokrát s představením novinek pro systémy (TZB).

Pokud nový Revit ještě nemáte, pak si Revit 2025 můžete již teď objednat na CAD eshopu. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

A protože se novinek urodilo opravdu hodně, i letos rozdělíme novinky po jednotlivých oblastech:

Hlavní funkce společné napříč disciplínami
Nové funkce architektury
Nové funkce v konstrukcích
– Nové funkce systémů TZB (tento článek)

Vypnutí automatického generování hodnoty Označení

Při vytváření nových elementů se pro následující MEP kategorie v parametru Označení již automaticky negeneruje nějaká hodnota:

 • Pomocná rámová konstrukce TZB (MEP Ancillary Framing)
 • Výztuhy potrubí TZB výroby (MEP Fabrication Ductwork Stiffeners)
 • Výustky vzduchotechniky (Air Terminals)
 • Mechanická zařízení (Mechanical Equipment)
 • Příslušenství potrubí (Duct Accessories)
 • Elektrické vybavení (Electrical Equipment)
 • Elektrická tělesa (Electrical Fixtures)
 • Mechanická ovládací zařízení (Mechanical Control Devices)
 • Osvětlovací tělesa (Lighting Fixtures)
 • Příslušenství trubek (Pipe Accessories)
 • Rozstřikovače (Sprinklers)
 • Zařizovací předměty (Plumbing Fixtures)
 • Speciální zařízení (Plumbing Equipment)

Vykazování nízkonapěťových rozvaděčů

Výkonová zatížení z nízkonapěťových rozvaděčů jsou nyní vykazována v připojených elektrických obvodech.

Pokud jsou k distribučnímu systému připojeny nízkonapěťové rozvaděče, je jejich spotřeba energie uvedena při zobrazení v Prohlížeči systémů nebo ve výkazech rozvaděče. Tyto informace můžete použít k efektivnímu vyvážení zatížení v elektrických distribučních systémech.

Mapování tvarovek ve výrobě TZB

Chcete-li zvýšit spolehlivost, můžete při převodu prvků návrhu na díl výroby nebo při změně služby tvarovky mapovat.

Tvarovky můžete mapovat na tvarovky podobného typu, což umožňuje dosáhnout lepších připojení. Kromě toho můžete při převodu na výrobu mapovat jednotlivé prvky návrhu.

Jednofázové elektrické komponenty

U elektrických zatížení a distribučních systémů je nyní podporována jedna fáze.

Nyní můžete v analytických a fyzikálních modelech používat jednofázové elektrické komponenty. Můžete tak přesněji modelovat podmínky projektu.

Analytické segmenty potrubí a trubek

V konstrukčních a výrobních sítích můžete kontrolovat a vizualizovat data poklesu tlaku a toku. Analytické segmenty jsou v uživatelském rozhraní zobrazeny jako dílčí prvky. Tyto segmenty lze vybrat, opatřit popisky a vytvořit jejich výkaz.

Analytické segmenty jsou dílčí prvky prvků návrhu nebo výroby. Viditelnost analytických prvků můžete povolit pomocí přepsání viditelnosti a zobrazení v pohledech. Stisknutím tabulátoru, když je kurzor nad prvkem návrhu nebo výroby, přepnete výběr na analytický prvek.

 

Poznámka: Analytické segmenty se zobrazují pouze při použití síťových výpočtů.
Analytické segmenty lze opatřit popisky a vytvořit jejich výkaz, aby bylo možné lépe porozumět síťovým výpočtům pro jednotlivé segmenty.

Vylepšení provozních výkazů

Vytvářejte komplexní provozní výkazy, které přesně znázorňují využití budovy během energetické analýzy.

Provozní výkazy byly vylepšeny, aby uživatelům poskytovaly větší kontrolu při určování obsazení, osvětlení a výkonových zatížení v průběhu roku. Dříve bylo možné během energetické analýzy nastavit pouze jeden typ dne pro celý rok. V nejnovější aktualizaci mohou uživatelé pro roční výkaz používat více denních výkazů. Toto vylepšení umožňuje uživatelům přesně zohlednit víkendy, svátky, letní odstávky a další specifická období.

Kontrola konzistence modelu TZB

Chcete-li zobrazit a zkontrolovat chybná připojení, abyste je mohli rychle opravit, spusťte si nástroj Zkontrolovat chybná připojení v aktivním projektu.

Parametry TZB

Pro datové panely a potrubí výroby byly přidány nové parametry, které rozšiřují možnosti pracovního postupu.

Maximální počet obvodů – datový panel

Pomocí parametru instance Maximální počet obvodů můžete nastavit maximální počet portů na každém datovém panelu. Pokud připojíte více zařízení. než je nastavená kapacita panelu, zobrazí se upozornění, že jste překročili kapacitu panelu.

Pro řádky výkazů datových panelů je povolena možnost Proměnná. Pokud je nastavena hodnota Proměnná, počet řádků ve výkazu je řízen parametrem Maximální počet obvodů.

Tloušťka materiálu – potrubí výroby

K prvkům potrubí výroby byl přidán parametr Tloušťka materiálu jako hodnota pouze ke čtení.

2