Revit – Terén a jeho vykazování

  Autodesk ve verzi Revit 2024 přepracoval možnosti programu a jeho práce s terénem, vytvořil nový nástroj „Terénní útvar“, který nahradil původní nástroj „Topografie“. Není tomu dávno, co byla vydána verze Revitu 2025, která také přinesla několik nových funkcí. Pojďme se v tomto článku podívat na možnosti práce s terény samotného programu a touto formou si shrnout základní možnosti, které nám Revit během posledních dvou let pro práci s terénním útvarem nabídl.

  Vytvořit terén

  Vzhled aktuální palety pro tvorbu terénu:

  Vytvořit z náčrtu

  Kreslením obvodových linií vytvoříme terénní útvar. Nástroj funguje podobně jako u tvorby podlah, či střech, tedy pomocí půdorysných ploch a definicí typu skladby.

  Dalším krokem v definici takovéhoto terénu je úprava jednotlivých prvků pomocí výškových bodů, či čar, pomocí nástroje „Upravit dílčí prvky„.

  Importem, z Civilu, AutoCADu, textového .csv souboru, nebo jiných zdrojů.

  Převodem z Topografie

  „Generovat terénní útvar“ → Umožňuje převést terén ze starších verzí Revitu.

  Terénní útvar na objemu

  Další možností pro tvorbu terénního útvaru je využití objemů. Objemy můžeme vytvořit přímo v Revitu a následně vybereme plochy vytvořeného objemového tělesa. Vytvořený terénní útvar, kopíruje takto vybrané plochy a vytváří terénní útvar přímo na jejich hranách.

  Odlišností v tomto případě je, že při dalších úpravách není možné terénní útvar modifikovat pomocí výškových bodů, pouze podobně jako „Komponentu na místě„.

  K dispozici je nám však nástroj „Přizpůsobit ploše“, který udržuje původní vazbu terénního útvaru s původním objemem.

  Terén: úpravy a modifikace

  Provést výkop

  Jedna z novinek Revit 2025, umožňuje provést výkop hostitelského terénního útvaru pomocí navržených konstrukcí základů a podlah, veškerá hmota nad takto modifikovaným terénem zmizí a není započítána ve výkazech.

  Dělení stávajících terénních objektů

  Upravit | Terénní útvar → Upravit → Rozdělit prvek (SL)

  Tvorba dělených prvků o různých skladbách.

  Částečně oddělit terén

  Definujte oblast terénního útvaru, která má být odlišena od hlavní hmoty terénu, je však stále s původní hmotou výškově propojena.

  Ořezávání terénu pomocí navazujících geometrií

  Další modifikací původních terénních útvarů, které jsme schopni v Revitu vykonat, je ořezávání a spojování s geometriemi vymodelovaných stavebních konstrukcí. Veškeré takto provedené úpravy, či výřezy modifikují objemy a vykazované hodnoty původních geometrií.

  Ořezání stavební konstrukce

  Ořezání komponentou na místě

  Terén jako hostitel navazujících objektů

  Toposolidy, včetně výkopů můžeme používat jako hostitele množiny prvků, zábradlí nebo objektů v kategorii Komponenta terénu.

  Výkazy při tvorbě terénního útvaru

  Nová úroveň povrchu

  Pomocí nástroje „Nová úroveň terénu“ můžeme tvořit základní výkazy a kubatury napříč fázemi projektu.

  Revit je schopný pomocí tohoto nástroje vypočítat objemy terenních útvarů v jednotlivých fázích a množství nasypaného a vykopaného terénu. Následně můžeme tyto výšky modifikovat. Automaticky dochází k přepočtu těchto objemů, tj. Výkopu a Násypu, Čistého výkopu/násypu.

  Objemy a pozemek → panel Upravit terén →  (Nová úroveň povrchu).

  Tento postup však funguje v Revitu omezeně, pouze v případě, tvoříme-li tento výpočet mezi přesně jedním, neděleným, neposouvaným terénním útvarem v každé fázi. V opačném případě dochází k početním deformacím.

  Oceníme jej především v ranných fázích projektu, pro informativní výkazy a základní přehled o plánovanných terénních úpravách.

  Rozsáhlejší výkazy

  Chceme-li vykazovat jednotlivé fáze výkopových prací zvlášť, musíme vytvářet zvlášť i jednotlivé geometrie, ty následně vzájemně spojovat či ořezávat. K tomuto účelu můžeme používat takzvané „Komponenty na místě“, či „Stěny“, „Podlahy“ a ořezávat, spojovat jednotlivé instance terénu mezi sebou, nebo jeho pozdějšími kopiemi v dalších fázích.

  *možnost řezání do stávajících konstrukcí

  Díky dodržení tohoto postupu nemůžeme způsobit žádné deformace kalkulací stávajícího, nebo odebraného a nasypaného terénu. Pomocí správných výkazů, či výkazů materiálu jsme schopni získat veškeré navržené kubatury terénních úprav.

  Doplňky, a jejich automatizované funkce

  Na závěr je nutno dodat, že lze do „Plné verze“ Revitu stáhnout, případně zakoupit, množinu jiných doplňků, které nám mohou celou práci s terénními útvary i topografiemi usnadnit. Velmi prakticky v této specializaci působí paleta funkcí Environment od Izraelské skupiny Arch-Intelligence, která nabízí rozsáhlé portfolio nadstavbových nástrojů jako automatické převody z Mračen bodů, či alternativní nástroje pro modifikování terénu.