Řezat, řezat a zase řezat – aneb ořezávání podruhé

Tento příspěvek volně navazuje na minulé téma, tentokrát z pohledu kategorie rodin Mechanické zařízení a Obecný model.

Způsoby použití si rozebereme na příkladu dvou zásobníků. Oba jsou z pohledu geometrie rodinami shodnými, až na jejich kategorie. První (na následujících obrázcích více nalevo), je z kategorie Mechanické zařízení a druhý z kategorie Obecný model.

Ještě než začneme podrobněji, podívejme se na pár faktů a vysvětlivek k tématu:

– bude se jednat o dvě rodiny vybraných kategorií (mechanické zařízení a obecný model)

vnořená rodina stojky má kategorii Konstrukční sloupy

– problematika se týká řezání rodiny v půdorysu a svislém řezu

– pro testování byly jako řezné roviny projektu zvoleny tři výškové úrovně (300 mm, 550 mm a 1000 mm)

– v rodinách zásobníku bude výška řezné roviny nastavena na 1100 mm

– v rodině stojky bude řezná rodina nastavena na 900 mm

– všechny pohledy jsou nastavené na šablonu pro práci s MEP objekty, tzn. budou mít „plné“ barvy, ostatní objekty (zejména stavební, obecné modely) budou utlumenou šedou barvou

Vysvětlivky k MEP rodině zásobníku (kategorie Mechanické zařízení):

Vysvětlivky k MEP rodině zásobníku

MEP zásobník
MEP zásobník

Vysvětlivky k rodině zásobníku (kategorie Obecný model):

Vysvětlivky k modelu rodiny zásobníku

Obecný model
Obecný model

Vysvětlivky ke stojkám (s označením ANO, NE):

Stojka „ANO“ je rodina z kategorie Konstrukční sloup a zatržený parametr „Zobrazit v půdorysech řeznou rovinu rodiny“.

Stojka „NE“ je rodina z kategorie Konstrukční sloup a nemá zatržený parametr „Zobrazit v půdorysech řeznou rovinu rodiny“.

Tyto typy sloupů byly do rodiny zásobníku a také projektu přidány z ilustračních důvodů pro zvýraznění rozdílností v chování výše uvedeného parametru.

Přehledové schéma popisované problematiky:

Přehledové schéma popisované problematiky

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

Výsledné zobrazení se zalomenou výškou 300 mm:

Mechanický model:

– zásobník není řezán
– stojka „ANO“ (v rodině zásobníku)  je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „ANO“ (v projektu) je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „NE“ (v rodině zásobníku) není řezaná žádnou rovinou, ale je v pohledu shora
– stojka „NE“ (v projektu) je řezaná rovinou v úrovni 300 mm

Obecný model:

– zásobník je řezán rovinou v úrovni 300 mm
– stojka „ANO“ (v rodině zásobníku)  je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „ANO“ (v projektu) je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „NE“ (v rodině zásobníku) je řezaná rovinou v úrovni 300 mm
– stojka „NE“ (v projektu) je řezaná rovinou v úrovni 300 mm

Zalomená výška = 300
Zobrazeni při zalomené výšce 300 mm

Výsledné zobrazení se zalomenou výškou 550 mm:

Mechanický model:

– zásobník není řezán
– stojka „ANO“ (v rodině zásobníku)  je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „ANO“ (v projektu) je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „NE“ (v rodině zásobníku) není řezaná žádnou rovinou, ale je v pohledu shora
– stojka „NE“ (v projektu) je řezaná rovinou v úrovni 550 mm

Obecný model:

– zásobník je řezán rovinou v úrovni 550 mm
– stojka „ANO“ (v rodině zásobníku)  je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „ANO“ (v projektu) je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „NE“ (v rodině zásobníku) je řezaná rovinou v úrovni 550 mm
– stojka „NE“ (v projektu) je řezaná rovinou v úrovni 550 mm

Zobrazeni při zalomené výšce 550 mm
Zobrazeni při zalomené výšce 550 mm

Výsledné zobrazení se zalomenou výškou 1000 mm:

Mechanický model:

– zásobník není řezán
– stojka „ANO“ (v rodině zásobníku)  je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „ANO“ (v projektu) je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „NE“ (v rodině zásobníku) není řezaná žádnou rovinou ale je v pohledu shora
– stojka „NE“ (v projektu) je řezaná rovinou v úrovni 1000 mm

Obecný model:

– zásobník je řezán rovinou v úrovni 300 mm
– stojka „ANO“ (v rodině zásobníku)  je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „ANO“ (v projektu) je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „NE“ (v rodině zásobníku) je řezaná rovinou v úrovni 1000 mm
– stojka „NE“ (v projektu) je řezaná rovinou v úrovni 1000 mm

Zobrazeni při zalomené výšce 1000 mm
Zobrazeni při zalomené výšce 1000 mm

Výsledné zobrazení s výškou rozsahu pohledu 1300 mm:

Mechanický model:

– zásobník není řezán
– stojka „ANO“ (v rodině zásobníku)  je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „ANO“ (v projektu) je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „NE“ (v rodině zásobníku) není řezaná žádnou rovinou ale je v pohledu shora
– stojka „NE“ (v projektu) je řezaná rovinou v úrovni 1300 mm

Obecný model:

– zásobník je řezán rovinou v úrovni 1300 mm
– stojka „ANO“ (v rodině zásobníku)  je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „ANO“ (v projektu) je řezaná svou úrovní 900 mm
– stojka „NE“ (v rodině zásobníku) je řezaná rovinou v úrovni 1300 mm
– stojka „NE“ (v projektu) je řezaná rovinou v úrovni 1300 mm

Zobrazeni při zalomené výšce 1300 mm
Zobrazeni při zalomené výšce 1300 mm

Zobrazení rodin Zásobníků ve svislém řezu A.

Svislý řez zásobníky
Svislý řez zásobníky

Zde je opět patrné řezání rodiny Zásobníku z kategorie Obecný model (zásobník na pravém okraji obrázku).