Řezat, řezat a zase řezat – aneb ořezová rovina a kategorie rodin

Ne, to není vzpomínka na neposedné mládí, ale upoutávka na problematiku jednoho, poněkud ojedinělého, parametru souvisejícího s ořezovou rovinou v půdorysném průmětu některých objektů Revitu.

Ještě než začneme podrobněji, shrňme si pár faktů k tématu:

– bude se jednat pouze o rodiny několika vybraných kategorií (konstrukční rámová konstrukce, konstrukční sloupy, sloupy)

– problematika se týká nastavení řezné roviny v půdorysu (tzv. Rozsah pohledu, popřípadě Zalomené výšky)

– pro testování byly jako řezné roviny projektu zvoleny dvě výškové úrovně (1300 mm a 500 mm)

– v rodinách bude výška řezné roviny nastavena na 1100 mm

Podívejme se nejdříve na komplexní obrázek níže:

Principy fungování parametru řezné roviny
Principy fungování parametru řezné roviny

Jako ukázkové jsou uprostřed obrázku vidět dva typy „sloupů“, oba z kategorie Konstrukční rámová konstrukce. Nezvyklý tvar je zde proto, aby lépe vynikly řezové profily. Pro dokreslení popisované situace jsou na okrajích umístěné boční průměty sloupu s pomocnými čárkovanými čárami důležitých hran a rovinami různých výšek.

Kategorie rodiny a 3D vzhled
Kategorie rodiny a 3D vzhled

Obě rodiny sloupů jsou graficky totožné, jen mají rozdílné nastavení parametru „Zobrazit v půdorysech řeznou rovinu rodiny“ (ZPŘR).

Přepínač práce s rovinou

Aby byl u sloupů v půdorysném zobrazení lépe vidět vliv přepínání parametru (ZPŘR), je v příkladě ještě použitá pomocná zalomená výška s hodnotou 500 mm. Běžná výška řezné roviny projektu je přitom 1300 mm.

Z obrázku je zřejmé (sloup v červené elipse), že při zapnutí tohoto parametru je sloup řezán pouze řeznou rovinou 1100 mm nastavenou v editoru rodiny, zároveň s pohledem na všechny významné hrany tělesa sloupu. Běžná řezná rovina pohledu projektu 1300 mm ani zalomená výška 500 mm se zde neuplatní.

Vliv zapnutí parametru řezné roviny
Vliv zapnutí parametru řezné roviny

U vypnutého parametru (ZPŘR) se řezná rovina pohledu projektu 1300 mm a zalomená výška 500 mm již uplatní a sloup má v řezu odpovídající podobu (na obrázku sloupy umístěné „pod čarou“.

Trik s nastavením výšky řezné roviny v rodině

Pokud tuto výšku už běžně umíte nastavit u půdorysu v prostředí projektu, potom možná na chvíli zaváháte s jejím nastavením v prostředí rodiny. Zde totiž obvyklý způsob přes vlastnosti půdorysného pohledu trošku selhává. Při kliknutí do půdorysu se v panelu Vlastnosti totiž neobjeví sekce Rozsah s parametrem Rozsah pohledu.

Editor rodin: Panel Vlastnosti bez param. Rozsah pohledu
Editor rodin: Panel Vlastnosti bez parametru Rozsah pohledu

Trik spočívá v tom, že se musí kliknout na řádek Ref. podlažíProhlížeči projektu. Teprve potom se objeví známý parametr Rozsah pohledu, pomocí kterého se dostaneme na nastavení požadované Roviny řezu.

To je jiné kafe...
To je jiné kafe…