Stejně, jako minulé roky, také i letošní jaro přináší další verzi Revitu, tentokrát  s číslem 2025.

Pokud nový Revit ještě nemáte, pak si Revit 2025 můžete již teď objednat na CAD eshopu. Pokud máte aktivní pronájem, pak nový Revit se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

A protože se novinek urodilo opravdu hodně, i letos rozdělíme novinky po jednotlivých oblastech:

– Hlavní funkce společné napříč disciplínami (tento článek)
Nové funkce architektury
– Nové funkce v konstrukcích
Nové funkce systémů TZB

Hlavní funkce napříč disciplínami

Aktualizace Filtru disciplín

Podle zpětné vazby od zákazníků byly v panelu Přepsání viditelnosti/zobrazení podle tabulky níže aktualizovány filtry disciplín:

Vylepšené dialogové okno mapování IFC kategorií

Vytvořte a spravujte šablony, které se použijí při exportu modelů aplikace Revit do formátu IFC.

Výjimky z povolení ukládání během exportu PDF na pozadí

Při výběru Viditelná část aktuálního okna je funkce Export na pozadí deaktivována:

V prostředí editace rodiny je export také neaktivní:

Potlačení možnosti volby exportu pozadí nelze použít také v dočasných režimech:

 • Zobrazit skryté prvky.
 • Vlastnosti dočasného pohledu.
 • Dočasně Skrýt/Izolovat.
 • Zobrazit vazby.
 • Zvýraznění sad posunutí.
 • Zobrazení sdílení práce.

Zobrazení 3D pohledu před exportem na pozadí:

Výsledné zobrazení 3D pohledu po exportu na pozadí:

Orientace 3D pohledů se ve výsledku exportu PDF na pozadí nezachová, pokud orientaci neuložíte a pohled nezamknete.

Distribuce textových odkazů a indexovaných poznámek

Na kontextovém pásu karet přibylo nové tlačítko pro rovnoměrné rozložení vybraných textů – vodorovně nebo svisle.

Kolekce výkresů

Kolekce výkresů: přehled

Kolekce výkresů přidává možnost přiřadit libovolný výkres z modelu do flexibilních seskupení, což podporuje vlastní organizaci, na kterou se lze odkazovat napříč Revitem (například v pohledech, výkazech a filtrech).

Pravidla pro výkresy se nezměnila. Každý výkres stále existuje pouze na jednom místě; buď uvnitř konkrétní kolekce výkresů nebo přímo v modelu.

Každý výkres obsahuje nový parametr Kolekce výkresů, který uvádí všechny kolekce v modelu. Změna hodnoty pro jeden nebo více výkresů je přesune do této kolekce výkresů (nebo je odstraní, pokud se nastaví na <Žádné>.

Kolekce výkresů může být předefinována pro zástupce výkresů pomocí výkazu Seznam výkresů. Při pozdějším převodu zástupce výkresů, bude automaticky přesunut do předem přiřazené kolekce výkresů.

Výkaz Seznam výkresů nyní také zahrnuje parametr Kolekce výkresů.

Kolekce výkresů: podpora duplicitního čísla výkresu

Pokud používáte kolekce výkresů, jsou nyní podporované duplicitní hodnoty čísel výkresů.

Stejnou hodnotu Číslo výkresu lze použít jednou pro všechny listy přímo v modelu a jednou pro všechny výkresy na kolekci výkresů.

Revit zabrání přesunutí výkresu do Kolekce výkresů, pokud je tato hodnota již využita, popř. přečíslování výkresu na již používanou hodnotu.

Kolekce výkresů: nové parametry pro filtry/výkazy

Aby se rozšířil rozsah kolekcí výkresů, byly vedle stávajících parametrů pohledu přidány dva nové parametry:

 • Kolekce výkresů

Číslo výkresu
Název výkresu

 • Referenční kolekce výkresů

Referenční výkres
Referenční detail

Těchto 6 parametrů je přístupných pro pohledy kategorií filtru a výkazů. To podporuje flexibilní pracovní postupy, jako je automatické řízení viditelnosti pro zobrazení objektů (řezy, pohledy a popisky) na základě kolekce výkresů, na které se zobrazují, nebo filtrování výkazů podle kolekce.

Kategorie Reference pohledů je nyní dostupná i pro Filtry pohledu a také obsahuje parametr Kolekce výkresů. Toto podporuje schopnost automaticky ovládat viditelnosti založené na výkresu, na kterém se cílový pohled zobrazuje.

Kolekce výkresů: související vylepšení

 • Organizace Prohlížeče projektu pro Pohledy a Výkresy může také využít parametr kolekce výkresů:
  • Pohledy: K dispozici je filtrování a seskupování a řazení podle kolekce listů.

 

 

  • Výkresy: K dispozici je filtrování podle kolekce výkresů.
  • Kolekce výkresů se vždy zobrazují v horní části uzlu Výkresy v Prohlížeči projektu, takže je k dispozici seskupování a řazení podle jiných parametrů a bude použito na výkresy v každé kolekci.
 • Kolekce výkresů umožňují vytváření nových výkresů přímo z uzlu Prohlížeče projektu. Při vytváření nových výkresů přímo v kolekci Revit přiřadí tuto kolekci a pokusí se pokračovat v novém číslování výkresů na základě nejnovějšího výkresu v dané kolekci.
 • Použitím funkce přetažení a upuštění v Prohlížeči projektu lze také najednou uspořádat více výkresů do nebo z kolekce výkresů.
 • Název kolekce výkresů bude mít v příslušných dialogových oknech předponu před názvem výkresu; jako je tisk, export, publikování, přesunutí zarovnané, kopírování a vkládání atd.

  

 • Pro pracovní postupy, jako je kopírování a vkládání, duplikování listů, vkládání listů z jiného souboru a sloučení sdílení práce bylo také vylepšeno automatické přečíslování výkresů (v případě konfliktu čísel výkresů):
  • Předchozí chování: Duplicitní výkresy by byly přečíslovány na zcela jiné číslo výkresu v sérii. Například A101 na A1, nebo A101 na A102.
  • Upravené chování: Duplicitní výkresy se pokoušejí zachovat původní číslo výkresu a k původnímu názvu připojit (1) (2) (3) … . Například A101 na A101 (1)

Hromadné odstraňování a přidávání do knihovny materiálů

V seznamu materiálů lze nyní provádět násobný výběr řádků s následnou manipulací, např. smazání, přidání do oblíbených:

Kvalita vektoru

Bylo vylepšeno vektorové zpracování při tisku, exportu do PDF a exportu do formátů CAD pro pohledy, které obsahují průhledné prvky.

Kvalita vektoru – zpracování vektoru versus tisk vektoru

Tisk vektoru:

 • Vektorové obrázky používají k vytváření čar a křivek matematické vzorce.
 • Při přiblížení obrázku zůstávají čáry a křivky hladké.
 • Vektorový tisk zachovává vysokou kvalitu výstupu.

Tisk rastru:

 • Rastrové obrázky se skládají z jednotlivě nakreslených pixelů.
 • Při přiblížení na obrázek můžete jednotlivé pixely vidět.
 • Rastrové zpracování obvykle produkuje výstup nižší kvality než vektorové zpracování.
 • Revit automaticky používá ke zpracování rastru v pohledy s některou z následujících podmínek:
  • Pohled používá stínovaný nebo realistický vizuální styl.
  • Pohled používá stíny, okolní stíny, útržkovité čáry nebo hloubku pohledu.
  • Zobrazení používá přechody, oblohu nebo pozadí obrázku.
  • Pohled obsahuje koordinační model.
  • Pohled využívá mračna bodů.

Kvalita vektoru při tisku a exportu

Kvalita vektoru – obrazovka vs. nekonzistence výstupu pro vyplněné průhledné objekty

Překrývající se průhledné prvky na obrazovce – stěny a překrývající se podlahy:

Překrývající se průhledné prvky – tisk před vylepšením kvality vektorů:

Kvalita vektoru nově – obrazovka vs. nekonzistence výstupu pro vyplněné průhledné objekty

Překrývající se průhledné prvky na obrazovce – stěny a překrývající se podlahy:

Překrývající se průhledné prvky – tisk po vylepšení kvality vektorů:

Kvalita vektoru nově – obrazovka vs. nekonzistence výstupu pro vyplněné průhledné objekty (svislý pohled)

Překrývající se průhledné prvky na obrazovce:

Překrývající se průhledné prvky – tisk před vylepšení kvality vektorů:

Překrývající se průhledné prvky – obrazovka:

Překrývající se průhledné prvky – tisk po vylepšení kvality vektorů:

Kvalita vektoru – modelové prvky vs. poznámkové prvky

Modelové prvky, překrývající se podlahy – obrazovka:

Modelové prvky, překrývající se podlahy – tisk:

Poznámkové prvky, překrývající se výplně – obrazovka:

Poznámkové prvky, překrývající se výplně – tisk:

Refaktor VHLR kvality – obrazovka vs. nekonzistence výstupu pro vyplněné průhledné objekty

Překrývající se obecné modely s průhledností  – obrazovka:

Tisk před úpravou kvality vektoru:

Tisk po úpravě kvality vektoru:

Vylepšení generátoru náhledů materiálů

 • Miniatura se vygeneruje rychleji.
 • Globální nastavení pro přepnutí na nové nastavení vykreslování pro všechny materiály.

Export do PDF na pozadí

Export do souboru PDF lze spustit na pozadí. Během procesu exportu do souboru PDF můžete pokračovat v práci na modelu.

Vylepšená věrnost zobrazení podložení IFC

Před vylepšením:

 • Nestabilní věrnost povrchu u velkých modelů

 • Přesahy geometrie nejsou správně střechou ořezány

Po vylepšení:

 • Hladký povrch pro velké modely

Přesné geometrické znázornění prvků s booleovskými operacemi

 

Malé lineární pole v Editoru rodin

Nová možnost vypořádat se s dosavadním omezením počtu prvků pole na nejméně dva prvky. Funkce je zařazena pouze do prostředí editoru rodin.

Parametrická rodina s polem 4210 židlí

Pole nastavené v editoru rodin na jeden prvek

Pole nastavené v editoru rodin na 0 prvků (žádný prvek)

Malé kruhové pole v Editoru rodin

Nová možnost vypořádat se s dosavadním omezením počtu prvků kruhového pole na nejméně dva prvky. Funkce je zařazena pouze do prostředí editoru rodin.

Parametrická rodina s polem dvou prvků / s polem jednoho prvku / s polem bez prvku

                              

Pole nastavené v editoru rodin na dva prvky

Pole nastavené v editoru rodin na jeden prvek

Pole nastavené v editoru rodin na žádný prvek

Zarovnání textu pro více vybraných textů

Možnosti zarovnání textu jsou dostupné na pásu karet po násobném výběru textů

Upozornění na smazání pohledů v modelu sdílené práce

Pomocí upozornění na smazání pohledů se můžete vyhnout ztrátě dat při jejich náhodném mazání v modelech sdílených prací.

Změny modelu koordinace

Nyní můžete kdykoli po připojení modelu koordinace zkontrolovat změny mezi dvěma verzemi připojeného modelu koordinace ze služby Autodesk Docs pomocí funkce Změny modelu koordinace.

Po přihlášení k účtu Autodesk Account v projektu aplikace Revit, který obsahuje připojený model koordinace, kliknutím na možnost Spolupracovat – kartu Koordinacetlačítko Kontrola změn modelu koordinace otevřete paletu Změny modelu koordinace.

Na paletě se zobrazí přehled přidaných, upravených nebo odstraněných objektů, které jsou zvýrazněny i v modelu. Kategorie můžete filtrovat tak, aby se zobrazovaly pouze přidané, upravené nebo odstraněné objekty, a to zrušením výběru kategorií, které nechcete zobrazit.

Tato funkce je podporována u modelů koordinace z formátů souborů RVT a DWG.

Aktualizace aplikace Dynamo 3.0.3

Aplikace Dynamo 3.0.3 přináší správu balíčků v jednom umístění, vyhledávání uzlů podle kategorií, vylepšené vzorové grafy aplikace Revit a další novinky.

Mezi hlavní změny patří:

 • Lepší práce s připojenými modely: Pro práci s připojenými instancemi je k dispozici více uzlů, což vám umožní pochopit umístění a transformace použité na připojené prvky a usnadní práci s jejich vlastnostmi.
 • Vylepšené interakce s geometrií: Pomocí nových uzlů Detail Level a Element.GetGeometry můžete vyhledat geometrii aplikace Revit na základě úrovně detailu a získat přístup k ID prvku přidruženému k dané geometrii. Kliknutím na zelené tlačítko ID prvku v aplikaci Dynamo nyní také přiblížíte pohled tak, aby se vešel na připojené prvky v aplikaci Revit.
 • Uzly terénních útvarů: Využijte uzly terénních útvarů k vytváření prvků terénních útvarů v aplikaci Revit.
 • Package Manager: Nový dialog Package Manager nabízí jedno místo pro vyhledávání a správu balíčků. Nástroj Package Manager nabízí následující funkce:
  • Vyhledávání balíčků s novou možností filtrování, která umožňuje zobrazit balíčky se závislostmi na jiných balíčcích nebo bez nich.
  • Panel s podrobnostmi o balíčku, který se otevře v okně Package Manager.
  • Aktualizovaný pracovní postup pro odeslání nového balíčku nebo nové verze stávajícího balíčku.
  • Seznam všech aktuálně nainstalovaných balíčků.
  • Seznam balíčků, které jste odeslali.
  • Přístup k nastavení vašeho balíčku.
 • Vyhledávání uzlů podle kategorie: Toto vylepšení vyhledávání umožňuje zadávat kategorie uzlů s tečkou. Například vyhledávání „list.r“ vrátí uzly, které patří do kategorie List (Seznam), a začínají písmenem R.
 • Čitelnější text uzlu Watch: V uzlech Watch je čitelnější víceřádkový text. Ve výchozím nastavení jsou v případě potřeby viditelné posuvníky a pomocí úchytu pro změnu velikosti můžete zobrazit více textu.
 • Aktualizované vzorové soubory aplikace Revit: Vzorové soubory aplikace Dynamo v části Nápověda Ukázky Revit byly aktualizovány a nyní obsahují užitečné popisy, které vám pomohou při používání grafu. Tato aktualizace také odstraňuje překrývající se a zastaralé uzly.
 • Uzel Gate a uzel Remember v knihovně aplikace Dynamo: Standardní knihovna aplikace Dynamo nyní obsahuje uzly Gate a Remember. Uzel Gate umožňuje řídit provádění v částech grafu. Otevřený uzel Gate propouští data beze změny, zatímco zavřený uzel Gate neodesílá žádná data. Uzel Remember ukládá data, která jím procházejí, do souboru aplikace Dynamo a v případě nulového vstupu vrací uložená data.